Güncel Sayı

Cilt: 3 Sayı: 1, 30.03.2023

Yıl: 2023

 Amaç

Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi (JSWR)’nin amacı; sosyal hizmet, sosyal politika, sosyal refah gibi insani hizmetlerin tümünü kapsayan araştırmaların bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunmak ve teorik anlayışı ilerleterek uygulamalarda kullanımını sağlamaktır. Bu bağlamda dergi; araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, kitap incelemeleri vb. çalışmalara yer vermeyi hedeflemektedir.

Kapsam

JSWR; sosyal hizmet ve sosyal politika biliminin kapsamı içine giren tüm sorun ve problemler hakkında bilgi sağlayan çalışmaları bünyesinde barındırmaktadır. Temel kriter araştırmaların sosyal hizmet mesleği odağında yapılıyor olmasıdır. Derginin kapsamına giren konular şunlardır: Sosyal politika, aile, çocuk, kadın, gençler, göçmenler, yoksulluk, işsizlik, engellilik, yaşlılık, sosyal refah, sosyal politika, madde bağımlılığı, cinsel istismar, insan hakları vb.

JSWR; Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı halinde yayınlanmaktadır. Makalelerin yayın dili Türkçe ve/veya İngilizcedir.

JSWR Dergi sistemine yüklenilen makalelerin dergi formatına uygun olması gerekmektedir. Şablon için tıklayınız...
Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi (JSWR) , 2021 yılından itibaren Mart ve Eylül sayıları olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayınlanmaktadır. Derginin asıl amacı, sosyal hizmet ve sosyal politika alanlarında nitelikli akademik çalışmaların yayımlanmasına katkı bulunmaktır.
Dergide yayımlanan makaleler derginin izni olmaksızın başka hiçbir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan makaleler, kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Dergiye gönderilen makalelerin içerikleri özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir yere gönderilmemiş olmalıdır.
Makalenin hazırlanması sırasında yardımcı olması amacıyla, internet sitemizde yer alan Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi yazım kurallarına göre hazırlanmış "örnek makale" dosyasını bilgisayarınıza indirmeniz ve makalenizi bu makaleyi örnek alarak hazırlamanız, düzenlemelerde kolaylık ve zaman tasarrufu sağlayacaktır. Bu makaleyi bilgisayarınıza Word programında şablon olarak kaydederek de makalenizi hazırlayabilirsiniz.

NOT: Makaleler MS Word 2007 veya üstü bir sürümde hazırlanarak gönderilmelidir.

Yazım kurallarına dergi sayfasında yer alan şablonun yanında aşağıdan da ulaşılabilir:


