Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Orta Doğu'da Protestan Misyonerliği : George Edward ve Sarah Read Post Örneği

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 22 - 46, 31.12.2018

Öz

The American missionaries have actively carried out their work in Ottoman Empire since 19th century. The missionaries have chosen about to be firstly Syria-Lebanon the to Middle East as a suitable region for their works. Although Christian missionaries’s purpose is spread Protestant their purposes have never been so limited. One of the most important missionary organizations of 19th century American Board of Commissioners for Foreign Mission (ABCFM) was established at Boston in 1810. Pliny Fisk and Levi Parsons are the first missionaries who come to Ottoman lands depending on ABCFM. Education is the most important tool in missionary activities. By means of schools opened in various regions of Anatolia missionaries created an environment in which their will make propaganda. Opened in Beirut Syria Protestant College is one of these schools. The Post family that is subject of our study is an important family for this school. After working at Trablus of four years George Post and his wife Sarah Post came to Beirut in 1867 and they have performed missionary operations in the region up to 1911. George E. Post, at the same time a physician, was appointed as a professor to the Syrian Protestant College Medical Health Service in 1867 and he has taken place in many important studies. İn course of his studies Sarah Post endured to missionary activities especially among of women, too. 

Kaynakça

  • .

ORTA DOĞU’DA PROTESTAN MİSYONERLİĞİ: GEORGE EDWARD ve SARAH READ POST ÖRNEĞİ

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 22 - 46, 31.12.2018

Öz

Amerikan misyonerleri Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıldan itibaren aktif şekilde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Misyonerler Suriye- Lübnan başta olmak üzere Orta Doğu’yu çalışmalarına uygun bir bölge olarak seçmişlerdir. Hıristiyan misyonerlerinin hedefi Protestanlığı yaymak olsa da hedefleri hiçbir zaman bununla sınırlı kalmamıştır. XIX. yüzyılın en önemli misyonerlik teşkilatlarından biri olan American Board of Commissioners for Foreign Mission (ABCFM) 1810’da Boston eyaletinde kurulmuştur. ABCFM’a bağlı olarak Osmanlı topraklarına gelen ilk Amerikalı misyonerler Pliny Fisk ve Levi Parsons’tur. Misyonerlik faaliyetlerinde en önemli araç eğitimdir. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde açılan okullarla misyonerler kendi propagandalarını yapabilecekleri bir ortam oluşturmuşlardır. Beyrut’ta açılan Suriye Protestan Koleji bu okullardan biridir. Çalışma konusunu oluşturan Post ailesi bu okul için önemli bir ailedir. George Post ve eşi Sarah Post Trablus’ta dört yıl çalıştıktan sonra 1867’de Beyrut’a gelmişler ve 1911’e kadar bölgede misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Aynı zamanda doktor olan George E. Post 1867’de Suriye Protestan Koleji Tıp Sağlık Servisi’ne profesör olarak atanmış, birçok önemli çalışmada bulunmuştur. Onun bu çalışmaları sırasında Sarah Post da özellikle kadınlar arasında misyonerlik faaliyetlerine devam etmiştir.  

Kaynakça

  • .
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Öksüz

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Öksüz, F. (2018). ORTA DOĞU’DA PROTESTAN MİSYONERLİĞİ: GEORGE EDWARD ve SARAH READ POST ÖRNEĞİ. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(2), 22-46.