Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ROMA CUMHURİYETİNDE KÖLELİK: SPARTAKÜS ÖRNEĞİ

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 2, 76 - 90, 31.12.2017

Öz

Köleliğin
ve sınıf ayrımının en yaygın olduğu ve aynı zamanda dönemin en güçlü
ülkelerinden biri olan Roma, Milattan Önce 6. Yüzyılın başlarında Cumhuriyet
yönetimine geçmiştir. Cumhuriyete geçmiş olması, toplumsal sisteminde köklü bir
değişiklik yaratmamış ve halkın siyasi yönetiminin şekillenmesine neden
olmuştur. Köleliğin, zengin ve güçlü kesim arasında yaygınlaşması, köle
kısmının başkaldırı olanaklarını keşfetmesine ve yapılan adaletsizliklere karşı
ayaklanmalarına olanak sağlamıştır. Kölelerin isyana meyilli olması ve aynı
zamanda köle sahiplerinin kısıtlayıcı ve caydırıcı cezaları, Spartaküs gibi
hayatını gladyatör olarak geçirmiş ve ölümle her arena savaşında yüzleşen biri
için köle sahiplerinin uyguladığı caydırıcılık etkisini kaybetmiştir. Bu durum
M.Ö. 70’li yıllarda gerçekleşen, sonuç olarak hezimet olsa da dönemin dünyasına
ve ileriye yönelik dersler veren tarihte önemli bir köle ayaklanması olan
“Spartaküs İsyanı”nın gerçekleşmesine neden olmuştur. İsyanın çıktığı dönemde,
yönetim açığı olan Roma Cumhuriyetinin Marcus Crassus ve Gnaeus Pompei gibi
liderleri için bu isyanı bastırmak kaçınılmaz bir fırsat olmuş, Spartaküs’ü
mağlup ederek bu başarı sayesinde Cumhuriyetteki mevkilerini sağlama almışlardır.
Bu çalışmanın amacı; Roma Cumhuriyeti’ndeki köleliği anlatırken, Spartaküs
örneği ile dönemin yaşantısını yansıtmak ve dönemin diğer İmparatorluklarındaki
(ülkelerindeki) hukuk ve kölelik olgularına atıfta bulunmak olmuştur. Dönemin
diğer imparatorlukları (ülkeleri) ile kıyaslama yoluyla incelediğimiz Roma
Cumhuriyeti’nde kölelik kavramı çalışmamız, Roma’nın toplumsal yapısını açığa
vururken, hukuki yapısını da ele almıştır.

Kaynakça

  • Yrd. Doç. Dr. Marziye Memmedli, marziyememmedli@karabuk.edu.tr

SLAVERY IN ROMAN REPUBLİC: EXAMPLE OF THE SPARTACUS

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 2, 76 - 90, 31.12.2017

Öz

Rome
was one of the most powerful states that has widespread slavery and class
distinctions of its time, passed to the Republican administration at the
beginning of the 6th century. The passing of the Republic did not make a
radical change in the social system and caused the formation of the political
administration of the people. The widespread slavery between the riches let to
slaves discover a possibility of an uprising against the system. Restrictive
and dissuasive punishments of slave owners, slaves tend to rebellion has lost
the deterrent effect of their own like Spartacus who has spent his life as a
gladiator and faces death in every arena battle. This situation has caused
"Spartacus Rebellion" that gives lessons to the period and the future
and has an important slave revolt in history in BC 70's. During the period of
the rebellion it was an inevitable opportunity to suppress this rebellion for
the leaders such as Marcus Crassus and Gnaeus Pompei the generals of the Roman
Republic that has in political conflict and they succeeded in defeating
Spartacus and ensuring their position in the Republic. The purpose of this
study is; In describing the slavery in the Roman Republic, the example of
Spartacus was to reflect the experience of the time and to be at the forefront
of the law and slavery in other empires. In the Roman Republic we studied by
comparing the period with other empires (countries), we have not studied the
concept of slavery, but have also dealt with its legal structure as it hammered
out the social structure of Rome.

Kaynakça

  • Yrd. Doç. Dr. Marziye Memmedli, marziyememmedli@karabuk.edu.tr
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tugay Saydam 0000-0002-3482-8194

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Saydam, T. (2017). ROMA CUMHURİYETİNDE KÖLELİK: SPARTAKÜS ÖRNEĞİ. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 1(2), 76-90.