GİRİŞ
İlk başlık “GİRİŞ” olmalıdır.
Makale çalışmalarınızı MS-Word® ofis programını kullanarak hazırlayınız.
Tüm çalışmada hiçbir paragrafta girinti olmamalıdır. Paragraflar iki yana dayılı olacak şekilde 11 punto ile yazılmalıdır. Yazı tipi “Arial” olmalıdır. Satırlar arasında yarım satırlık (0 pt) bir boşluk bırakılmalıdır. Paragraflarda satırların sonundaki kelimeler kesme işareti ile ayrılmamalıdır.
1. KONU BAŞLIKLARI
1.1 Ana Konu Başlıkları
Her ana konu başlığı (GİRİŞ bölümü de dâhil olmak üzere) 11 punto ile yazılmalıdır. Bununla beraber her kelime büyük harflerle ve kalın olacak şekilde yazılmalıdır. Her ana konu başlığı (bu şablonda da görüldüğü gibi) numaralandırılmalıdır (Giriş Hariç). Numaralandırmalar sadece rakamlar ile yapılmalıdır. Roman rakamları, harfler vs. diğerleri kullanılmamalıdır.
Ana konu başlıklarında herhangi bir girinti olmamalıdır. Ana konu başlıklarından önce ve sonra 0 satır boşluk bırakılmalıdır.
1.2. Birinci Dereceden Alt Konu Başlıkları
Birinci dereceden alt konu başlığı 11 punto ile yazılmalıdır. Bununla beraber her kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olmalıdır ve alt konu başlığı kalın olacak şekilde yazılmalıdır. Her alt konu başlığı (bu şablonda da görüldüğü gibi) numaralandırılmalıdır. Numaralandırmalar sadece rakamlar ile yapılmalıdır. Roman rakamları, harfler vs. diğerleri kullanılmamalıdır.
Birinci konu başlıklarında herhangi bir girinti olmamalıdır. Birinci dereceden alt konu başlıklarından önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
1.2.1. İkinci Dereceden Alt Konu Başlığı
İkinci ve üçüncü dereceden alt konu başlığı 11 punto ile yazılmalıdır. Bununla beraber her kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olmalıdır ve alt konu başlığı kalın olacak şekilde yazılmalıdır. Her alt konu başlığı (bu şablonda da görüldüğü gibi) numaralandırılmalıdır. Numaralandırmalar sadece rakamlar ile yapılmalıdır. Roman rakamları, harfler vs. diğerleri kullanılmamalıdır.
En fazla 3. Dereceden alt konu başlığı yazılabilir. İkinci ve üçüncü dereceden alt konu başlıklarında konu başlıklarında herhangi bir girinti olmamalıdır. Alt konu başlıklarından önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
1.2.1.1.Üçüncü Dereceden Alt Konu Başlığı
Örnek amaçlı yazılmıştır.
SAYFA DÜZENİ VE STİLİ
Sayfa düzeni ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir. Yazım kurallarının şartlarını yerine getirmek için hazır bir şablon kullanmanızı tavsiye ederiz.
Temel Sayfa Düzeni Özellikleri
• Bildiriler A4 boyutlarındaki (210 x 297 mm) sayfa üzerinde hazırlanmalıdır.
• Sayfanın solundan 3,5 cm, sağından 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.
• Sayfanın üstünden 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.
• Sayfanın altından 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.
• Paragraf girintisi ve boşluklar her bir kısım için ayrı ayrı verilmiş olup ilgili konudan bilgi alabilirsiniz.
• Makaleler en fazla 10.000 kelime olmalıdır.
Başlıklar
Konu başlıkları ile ilgili bilgiler Bölüm 0’de verilmiştir. Detaylar için bu bölümü inceleyeniz.
Fontlar
Metin paragrafları “Arial” yazı tipinde yazılmalıdır. Yazı tipi boyutu tüm paragraflarda 10 punto olmalıdır. Paragraflarda herhangi bir girinti olmamalıdır. Paragraflardaki satırlar arasında yarım satırlık boşluk bırakılmalıdır. Paragraflardaki her bir satırın sonunda yer alan kelime kesme işareti ile hecelerine ayrılmamalıdır. Paragraflar iki yana dayalı şekilde olmalıdır. Paragraflarda özel bir durum gerektirmedikçe yazılar italik veya kalın olacak şekilde yazılmamalıdır.
Başlıkların yazım stilleri ile ilgili detaylar için ilgili bölüme bakınız.
Şekiller
Tüm şekiller sütunlara ortalanmalıdır (veya şekil sayfanın tamamını kaplıyorsa sayfaya ortalanmalıdır). Şekil başlıkları aşağıda Şekil 1’de belirtildiği gibi olmalıdır.
