Makale Gönderme Kılavuzu

Makale Gönderme Kılavuzu

Makaleyi göndermeden önce Yazarlara Bilgi’yi lütfen okuyun ve aşağıdakilerin eksik olmadığından emin olun:

Editöre mektup


Makalenin türü
Başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bilgisi
Sponsor veya ticari bir firma ile ilişkisi (varsa belirtiniz)
Kaynakların APA6’ya göre belirtildiği
İngilizce yönünden kontrolünün yapıldığı
Yazarlara Bilgide detaylı olarak anlatılan dergi politikalarının gözden geçirildiği
Telif Hakkı Anlaşması Formu

Daha önce basılmış material (yazı-resim-tablo) kullanılmış ise izin belgesi

Makale kapak sayfası

Makalenin kategorisi
Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı
Yazarların ismi soyadı, unvanları ve bağlı oldukları kurumlar (üniversite ve fakülte bilgisinden sonar şehir ve ülke bilgisi de yer almalıdır), e-posta adresleri
Sorumlu yazarın e-posta adresi, açık yazışma adresi, iş telefonu, GSM, faks nosu
Tüm yazarların ORCID’leri
Makalenin ana metni

Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı
Özetler 180-200 kelime Türkçe ve 180-200 kelime İngilizce
Anahtar Kelimeler: 3-5 arası Türkçe ve 3-5 arası İngilizce
Makale Türkçe ise, İngilizce genişletilmiş özet (Extended Abstract) 600-800 kelime
Makale ana metin bölümleri
Teşekkür (varsa belirtiniz)
Kaynaklar
Tablolar-Resimler, Şekiller (başlık, tanım ve alt yazılarıyla)
Makale Gönderme

Makalenin gönderileceği DergiPark sayfası adresi: https://dergipark.org.tr/tr/journal/767/submission/step/manuscript/new
Yapılan başvurularda, çalışmanın sorumlu yazarının (corresponding author) hesabı kullanılmalıdır. Sorumlu yazarın dışındaki yazarların ya da çalışmada yazar olarak yer almayan bir başkasının hesabı kullanılmamalıdır. Başvuru ile ilgili bütün yazışmalar DergiPark sistemi üzerinden gönderilen elektronik posta ile sorumlu yazara iletilmektedir.

Makale ana metninin dosyasını (Main Document) yüklerken, çift taraflı kör hakem süreci gereği, bu dosyanın yazar kimliğini deşifre eden hiçbir unsur barındırmadığından emin olun. Makale ana metni dosyası (Main Document) başlık sayfasını (Title Page) içermemeli; yazar adı geçen ya da yazar adlarını ifşa edebilecek bölümler içermemeli (Örneğin: Teşekkür, her sayfada tekrar eden ve yazar adlarını içerebilen başlık).

Ayrı Ayrı Yüklemeniz gereken dosyalar

Telif Hakkı Anlaşması Formu
Resim, Tablo vb başka kaynaktan alındıysa izin belgesi
Makale Kapak Sayfası
Makale Ana Metni Dosyası (Bu dosya aşağıdaki unsurları içermelidir)
Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı
Özetler 180-200 kelime Tükçe ve 180-200 kelime İngilizce
Anahtar Kelimeler: 3-5 arası Türkçe ve 3-5 arası İngilizce
Makale Türkçe ise, İngilizce genişletilmiş Özet (Extended Abstract) 600-800 kelime
Makale ana metin bölümleri
Teşekkür (varsa belirtiniz)
Kaynaklar
Tablolar-Resimler, Şekiller (başlık, tanım ve alt yazılarıyla)