Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Şirket Performansları Üzerine Etkisi

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 47 - 59, 31.12.2018

Öz

Yönetim
kavramı işletmeler üzerinde son yüzyılda karşılık bulan en önemli alanlardan
bir tanesidir. Yönetim fonksiyonu aslında işletmenin diğer fonksiyonları
arasında en genel olanı olarak da belirtilebilir. Her alanda olduğu gibi
yönetim alanında da farklı yaklaşımlar ve uygulamalar bulunmaktadır. Özellikle
son 25 yıldır etkisini artıran Kurumsal Yönetim kavramı bunlardan bir
tanesidir. Kurumsal yönetim uygulamalarının halka açık şirketler üzerinden
incelenmesi de Borsa İstanbul bünyesindeki Kurumsal Yönetim Endeksi üzerinden
değerlendirilebilmektedir. BIST Kurumsal Yönetim Endeksi, payları Borsa
İstanbul pazarlarında işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 10
üzerinden en az 7, her bir ana başlık itibarıyla 10 üzerinden en az 6,5 olan
şirketlerin fiyat ve getiri performansının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur.
İşte bu makalede tanımdan da anlaşılacağı üzere belirli kurumsal yönetim ilkelerine
uygunluk sağlayan şirketlerin oluşturduğu bu endekste yer alan firmaların
finansal performanslarında kurumsal yönetim uygulamalarının etkileri yapılacak
olan kantitatif modelleme ile araştırılacaktır.

Kaynakça

  • Arıkboğa, D. (2011). Finansal Muhasebe. İstanbul: Der Yayınları.Bayraktaroğlu, H., & Çelik, İ. (2015). Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Getiri Oynaklığı Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul'da Bir Araştırma. Journal of Economics and Administrative Sciences-Volume: XVII Issue:1 , 97-108.Black, B. S., Jang, H., & Kim, W. (2006). Does Corporate Governance Predict Firms' Market Values? Evidence from Korea. Journal of Law, Economics, and Organization, Vol. 22, No. 2, .Borsa İstanbul. (tarih yok). 11 2, 2018 tarihinde http://www.borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay-endeksleri/kurumsal-yonetim-endeksi adresinden alındıBozcuk, A. (2010). Price Reaction to Corporate Governance Rating Announcements at The İstanbul Stock Exchange. International Journal of Economics and Finance Studies Vol 2, No 1 .Brealey, R. A., Myers, S. C., & Marcus, A. J. (2007). İşletme Finansının Temelleri. (Ü. Bozkurt, & H. D. Türkan Arıkan, Çev.) İstanbul: Literatür Yayınclık.Brown, R., & Gorgens, T. (March 2009). Corporate Governance and Financial Performance In An Australian Context. Treasury Working Paper.Darman, G. M. (2011). Kurumsal Yönetimde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik. TÜRMOB Yayınları.Emeç, H. (tarih yok). 11 14, 2018 tarihinde http://debis.deu.edu.tr/userweb//hamdi.emec/Yaz%20Okulu/Ekonometri1/6-Coklu_Dogrusal_Baglanti.pdf adresinden alındıGompers, P., Ishii, J., & Metrick, A. (February 2003). Corporate Governance and Equity Prices. Quarterly Journal of Economics .Kamuyu Aydınlatma Platformu. (tarih yok). 11 08, 2017 tarihinde www.kap.gov.tr: https://www.kap.org.tr/tr/Endeksler adresinden alındıKula, V., & Bozkurt, E. (2014). Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki:Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki:. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi .McKinsey Company. (2002). Global Investor Opinion Survey: Key Findings. Mert, M. (2016). SPSS STATA Yatay Kesit Veri Analizi Bilgisayar Uygulamaları. 2016: Detay Yayıncılık.Mitton, T. (2001). A Cross-Firm Analysis of Corporate Governance On East-Asian Crisis. Journal Of Financial Economics , 5-50.Önalan, G. O. (2018). Temel Makroekonomi. İstanbul: Cinius Yayınları.Piyasa Rehberi. (tarih yok). PD/DD nasıl yorumlanır? 11 17, 2018 tarihinde Piyasa Rehberi: http://piyasarehberi.org/yatirim/temel-analiz/190-piyasa-degeri-defter-degeri-pd-dd-orani-nedir-nasil-hesaplanir adresinden alındıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (tarih yok). 11 7, 2018 tarihinde http://www.saharating.com/~saharati/kurumsal-yonetim-derecelendirmesi/kurumsal-yonetim-derecelendirme-metodolojisi/ adresinden alındıSermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu. (2017). Kurumsal Yönetim. SPL.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (2018). Finansal Hesaplar Raporu 2018 - 2. Çeyrek. Ankara: TCMB.Yener, E., & Karakuş, R. (2012). Sermaye Yapısı ve Firma Değeri İlişkisinin Farklı Aktif Büyüklüklerde Karşılaştırmalı İncelenmesi: İMKB 100 Firmaları Üzerine Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 75-98.