Şekillerde ve şekil yazılarında girinti olmamalıdır. Şekil yazıları şekillerin altına yazılmalıdır. İsimlendirmesi ---- Şekil Numara: ---- şeklinde olmalıdır. Her bir şekle makale içerisinde atıfta bulunulmalıdır. Şekil yazıları kalın yazılmalıdır. Şekil yazısının sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır. Diğer tüm kelimeler küçük harfler ile yazılmalıdır.
Şekiller koyu renkli veya renkli alanlar içeriyorsa, şekillerin doğru şekilde basılmasını sağlamak için yüksek kaliteli, renksiz lazer yazıcılarda kontrol edilmesini tavsiye ederiz. Çalışmanın metninde kullanılan şekiller gri olmalıdır, sadece resimler renkli olabilir.
Tablolar
Kullanım türüne ve amacına bağlı olarak farklı tablolar kullanılabilir. Tablonun başlığı tablonun üstünde olmalıdır.
Tablolarda ve tablo yazılarında girinti olmamalıdır. Tablo yazıları tabloların üstüne yazılmalıdır. İsimlendirmesi ---- Tablo Numara: ---- şeklinde olmalıdır. Her bir tabloya makale içerisinde atıfta bulunulmalıdır. Tablo yazıları kalın yazılmalıdır. Tablo yazısının sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır. Diğer tüm kelimeler küçük harfler ile yazılmalıdır.
Tablo içerisinde sütunları tanımlayan ile satır sütun başlıklarının bulunduğu satırdır. Bu satırdaki her bir sütunda bulunan kelimelerinin ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olmalıdır. Tablodaki yazılar 10 punto olmalıdır. Yazı tipi “Arial” olmalıdır. Tabloların durumuna göre yazı boyutu 8 puntoya kadar düşürülebilir. Dikey çizgilerin olmaması gerekir.
Köprüler
Makalede köprü bağlantıları kullanılamaz.
Dipnotlar
Sayfalarda zorunlu haller dışında dipnotlar kullanılmamalıdır. Kullanılan dipnotların yazı tipi “Arial” olmalıdır. Yazı tipi boyutu ise 9 punto olmalıdır.
Semboller ve Boşluklar
İtalik
a, A, x, f, AB gibi matematik sembolleri italik olmalıdır. Yunanca harfler, numaralar, parantezler, ve noktalamalar asla italik yazılmamalıdır. +, ', =, < ve sin, cos, log gibi kısaltmalar vb. matematiksel semboller asla italik yazılmamalıdır. Aynı anda hem italik hem kalın olacak şekilde yazılmamalıdır.
Boşluk
Boşluklar, noktalama işaretlerinden sonra bırakılmalıdır. +, -, ', =, < gibi sembollerden önce ve sonra boşluk bırakılmalıdır. Açılış parantezinden sonraki ve kapanış parantezinden önceki boşluklara izin verilmemektedir. Boşluk, açılış parantezinden önce ve kapanış parantezinden sonra bırakılmalıdır. Metni yazdıktan sonra bu durumları kontrol ediniz.
Sayfa Numaraları
Sayfa numaraları eklenmemelidir. Sayfa numaraları, daha sonra editör tarafından eklenecektir. Üst ve alt bilgiler sayfalarda kullanılmamalıdır.
Referanslar
Referanslar APA 6. Sürüm biçiminde kullanılabilir. Referansların doğru yerlerde kullanıldıklarına dikkat edilmelidir. Tüm referanslara makale içerisinde en az bir kere atıfta bulunulmalıdır.
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Her makalede son konu başlığı “TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER” olmalıdır. İsteğe bağlı durumlarda “TARTIŞMA” ve “SONUÇ ve ÖNERİLER” bölümleri birbirinden ayrılabilir.
NOT: Araştırma için etik kurul izni gereken durumlarda, etik kurulun alınmış olması ve evrak sayı numarasıyla birlikte gereç, yöntem bölümünde belirtilmiş olması gerekir.
ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN ETİK BİLGİLER
Bu bölümde araştırmaya ilişkin etik bilgilere yer verilmelidir.
ARAŞTIRMACILARIN KATKI ORANI
Örneğin, yazarlar çalışmaya eşit oranda katkı sağlamıştır. Bu bölümün makaleye dâhil edilmesi zorunludur. Tek yazarlı çalışmalarda bu başlığın çıkarılması gerekir.
ÇATIŞMA BEYANI
Örneğin, bu çalışmada herhangi bir potansiyel çıkar çatışması bulunmamaktadır. Bu bölüm zorunludur.


