Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

FEMALE MIGRATION THROUGH MARRIAGE AND THE STATUS OF RUSSIAN BRIDES IN TURKEY

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 2, 21 - 43, 31.12.2017

Öz

Migration is an important factor that each society in the world has experienced for

centuries and causes economic and cultural effects on societies. Generally, in

migration literature it is focused more on male migrants and women are evaluated

within the context of "connected migration", which is known as a migrant movement

following the male members of the family. But one of the important reasons for the

women to move abroad is international marriages.

Turkey lets in female immigrants for about 30 years predominantly from the former

USSR. In particular, the number of Russian women who performed the marriage

migration from Russia to Turkey is increasing, which in turn causes changes in the

social life of the cities in which women in question are located.

Kaynakça

  • Dedeoğlu, S. & Gökmen, Ç.E. (2011). Göç ve Sosyal Dışlanma. Türkiye’de Yabancı Göçmen Kadınlar. Ankara: Elif Yayınevi.

EVLİLİK YOLUYLA KADIN GÖÇÜ VE TÜRKİYE’DE “RUS GELİN”LERİN DURUMU

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 2, 21 - 43, 31.12.2017

Öz

Göç yüzyıllardır dünyada bulunan her bir toplumun deneyimlediği, toplumlar

üzerinde ekonomik ve kültürel etkiler bırakan önemli bir faktördür. Genel olarak

göç literatüründe daha çok erkek göçmenlere odaklanılmış ve kadınlar, ailenin

erkek üyelerini takip eden bir göç hareketi olarak bilinen “bağlantılı göç”

kapsamında değerlendirilmişler. Fakat kadının ülke dışına göçünü hareketlendiren

önemli nedenlerden birisi de yapılan uluslararası evlilikler olmuştur.

Türkiye yaklaşık 30 yıldır ağırlıklı olarak eski SSCB ülkelerinden kadın göçü

almaktadır. Özellikle Rusya’dan Türkiye’ye evlilik göçü gerçekleştiren Rus

kadınların sayısı artmakta, bu durum söz konusu kadınların yerleştikleri kentlerin

toplumsal yaşamında değişimlere neden olmaktadır.

Kaynakça

  • Dedeoğlu, S. & Gökmen, Ç.E. (2011). Göç ve Sosyal Dışlanma. Türkiye’de Yabancı Göçmen Kadınlar. Ankara: Elif Yayınevi.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ulviya Fılıyeva Erkeç

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Fılıyeva Erkeç, U. (2017). EVLİLİK YOLUYLA KADIN GÖÇÜ VE TÜRKİYE’DE “RUS GELİN”LERİN DURUMU. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 1(2), 21-43.