The Effect of Corporate Governance Rating on Company Performance

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 47 - 59, 31.12.2018

Öz

The
concept of management is one of the most important areas that correspond to the
last century. In fact, the management function may be the most common and
important one of the other functions of business management. As in every field,
there are different approaches and practices in the field of management. In
particular, the concept of Corporate Governance, which has increased its
influence in the last 25 years, is one of them. The examination of corporate
governance practices through publicly traded companies can also be evaluated
through the Corporate Governance Index within Borsa Istanbul. Borsa İstanbul
Corporate Governance Index aims to measure the price and return performances of
companies traded on Borsa İstanbul Markets (except companies in WatchList and
Lists C and D) with a corporate governance rating of minimum 7 over 10 as a
whole and minimum of 6.5 for each main section.In
this article, the effects of corporate governance practices in the financial
performance of the firms in the corporate governance index will be investigated
through quantitative modeling.

Kaynakça

  • Arıkboğa, D. (2011). Finansal Muhasebe. İstanbul: Der Yayınları.Bayraktaroğlu, H., & Çelik, İ. (2015). Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Getiri Oynaklığı Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul'da Bir Araştırma. Journal of Economics and Administrative Sciences-Volume: XVII Issue:1 , 97-108.Black, B. S., Jang, H., & Kim, W. (2006). Does Corporate Governance Predict Firms' Market Values? Evidence from Korea. Journal of Law, Economics, and Organization, Vol. 22, No. 2, .Borsa İstanbul. (tarih yok). 11 2, 2018 tarihinde http://www.borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay-endeksleri/kurumsal-yonetim-endeksi adresinden alındıBozcuk, A. (2010). Price Reaction to Corporate Governance Rating Announcements at The İstanbul Stock Exchange. International Journal of Economics and Finance Studies Vol 2, No 1 .Brealey, R. A., Myers, S. C., & Marcus, A. J. (2007). İşletme Finansının Temelleri. (Ü. Bozkurt, & H. D. Türkan Arıkan, Çev.) İstanbul: Literatür Yayınclık.Brown, R., & Gorgens, T. (March 2009). Corporate Governance and Financial Performance In An Australian Context. Treasury Working Paper.Darman, G. M. (2011). Kurumsal Yönetimde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik. TÜRMOB Yayınları.Emeç, H. (tarih yok). 11 14, 2018 tarihinde http://debis.deu.edu.tr/userweb//hamdi.emec/Yaz%20Okulu/Ekonometri1/6-Coklu_Dogrusal_Baglanti.pdf adresinden alındıGompers, P., Ishii, J., & Metrick, A. (February 2003). Corporate Governance and Equity Prices. Quarterly Journal of Economics .Kamuyu Aydınlatma Platformu. (tarih yok). 11 08, 2017 tarihinde www.kap.gov.tr: https://www.kap.org.tr/tr/Endeksler adresinden alındıKula, V., & Bozkurt, E. (2014). Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki:Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki:. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi .McKinsey Company. (2002). Global Investor Opinion Survey: Key Findings. Mert, M. (2016). SPSS STATA Yatay Kesit Veri Analizi Bilgisayar Uygulamaları. 2016: Detay Yayıncılık.Mitton, T. (2001). A Cross-Firm Analysis of Corporate Governance On East-Asian Crisis. Journal Of Financial Economics , 5-50.Önalan, G. O. (2018). Temel Makroekonomi. İstanbul: Cinius Yayınları.Piyasa Rehberi. (tarih yok). PD/DD nasıl yorumlanır? 11 17, 2018 tarihinde Piyasa Rehberi: http://piyasarehberi.org/yatirim/temel-analiz/190-piyasa-degeri-defter-degeri-pd-dd-orani-nedir-nasil-hesaplanir adresinden alındıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (tarih yok). 11 7, 2018 tarihinde http://www.saharating.com/~saharati/kurumsal-yonetim-derecelendirmesi/kurumsal-yonetim-derecelendirme-metodolojisi/ adresinden alındıSermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu. (2017). Kurumsal Yönetim. SPL.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (2018). Finansal Hesaplar Raporu 2018 - 2. Çeyrek. Ankara: TCMB.Yener, E., & Karakuş, R. (2012). Sermaye Yapısı ve Firma Değeri İlişkisinin Farklı Aktif Büyüklüklerde Karşılaştırmalı İncelenmesi: İMKB 100 Firmaları Üzerine Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 75-98.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gökhan Oruç Önalan 0000-0002-6290-414X

Fatma Zehra Tan

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Önalan, G. O., & Tan, F. Z. (2018). Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Şirket Performansları Üzerine Etkisi. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(2), 47-59.