ARAŞTIRMA MAKALESİ İÇİN ÖRNEK BAŞLIK SIRALAMALAR
GİRİŞ
1. ANA KONU BAŞLIĞI
2. ANA KONU BAŞLIĞI
3. GEREÇ VE YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Modeli
3.2. Evren ve Örneklem
3.3. Veri Toplama Araçları
3.4. Veri Toplama Süreci
3.5. Verilerin Analizi
4. BULGULAR
5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
6. ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN ETİK BİLGİLER
7. ARAŞTIRMACILARIN KATKI ORANI
8. ÇATIŞMA BEYANI
KAYNAKÇA

KAYNAKÇA
Kızmaz, Z. (2006). Cezaevi Müdavimleri: İnatçı Suçlular. Ankara: Orion Yayınevi.
Maschi, T., Bradley, C., Ward, K. (2009). Forensic Social Work: Psychosocial and Legal Issues in Diverse Practice Settings. New York: Springer Publishing Company.
Özata, M., ve Karip, S. (2017). Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetleri Kullanımında Yaşadıkları Sorunlar: Konya Örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(4), 397-407.

Kaynakçada kullanılacak APA06 formatı aşağıda yer almaktadır.

yazar veya yazarlara yapılan atıf
Tek yazar:
Baysal (1982)’a göre
(Baysal, 1982)

İki yazarlı:
Wegener ve Petty (1994)’ye göre (...)
(Wegener ve Petty, 1994)

Üç ile beş yazar arası:
İlk sefer atıf yaparken tüm yazarların adı listelenir;
(Kernis, Cornell, Sun, Berry, ve Harlow, 1993)
Sonraki atıflarda ise sadece ilk yazarın adı belirtilip “vd.” ifadesi kullanılır
(Kernis vd., 1993)

Altı ve daha fazla yazarlı metinlerde, sadece ilk yazarın adı kullanılıp sonrasında “vd.” ifadesi kullanılır:
Harris vd. (2001) ifade ettiği üzere (...)
Harris vd. (2001)’ne göre (…)
(Harris vd., 2001)

Yazar adının bilinmediği ya da belirtilmediği durumlarda, parantez ve tırnak içinde metindeki ilk ya da iki kelime kullanılmalıdır:
Siyasetçiler ve bürokratlar sonuçların kabul edilemez ve skandal olduğunu ifade etmişlerdir (“Die Pisa-Analyse”, 2001).

Yazar bir organizasyon veya hükümet kurumu ise, ilk atıfta olduğu gibi atıf yaplır; eğer çok bilinen bir kurum ise, sonraki kullanımlarda kısaltması tercih edilir:
Amerikan Psikoloji Derneği’ne (2000) göre.
İlk atıf: (Mothers Against Drunk Driving [MADD], 2000)
İkinci atıf: (MADD, 2000)

Aynı parantezde birden fazla esere atıfta bulunulduğunda, bunlar harf sırasına göre dizilmeli ve iki eser noktalı virgül ile ayrılmalıdır:
(Akar, H. 2010; Çalışkan, 2008; Dinçer ve Kolaşin, 2009; Engin-Demir, 2009; Tunç,
2007)

Aynı soyisme sahip yazarlarda, karışıklığı önlemek için ismin ilk harfi de kullanılır:
(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998)

Aynı yazarın aynı yıl yayımlanan iki veya daha fazla eserine atıf yapılıyorsa; yıldan sonra (a, b, c) harfleri kullanılır:
Berndt (1981a)’in çalışmasına göre (...)

Kişisel iletişim vasıtasıyla ulaşılan mülakatlar, mektuplar, e-maillerde, kişisel iletişim kurulan kişinin adı ve görüşmenin tarihi belirtilmelidir. Ancak, kişisel iletişim yoluyla elde edilmiş veriler kaynakçaya eklenmemelidir:
(N. AlSayyad, kişisel iletişim, 25 Mart 2012)
N. AlSayyad küreselleşme ve neoliberalizmin (…) (Kişisel iletişim, 25 Mart 2012)

Dipnotlar ve sonnotlar
APA yazım stilinde, dipnot ve sonnot kullanımı pek tercih edilmemektedir. Bundan dolayı mümkün olduğu kadar az dipnot kullanılmalıdır. Yalnızca çok elzem bir açıklayıcı not gerektiğinde dipnot kullanılmalıdır.
Önemli not:
APA atıf ve kaynakçada “and” yerine “&” kullanılmasını önermektedir. Ancak Türkçede “&” sembolü “ve” yerine kullanılmadığından, Türkçe olarak yazılan metinlerde atıf yaparken ve kaynakça yazarken “&” sembolü kullanılmamalıdır.
Ayrıca, üç kişiden çok yazarlı metinlere atıf yaparken APA “et al.” (Kernis et al., 1993) kullanılmasını önermektedir. Ancak Türkçe’de “et al.” yerine “vd.” (Kernis vd., 1993) kullanılmalıdır.
Bununla birlikte, eğer değerlendirilmek üzere idealkent dergisine gönderilen çalışma İngilizce hazırlanmışsa, bu metinlerde atıf ve kaynakçada APA standartlarına uygun olarak “and” yerine “&” sembolü ve “et al.” kullanılmalıdır.

Kaynakça yazımı

Temel İlkeler:
Tek yazar:
Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.

İki yazar:
Wegener, D. T. ve Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034- 1048.

Üç ile yedi yazar arası:
Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. ve Bach, J. S. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Yedi yazardan fazla ise; ilk altı yazarın adı listelendikten sonra üç nokta koyup son yazarın adı eklenir. Yedi isimden fazlası yer almamalıdır:
Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335.

Organizasyonun yazar olduğu durumlarda:
American Psychological Association. (2003).

Yazar bilinmiyorsa:
Merriam-Webster's collegiate dictionary (10. bs.). (1993). Springfield, MA: Merriam- Webster.
Aynı yazarın iki ve daha fazla çalışması kullanılmışsa; kaynaklar tarih sırasına göre dizilmelidir:
Berndt, T. J. (1981).
Berndt, T. J. (1999).

