Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 81 - 95 2018-06-30

THE ANALYSİS OF THE MESNEVI NAMED “HÜSN Ü AŞK” IN CONTEXT VLADİMİR PROPP’S STRUCTURAL ANALYSİS METHODOLOGY
VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ANLATI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ IŞIĞINDA HÜSN Ü AŞK MESNEVİ’SİNİN YAPISAL YÖNDEN İNCELENMESİ

Muhammet İNCE [1]


Russian folk scientist Vladimir Propp examined that in his work called “Morfologiya Skazki” which examinated structure of extraordinary tales’ and published in 1928. According to the author, it is wrong to classify tales based on the content. Even if the heroes in the tale change, the actions remain constant. Therefore, there are elements like “fixed” and “variable” in tales. “Hüsn ü Aşk Mesnevi”, a type of narrative, was examined in context of these methods. In particular, some items the couple of heroes forming the skeleton of love mesnevis have been identified with idea that the some functions may not be constant.  Examination of these items whether or not common functions in other mesnevis of this type can be revealed  a result of the examination of many such mesnevis. 

Halk bilimi alanında çalışma yapan Rus halk bilimcisi Vladimir Propp, 1928 yılında yayımladığı Masalın Biçimbilimi adlı eserinde olağanüstü masalları yapı bakımından incelemiştir.  Ona göre masalları içeriğine göre sınıflandırmak yanlıştır. Çünkü masallarda eylemi gerçekleştiren kahramanlar değişse de eylemler sabit kalmaktadır. Dolayısıyla masallarda “sabit” ve “değişken” unsurlar vardır. Bir anlatı türü olan Hüsn ü Aşk mesnevisi bu yöntemler ışığında incelenmiştir. Özellikle çift kahramanlı aşk mesnevilerinin iskeletini oluşturan değişmez bazı fonksiyonlarının olabileceği düşüncesiyle bazı maddeler tespit edilmiştir. Söz konusu maddelerin bu türdeki diğer mesnevilerde de ortak işlevlerinin olup olmadığı, olursa nelerin olacağı, ancak çok sayıda benzer mesnevinin incelenmesi neticesinde ortaya çıkarılabilecektir.

  • ÇOBANOĞLU, Ö. (2012). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ.
  • Nur Doğan, M. (2008). Şeyh Galib Hüsn ü Aşk. İstanbul: Yelkenli.
  • Okay, O., & Ayan, H. (2010). Hüsn ü Aşk. İstanbul: Dergâh Yayınları.
  • Propp, V. (2011). Masalın Biçimbilimi. (M. Rifat, & S. Rifat, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Muhammet İNCE (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 3 Kasım 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2018

Bibtex @araştırma makalesi { jssh465068, journal = {Journal of Social Sciences and Humanities}, issn = {2602-4276}, address = {}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {81 - 95}, doi = {}, title = {VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ANLATI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ IŞIĞINDA HÜSN Ü AŞK MESNEVİ’SİNİN YAPISAL YÖNDEN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {İnce, Muhammet} }
APA İnce, M . (2018). VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ANLATI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ IŞIĞINDA HÜSN Ü AŞK MESNEVİ’SİNİN YAPISAL YÖNDEN İNCELENMESİ . Journal of Social Sciences and Humanities , 2 (1) , 81-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssh/issue/39209/465068
MLA İnce, M . "VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ANLATI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ IŞIĞINDA HÜSN Ü AŞK MESNEVİ’SİNİN YAPISAL YÖNDEN İNCELENMESİ" . Journal of Social Sciences and Humanities 2 (2018 ): 81-95 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssh/issue/39209/465068>
Chicago İnce, M . "VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ANLATI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ IŞIĞINDA HÜSN Ü AŞK MESNEVİ’SİNİN YAPISAL YÖNDEN İNCELENMESİ". Journal of Social Sciences and Humanities 2 (2018 ): 81-95
RIS TY - JOUR T1 - VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ANLATI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ IŞIĞINDA HÜSN Ü AŞK MESNEVİ’SİNİN YAPISAL YÖNDEN İNCELENMESİ AU - Muhammet İnce Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Social Sciences and Humanities JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 95 VL - 2 IS - 1 SN - 2602-4276- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ANLATI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ IŞIĞINDA HÜSN Ü AŞK MESNEVİ’SİNİN YAPISAL YÖNDEN İNCELENMESİ %A Muhammet İnce %T VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ANLATI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ IŞIĞINDA HÜSN Ü AŞK MESNEVİ’SİNİN YAPISAL YÖNDEN İNCELENMESİ %D 2018 %J Journal of Social Sciences and Humanities %P 2602-4276- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD İnce, Muhammet . "VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ANLATI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ IŞIĞINDA HÜSN Ü AŞK MESNEVİ’SİNİN YAPISAL YÖNDEN İNCELENMESİ". Journal of Social Sciences and Humanities 2 / 1 (Haziran 2018): 81-95 .
AMA İnce M . VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ANLATI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ IŞIĞINDA HÜSN Ü AŞK MESNEVİ’SİNİN YAPISAL YÖNDEN İNCELENMESİ. JSSH. 2018; 2(1): 81-95.
Vancouver İnce M . VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ANLATI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ IŞIĞINDA HÜSN Ü AŞK MESNEVİ’SİNİN YAPISAL YÖNDEN İNCELENMESİ. Journal of Social Sciences and Humanities. 2018; 2(1): 81-95.
IEEE M. İnce , "VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ANLATI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ IŞIĞINDA HÜSN Ü AŞK MESNEVİ’SİNİN YAPISAL YÖNDEN İNCELENMESİ", Journal of Social Sciences and Humanities, c. 2, sayı. 1, ss. 81-95, Haz. 2018