Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Year 2021 Nothing New: Re-evaluating the Novel 2001: A Space Odyssey

Yıl 2021, Cilt: 5 Sayı: 1, 215 - 220, 30.06.2021

Öz

In this article, the themes of the novel A Space Odyssey (1968) and how these themes are relevant to the context of the 1960’s are analysed. Secondly, the relationship among the themes of the novel, reader’s expectations and the reason for the popularity of the novel is scrutinized. As a result, it is claimed that the novel (thus, Clarke) - as a product of popular science fiction - successfully reaches popularity through reading and responding the minds of the 1960’s contemporary readers who are bewildered by the recent changes in the world. However, the calendars show the year 2021 but the media, Hollywood, public and the scientific researches still looks for the extra-terrestrial life, aliens, Mars and other possible artificial and robotic intelligence. It is a truth that the projections may occur in a long period of time but unlike the popular opinion since the publication of the novel and the film there seems no tremendous development for 60 years. It is true that some of the futuristic guesses and technologies came alive from the novel and the movie, however, thinking about the space travel, artificial intelligence, nuclear warfare and the dystopian images of the world remain unchanged in basic level with a few exceptions in the internet technologies.

Kaynakça

 • Aldiss, B. & Wingrove, D. (1986). Trillion Years Spree: The History of Science Fiction. London: Paladin & Grafton.
 • Bloom, C. (2008). Bestsellers: Popular Fiction since 1900. New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230287495
 • Broderick, D. (1995). Reading by Light: Postmodern Science Fiction. London: Routledge.
 • Clarke, A. C. & Kubrick, S. (1968). 2001: A Space Odyssey. New York: Signet.
 • James, E. & Mendlesohn, F. (2003). The Cambridge Companion to Science Fiction. Cambridge: Cambridge UP. https://doi.org/10.1017/CCOL0521816262
 • McCracken, S. (1998). PULP: Reading Popular Fiction. Manchester: Manchester UP.
 • Sanders, S. M. (2008). The Philosophy of Science Fiction Film. Kentucky: Kentucky UP.
 • Seed, D. (2005). A Companion to Science Fiction. Oxford: Blackwell. https://doi.org/10.1002/9780470997055

Yıl 2021 Yeni Bir Durum Yok: 2001 Bir Uzay Destanı Romanının Yeniden Değerlendirmesi

Yıl 2021, Cilt: 5 Sayı: 1, 215 - 220, 30.06.2021

Öz

Bu makalede, Türkçeye 2001: Bir Uzay Destanı olarak tercüme edilen ve romanından daha çok filmi ile tanınan 2001: A Space Odyssey (1968) romanının temaları ve bu temaların 1960’ların kültürel ve teknolojik bağlamıyla nasıl ilgili olduğu analiz edilmiştir. İkincisi, romanın temaları, okuyucunun beklentileri ve romanın popülaritesinin nedeni arasındaki ilişki incelenmiştir. Popüler bilim kurgunun bir ürünü olan roman, dünyadaki son değişikliklere karşı oldukça şaşkın durumda olan 1960’ların okuyucularının zihinlerini okuyarak ve akıllarındaki soruları yanıtlayarak nasıl popüler olduğu incelenmektedir. Bununla birlikte, romandaki tahminler çok etkili gönünse de takvimler 2021 yılını göstermesine rağmen medya, Hollywood, kamuoyu ve bilimsel araştırmalar hala dünya dışı yaşamı, uzaylıları, Mars’ı ve diğer olası yapay ve robotik zekayı merak etmekte ve hala uzak bir ihtimal olarak görmektedir. Günümüz teknolojik ilerleme hızında romanın tahminlerinin ve projeksiyonlarının uzun bir süre içinde gerçekleşebileceği bir gerçektir, ancak romanın ve filmin yayınlanmasından bu yana popüler görüşün aksine, 60 yıldır muazzam bir gelişme görülmemektedir. Özellikle bazı fütüristtik tahminlerin ve teknolojilerin romandan ve filmden ilham alarak hayata geldiği doğrudur, ancak uzay yolculuğu, yapay zekâ, nükleer savaş ve dünyanın karamsar gelecek görüntüleri hakkında temel felsefi tartışmalar birkaç istisna dışında hala devam etmektedir.

Kaynakça

 • Aldiss, B. & Wingrove, D. (1986). Trillion Years Spree: The History of Science Fiction. London: Paladin & Grafton.
 • Bloom, C. (2008). Bestsellers: Popular Fiction since 1900. New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230287495
 • Broderick, D. (1995). Reading by Light: Postmodern Science Fiction. London: Routledge.
 • Clarke, A. C. & Kubrick, S. (1968). 2001: A Space Odyssey. New York: Signet.
 • James, E. & Mendlesohn, F. (2003). The Cambridge Companion to Science Fiction. Cambridge: Cambridge UP. https://doi.org/10.1017/CCOL0521816262
 • McCracken, S. (1998). PULP: Reading Popular Fiction. Manchester: Manchester UP.
 • Sanders, S. M. (2008). The Philosophy of Science Fiction Film. Kentucky: Kentucky UP.
 • Seed, D. (2005). A Companion to Science Fiction. Oxford: Blackwell. https://doi.org/10.1002/9780470997055
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Kitap Değerlendirmesi
Yazarlar

Mustafa Canlı 0000-0001-5234-3687

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Canlı, M. (2021). Year 2021 Nothing New: Re-evaluating the Novel 2001: A Space Odyssey. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 215-220.