Eğer yazar bir çalışmada tek yazar ve başka çalışmada ortak yazar ise, önce tek yazarlı olan çalışma listelenmelidir:
Berndt, T. J. (1999). Friends' influence on students' adjustment to school. Educational Psychologist, 34, 15-28.
Berndt, T. J. ve Keefe, K. (1995). Friends' influence on adolescents' adjustment to school. Child Development, 66, 1312-1329.

Eğer bir yazarın farklı yazarla yayımladığı eserler varsa, sıralama alfabetik olarak ikinci veya sonraki isme bağlı olarak yapılır:
Wegener, D. T. Kerr, N. L., Fleming, M. A., ve Petty, R. E. (2000). Flexible corrections of juror judgments: Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, and Law, 6, 629-654.
Wegener, D. T., Petty, R. E. ve Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high elaboration attitude change: The mediating role of likelihood judgments. European Journal of Social Psychology, 24, 25-43.

Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış iki veya daha fazla çalışması varsa, (a, b, c) gibi harfler kullanılır:
Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.
Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child Development, 52, 636-643.

Giriş, önsöz ve sonsözlere, bir kitap bölümü gibi atıf yapılır:
Kumar, R.ve Hill, D.(2009). Introduction, : Neoliberal Capitalism and Educaiton. D. Hill ve R. Kumar (Der.). Global Neoliberalism and Education and its Consequences içinde (ss. 1-11). New York: Routledge.

Dergi ve süreli yayınlar
Temel Biçim:
Yazar, A. A., Yazar, B. B., ve Yazar, C. C. (Yıl). Makale adı. Dergi adı, cilt. No (sayı no), sayfa/lar. doi:http://dx.doi.org/xx.xxx/yyyyy

Sadece ciltin olduğu dergilerdeki makaleler:
Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.
Sayı ve ciltin belirtildiği dergilerde:
Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5-13.

Magazinlerdeki makaleler:
Henry, W. A. (1990, 9 Nisan). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31.

Gazete makaleleri (basılı):
Schultz, S. (2005, 28 Aralık). Calls made to strengthen state energy policies. The Country Today, ss. 1A, 2A.

Editöre mektup:
Moller, G. (2002, Ağustos). Ripples versus rumbles [Editöre mektup]. Scientific American, 287(2), 12.

Kitap eleştiri:
Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Kitap eleştiri The self- knower: A hero under control, by R. A. Wicklund ve M. Eckert]. Contemporary Psychology, 38, 466-467.

Kitapların kaynakçada yazımı
Temel biçim:
Yazar, A. A. (Yayın yılı). Çalışma adı. Yer: Yayıncı.
Cuban, L. (2001). Oversold and underused: computers in the classrooms. Cambridge: Harvard University Press.

Derleme kitap:
Duncan, G. J. ve Brooks-Gunn, J. (Der.). (1997). Consequences of growing up poor. New York, NY: Russell Sage Foundation.

Derleme kitap; yazar/yazarlar belli ise (ya da bir kişinin yazıları derlenmiş ise):
Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Der.). New York, NY: Anchor.

Çeviri:
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott ve F. L. Emory, Çev.). New York, NY: Dover. (Orijinal eserin yayın tarihi 1814).
Önemli not:
Metinde, yeniden yayımlanmış bir çalışmaya atıfta bulunurken, her iki tarih de verilmelidir: Laplace (1814/1951).
İlk baskıdan farklı olan diğer baskılar kullanılmış ise:
Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (1997). The battered child (5. bs.). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Derlenmiş kitaptaki bir bölüm veya makale:
Yazar, A. A., & Yazar, B. B. (Yayın yılı). Bölüm/makale adı. A. Editör & B. Editör (Der.), Kitap adı içinde (sayfa numaraları). Yer: Yayıncı.
O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. B. R. Wainrib (Der.), Gender issues across the life cycle içinde (ss. 107-123). New York, NY: Springer.

Çok ciltli çalışma:
Wiener, P. (Der.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Cilt. 1-4). New York, NY: Scribner's.

Ansiklopedi maddesi:
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The New Encyclopedia Britannica. (Cilt. 26, ss. 501- 508). Chicago, IL: Encyclopedia Britannica.

