Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 10 2020-06-30

Understanding Current Surveillance from Bauman’s Social Theory
Güncel Gözetimi Bauman’ın Sosyal Teorisinden Hareketle Anlamak

Mustafa SOLMAZ [1]


To reveal how the current surveillance is realized by using the social theory of Bauman is the purpose of the research. In terms of method, the technique of document analysis was applied. In the world we live in, it has been understood that surveillance is not compulsory and does not depend on the sovereignty of few, but in the do-it-yourself way happens voluntarily and it depends the surveillance of the majority over minority. Moreover, it has been understood that synopticon, whisch means the surveillance of the majority over minority, cannot be limited to celebrities, and even ordinary people share the things they eat and drink, and places they visit to make themselves visible. It has been determined that the existence of the masses does not hesitate to share even the most intimate things of being because it is not cogito anymore, but being visible. It has been understood that themasses should be made conscious through variouspublic spots and training programs in order to prevent damage to privacy. Moreover, it has been concluded that changing of the law along with digital world, and to be increased the legal regulations regarding the actions performed in the digital world will be important in protecting the rights and freedoms of individuals.
Güncel gözetimin nasıl gerçekleştiğini Bauman’ın sosyal teorisinden hareketle ortaya koymak araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Metod bakımından doküman incelemesi yöntemine müracaat edilmiştir. İçinde yaşadığımız dünyada gözetimin zorunlu ve az kişinin egemenliğine bağlı olmadığı aksine kendin-yap tarzı gönüllü olarak gerçekleştiği ve çoğunluğun azınlığı gözetlemesine dayandığı anlaşılmıştır. Dahası çoğunluğun azınlığı gözetlemesi anlamına gelen sinoptikon’un ünlülerle sınırlandırılamayacağı, sıradan insanların dahi kendilerini görünür kılmak için sürekli olarak yedikleri-içtikleri şeyleri, gezi-gördükleri yerleri paylaştıkları anlaşılmıştır. Varolmanın artık düşünmekten değil, görünür olmaktan geçtiği için kitlelerin en mahrem şeylerini bile paylaşmaktan çekinmedikleri tespit edilmiştir. Mahremiyetin zarar görmesine engel olmak için kitlelerin çeşitli kamu spotları, eğitim programları vasıtasıyla bilinçlendirilmeleri gerektiği anlaşılmıştır. Dahası dijital dünya ile birlikte hukukun da değişmesinin, dijital dünyadaki gerçekleştirilen eylemlerle ilgili hukuksal düzenlemelerin arttırılmasının bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasında önemli olacağı sonucuna ulaşılmıştır.
 • Bacon, F. (1999). Novum organum. (S. Ö. Akkaş, Çev.). Ankara: Doruk Yayınları.
 • Bauman, Z. (2003). Yasa koyucular ile yorumcular. (K.Atakay, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bauman, Z. (2011a). Culture in a liquid world. UK and USA: PolityPress.
 • Bauman, Z. (2011b). Akışkan modern dünyadan 44 mektup. (P. Siral, Çev.). İstanbul: Habitus Yayıncılık.
 • Bauman, Z. (2012). Küreselleşme: toplumsal sonuçları. (A. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt ve Lyon, D. (2016). Akışkan Gözetim. (E. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Crowleye, D. A. (1975). The Later History of Frankpledge. Bulletin of the Instıtute of Historical Research, 117(48), 1-15. Dolgun, U. (2015). Şeffaf hapishane yahut gözetim toplumu. İstanbul: Ötüken.
 • Foucault, M. (2003). Cinselliğin tarihi. (H. U. Tanrıöver, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2011a). Seçme yazılar 1: entelektüelin siyasi işlevi (I. Ergüden-O. Akınhay-F. Keskin, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2011b). Büyük kapatılma: seçme yazılar 3. (I. Ergüden-F. Keskin, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2012). İktidarın gözü: seçme yazılar 4. (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2013a). Hapishanenin doğuşu (M. A. Kılıçbay, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Foucault, M. (2013b). Deliliğin tarihi (M. A. Kılıçbay, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Marx, K. (2003). Kapital I (A. Bilgi, Çev.). Basım Yeri Belirtilmemiş: Eriş Yayınları.
 • Marx, K. (2006). Sosyoloji ve felsefe (A. Margosyan, Çev.). İstanbul: Belge Yayınları.
 • Marx, K. (2011). Felsefenin sefaleti. (E. Başar, Çev.). Ankara: Sol Yayınları.
 • Mathiesen, T. (1997). The viewer society: Michel Foucault’s ‘Panopticon’ revisited. Theoretical Criminology, 1(2), 215-234.
 • Öztürk, Musa (2013). Tüketici ayartma ya da yoksullaşarak tüketme. Z. Kara (Der.), Bauman’ın izinden: metaforik uğraklar, Bauman sosyolojisi içinde (ss. 85-110 ). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sezer, B. (1990). Doğu-batı ilişkileri açısından batı tarımı. İstanbul: İ.Ü yayınları.
 • Weber, M. (2010). Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu. (G. Solmaz, Çev.). Ankara: Alter Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa SOLMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 30 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jssh757799, journal = {Journal of Social Sciences and Humanities}, issn = {2602-4276}, address = {}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {1 - 10}, doi = {}, title = {Güncel Gözetimi Bauman’ın Sosyal Teorisinden Hareketle Anlamak}, key = {cite}, author = {Solmaz, Mustafa} }
APA Solmaz, M . (2020). Güncel Gözetimi Bauman’ın Sosyal Teorisinden Hareketle Anlamak . Journal of Social Sciences and Humanities , 4 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssh/issue/55812/757799
MLA Solmaz, M . "Güncel Gözetimi Bauman’ın Sosyal Teorisinden Hareketle Anlamak" . Journal of Social Sciences and Humanities 4 (2020 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssh/issue/55812/757799>
Chicago Solmaz, M . "Güncel Gözetimi Bauman’ın Sosyal Teorisinden Hareketle Anlamak". Journal of Social Sciences and Humanities 4 (2020 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - Güncel Gözetimi Bauman’ın Sosyal Teorisinden Hareketle Anlamak AU - Mustafa Solmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Journal of Social Sciences and Humanities JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 4 IS - 1 SN - 2602-4276- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi Güncel Gözetimi Bauman’ın Sosyal Teorisinden Hareketle Anlamak %A Mustafa Solmaz %T Güncel Gözetimi Bauman’ın Sosyal Teorisinden Hareketle Anlamak %D 2020 %J Journal of Social Sciences and Humanities %P 2602-4276- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Solmaz, Mustafa . "Güncel Gözetimi Bauman’ın Sosyal Teorisinden Hareketle Anlamak". Journal of Social Sciences and Humanities 4 / 1 (Haziran 2020): 1-10 .
AMA Solmaz M . Güncel Gözetimi Bauman’ın Sosyal Teorisinden Hareketle Anlamak. JSSH. 2020; 4(1): 1-10.
Vancouver Solmaz M . Güncel Gözetimi Bauman’ın Sosyal Teorisinden Hareketle Anlamak. Journal of Social Sciences and Humanities. 2020; 4(1): 1-10.
IEEE M. Solmaz , "Güncel Gözetimi Bauman’ın Sosyal Teorisinden Hareketle Anlamak", Journal of Social Sciences and Humanities, c. 4, sayı. 1, ss. 1-10, Haz. 2020