Yayımlanmış tez:
Soyisim, F. N. (Yıl). Tez adı. (Doktora tezi). Erişilen veri tabanı adı. (Erişim veya Sıra Numarası)

Yayımlanmamış tez:
Soyisim, F. N. (Year). Doktora tezinin başlığı. (Yayımlanmamış doktora tezi). Kurum adı, Yer.
Köprülü, D. (1994). Üniversite kütüphanelerinde kitap koleksiyonunun kullanımı üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Hükümet belgeleri:
National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
Online süreli yayınlardaki makaleler:
Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. (yayın yılı). Makale adı. Online Derginin Adı, cilt no (varsa sayı) (...) tarihinde http://www.someaddress.com/full/url/ adresinden erişildi.
Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. 15 Ocak 2012 tarihinde http://www.alistapart.com/articles/writeliving adresinden erişildi.
Online Bilimsel süreli yayınlardaki makaleler ve DOI’lere atıf:
DOI’si tanımlanmış online dergi makaleleri:
Yazar, A. A., & Yazar, B. B. (yayın yılı). Makale adı.Dergi Adı, cilt no, sayfa/lar. doi:0000000/000000000000 veya http://dx.doi.org/10.0000/0000
Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated bibliography. European Journal of Marketing, 41, 1245-1283.
doi:10.1108/03090560710821161
Wooldridge, M.B., & Shapka, J. (2012). Playing with technology: Mother-toddler interaction scores lower during play with electronic toys.Journal of Applied Developmental Psychology, 33(5), 211-218. http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005

DOI’si tanımlanmamış online süreli yayınlardaki makalelere atıf:
Yazar, A. A. ve Author, B. B. (yayın tarihi). Makale adı. Dergi adı, cilt no. http://www.journalhomepage.com/full/url/ adresinden erişildi.
Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of Buddhist Ethics, 8. 15 Ocak 2012 tarihinde, http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html adresinden erişildi.

Online gazete makalesi:
Yazar, A. A. (Yıl, Gün Ay). Makale adı. Gazete Adı. http://www.someaddress.com/full/url/ adresinden erişildi.
Parker-Pope, T. (2008, Mayıs 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New York Times. 15 Ocak 2012 tarihinde, http://well.blogs.nytimes.com adresinden erişildi.

Elektronik kitaplar:
De Huff, E. W. (t.y.). Taytay’s tales: Traditional Pueblo Indian tales. 15 Ocak 2012 tarihinde,http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html adresinden erişildi.
Davis, J. (t.y.). Familiar birdsongs of the Northwest. 15 Ocak 2012 tarihinde http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1-9780931686108-0 adresinden erişildi.

Nitel veri ve online mülakat:
Eğer mülakatın sesli ya da yazılı bir formu erişilebilir değilse, sadece metin içinde atıfta bulunulur ve ay, gün, yıl bilgileri belirtilir; kaynakçaya eklenmez. Eğer online olarak sesli ya da yazılı hâli mevcutsa, parantez içinde ([Mülakat transkripsiyonu] veya [mülakat sesli dosya]) şeklinde belirtilir; kaynakçada şu şekilde yer alır:
Butler, C. (Mülakat yapan) & Stevenson, R. (Mülakat yapılan). (1999). Oral History 2 [Mülakat transkripsiyonu]. Retrieved from Johnson Space Center Oral Histories Project Web site: 15 Ocak 2012 tarihinde http:// www11.jsc.nasa.gov/history/oral_histories/oral_histories.htm adresinden erişildi.

Basılı bir yerde yayımlanmış mülakat:
Çelik, Z. (Mülakat yapan) & AlSayyad, N. (Mülakat yapılan). (2012). On neoliberalism and urban inequalities [Mülakat transkipsiyonu]. İdealKent. (7), 10-20.

Online ders notları ve sunu slaytları:
Hallam, A. Duality in consumer theory [PDF belgesi]. Lecture Notes Online Web site: 15 Ocak 2012 tarihinde http://www.econ.iastate.edu/classes/econ501/Hallam/ index.html adresinden erişildi.
Roberts, K. F. (1998). Federal regulations of chemicals in the environment [PowerPoint slaytı]. 15 Ocak 2012 tarihinde http://siri.uvm.edu/ppt/40hrenv/index.html adresinden erişildi.

Periyodik olmayan web belgesi, sayfası veya raporu:
Temel ilke bu tür durumlarda dosya ya da çalışma sahibinin adını bulmak ve kullanmaktır.
Yazar, A. A. (yayın tarihi). Dosya adı. 15 Ocak 2012 tarihinde http://Web address adresinden erişildi.
Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M., Soderland, L., & Brizee, A. (2010, Mayıs 5). General format. 15 Ocak 2012 tarihinde http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ adresinden erişildi.

Etik İlkeler

Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi (JSWR), dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları en üst düzeyde sağlamayı ilke edinmiştir.

Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi (JSWR)’nde yayınlanmak amacıyla gönderilen insan ve hayvanlarla ilgili olarak etik kurul izni gerektiren çalışmalar için etik kurul onayının alınması zorunludur. Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için "Sıkça Sorulan Sorular" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

TR Dizin koşulları kapsamında;
1. Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar ile etik kurul kararı gerektiren diğer çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, ve bu onay belgelendirilmeli,
2. Etik kurul izni ile ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) makalelerin yöntem bölümlerinde yer verilmelidir.

Yapılacak bireysel görüşmelerde, vaka sunum çalışmalarında aydınlatılmış onamın alınması zorunludur. Alınan onama yöntem bölümünde yer verilerek etik ilkelere uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

JSWR Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen bütün çalışmalarda başkalarına ait, ölçek, anket vb. araçların kullanılması durumunda eser sahiplerinden gerekli izinlerin alınması zorunludur. Makale içerisinde buna uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

JSWR Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen bütün çalışmalarda başkalarına ait fikir ve düşüncelere makale içerisinde yer verilirken etik hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Herhangi bir değerlendirme aşamasında etik hususlara aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi durumunda ilgili çalışma yazar(lar)a iade edilir.

JSWR Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen eser doğrudan ya da dolaylı ticari bağlantı içeriyorsa ya da çalışmaya materyal desteği veren bir kuruluş varsa, yazar/yazarlar söz konusu durumu editöre sunum sayfasında belirtmelidir.

JSWR Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar çift-kör hakem sistemi ile değerlendirilmektedir. İhtiyaç duyulması durumunda yayın kurulu ek hakem değerlendirmesine karar verebilir.

JSWR Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında çalışmanın birden fazla dergiye gönderilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda çalışma yazara iade edilir.

Yazarların Etik Sorumlulukları:
• Dergiye gönderilen yazılar için telif ücreti talep edilemez.
• Yazar(lar)ın özgün çalışmalar göndermesi beklenmektedir.
• Kaynakça listesi eksiksiz olmalı ve alıntı yapılan kaynaklar mutlaka belirtilmelidir.
• Yayın için gönderilmiş çalışmalarını gecikme veya diğer bir nedenle dergiden çekmek isteyenlerin bir yazı ile başvurmaları gerekir.
• Yazar(lar) potansiyel çıkar çatışmaları beyanını makalenin sonuna eklemelidir
• Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
• Yazar(lar)ın yayımlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
• Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.
• Değerlendirme süreci tamamlanmış bir makale, yayın etiği kapsamına giren makul bir gerekçe gösterilmeksizin yazarı tarafından geri çekilemez, böyle bir talep olması durumunda ilgili makale ret işlemi ile sistemden çıkarılır.
• Yayın kurulu, JSWR için gönderilmiş yazılarda makale sahiplerinin bu koşullara uymayı kabul ettiklerini varsayar.
• Yazarların JSWR’ye gönderdikleri çalışmalar, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı olmamalıdır.

Editörlerin Etik Sorumlulukları:
JSWR editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:
Genel görev ve sorumluluklar:
Editörler, JSWR'de yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:
• Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
• Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
• Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
• Düşünce özgürlüğünü destekleme,
• Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
• Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
• Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.
Okuyucu ile ilişkiler:
Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.
Yazarlar ile ilişkiler:
Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
• Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
• Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
• Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
• Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
• "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
• Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
• Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.
Hakemler ile ilişkiler:
Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
• Editörlerin dergiye gönderdikleri kendi yazıları, editoryal gruptan olmamak kaydıyla iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilir.
• Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
• Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
• Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
• Çift-kör hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
• Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
• Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
• Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
• Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
• Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
• Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.
Yayın kurulu ile ilişkiler:
Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.
Ayrıca editörler;
• Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
• Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
• Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
• Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
• Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.
Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler:
Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.
Editöryal ve kör hakemlik süreçleri:
Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.
Kalite güvencesi:
Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.
Kişisel verilerin korunması:
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.
Etik kurul, insan ve hayvan hakları:
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.
Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem:
Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikâyetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.
Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak:
Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.
Fikri mülkiyet haklarının korunması:
Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Yapıcılık ve tartışmaya açıklık:
Editörler;
• Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
• Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
• Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.
Şikayetler:
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.
Politik ve Ticari kaygılar:
Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.
Çıkar çatışmaları:
Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları:
Tüm çalışmaların "Çift-Kör Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. JSWR değerlendirme süreci çift-kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar Dergipark sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Belirtilen süreç dâhilinde hakemlerin değerlendirmelerinden geçen yazılar, ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla taranarak yazıların daha önce yayımlanıp yayımlanmadığına ve intihal içerip içermediğine dair tespite tabi tutulur. Bu bağlamda JSWR için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:
• Dergiye gönderilen yazılar en az iki hakemin değerlendirmesinden geçer.
• İki hakemden biri olumsuz kanaat belirttiği takdirde yazı üçüncü bir hakeme ya da son kararı vermesi için editöre yönlendirilir.
• Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.
• Hakemlik yapanlar mutlaka görüş bildirdikleri konunun uzmanı olmak zorundadır.
• Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
• Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.
• Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.
• Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
• Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
• Hakemler değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
• Yazar(lar)ın herhangi bir kötüye kullanım durumunda (örn, intihal ya da benzer etik dışı faaliyetler) ilgili editörü hemen bilgilendirmeliler.
• Hakemler değerlendirilen makale sahibinin tabi olduğu etik kurallara bağlı olmak ve bu kuralları titizlikle uygulamak durumundadır.
• Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.


Yayın Politikası

JSWR Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen makaleler öncelikle editör tarafından kontrol edilir. Bu aşamadan geçemeyen çalışmalar alan editörlerine yönlendirilmeden yazara iade edilir ya da değişiklik talebiyle yazara gönderilir. İade ya da değişiklik gerekçeleri arasında makalenin benzerlik raporunun %20’nin üzerinde olması, etik ilkeler uyulmadığının tespiti, yazım ve dil açısından yetersiz olması, derginin amaç ve kapsamı dışında yer alması gibi sebepler sayılabilir.

İlk aşamayı geçen makaleler yayın kurulunun da uygun görüşleri doğrultusunda ilgili alan editörüne yönlendirilir. Yayın kurulunun çalışmanın yetersiz olduğu, etik ihlal vb. sebeplerden ötürü çalışmaya red verebilir. İlgili çalışma yazar(lar)a iade edilir.

İkinci aşamayı geçen makaleler değerlendirilmek üzere alan editörleri tarafından ilgili konuda uzman hakemlere yönlendirilir. Bu süreçte çift-kör hakem sistemi kullanılır. İhtiyaç duyulması durumunda çalışma değerlendirilmek üzere üçüncü bir hakeme de gönderebilir. Hakemler tarafından yetersiz görülen çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmalar yazar(lar)a iade edilir.

Üçüncü aşamayı geçen makaleler hakem önerileri doğrultusunda düzeltmeleri yapar. Bu süreçte düzeltmeleri yapmayan, yetersiz olduğuna kanaat getirilen veya ikinci/üçüncü hakem değerlendirmesinde yetersiz görülen çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmalar yazar(lar)a iade edilir.

Dördüncü aşamayı geçen makaleler dergi kurulu tarafından yayınlanmak üzere sıraya alınır. Kabul edilen makalelerin dergi sayfasında makale geliş tarihi, makale kabul tarihi bilgilerine yer verilerek süreç şeffaf bir şekilde yürütülür. İlgili çalışmaların kabul edilme tarihi baz alınarak yayım süreci başlatılır.

Yayınlanmak üzere sıraya alınan makalelere ait Telif Hakkı Devir Formu makalede yer alan bütün yazarlar tarafından imzalanarak derginin mail adresine (jswrpub@gmail.com) gönderilir. İlgili formun gönderilmemesi durumunda makale yazara iade edilir. Telif hakkı formuna derginin “Formlar” menüsünden ulaşılabilir (Telif Hakkı Devir Formu, makale kabul edildikten sonra derginin mail adresine gönderilir. İlk gönderimde sisteme yükleme zorunluluğu bulunmamaktadır)

Ayrıca;
• Dergi açık erişimli bir dergi olup makale yayımlama süreçlerinin hiçbirinde ücret talep edilmemektedir.
• Makalelerin ortalama değerlendirme süreleri 30-45 gün arasında değişiklik göstermektedir. Bu sürenin yayının durumuna bağlı olarak değişiklik gösterdiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Makale yayınlama süreçlerinin hiç birinde ücret talep edilmemektedir.

25359

Bu dergide yer alan içerikler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.