Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Kadınlarda Somatizasyon: Biyopsikososyal Yaklaşım Perspektifinden Bir Değerlendirme

Yıl 2023, Cilt: 9 Sayı: 1, 93 - 117, 27.06.2023

Öz

Somatizasyon, psikolojik ve duygusal faktörlerin bedensel belirtilerle ifade edilmesi olarak tanımlanan, ortaya çıkış nedenleri, sürdürücü faktörleri ve tedavisiyle çok yönlü karmaşık bir yapıya sahip psikolojik bir sendromdur. Hastalıkların kaynağını hücresel ve kimyasal süreçlerle açıklayan biyomedikal model günümüzde yerini, hastalıkların biyolojik, sosyal ve psikolojik faktörlerle ilişkili olduğunu vurgulayan biyopsikososyal modele bırakmıştır. Bu çalışmanın amacı kadın olmanın bir risk faktörü olarak görüldüğü somatizasyonu biyopsikososyal model bakış açısından incelemektir. Kadınlarda somatizasyonun daha yaygın olarak görülmesi biyolojik faktörler kapsamında beyin sistemi,hormonlar ve üreme sistemindeki farklarla ilişkilendirilmektedir. Kadınların erkeklere kıyasla depresyon ve anksiyete başta olmak üzere diğer ruh sağlığı problemlerini daha çok yaşamaları ve daha yüksek nörotisizm kişilik boyutu eğilimine sahip olmaları ise somatizasyonla ilişkili görülen psikolojik faktörlerdir. Somatizasyonun Batılı olmayan toplumlarda daha sık görülmesine ek olarak, özellikle erkek egemen toplumlarda kadınların dezavantajlı konumda yer almaları ve evlilik-aileyle ilgili konularda daha çok sorumlu olmaları somatizasyonla ilgili sosyal faktörler olarak görülmektedir. Somatizasyonun çok boyutlu yapısı etkin bir tedavide multidisipliner yaklaşım gerekliliğini ortaya koyarken, önleyici çalışmalar içerisinde psikolojik ve sosyal etmenlerin yer almasının önemini vurgulamaktadır.

Kaynakça

 • Akyunus, M., Gençöz, T. & Aka, B.T. (2021). Age and sex differences in basic per- sonality traits and interpersonal problems across young adulthood. Current Psychology, 40, 2518–2527. https://doi.org/10.1007/s12144-019-0165-z
 • Alkın, T. (1999). Somatizasyonda Biyolojik Etmenler. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 1(1), 18-26.
 • APA (1980). DSM-3 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Bir- liği Yayıncılık.
 • APA (2010). DSM-4-TR Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği Yayıncılık.
 • APA (2013). DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Bir- liği Yayıncılık.
 • American Psychiatric Association. (2022). Somatic symptoms and related disorders Disorder içinde. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787.x09_Soma- tic_Symptom_and_Related_Disorders
 • Babacan, S. (2003). Hastalıkta Ruh ve Baden Etkileşimi. Gazi Üniversitesi Kastamo- nu Eğitim Dergisi, 11(2), 519-524.
 • Babu, A. R., Sreedevi, A., John, A. & Krishnapillai, V. (2019). Prevalence and deter- minants of somatization and anxiety among adult women in an urban popu- lation in Kerala. Indian Journal of Community Medicine: Official Publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine, 44(Suppl 1), 66-69. https://doi.org/10.4103/ijcm.IJCM_55_19
 • Barsky, A.J., Peekna, H.M. & Borus, J.F. (2001). Somatic symptom reporting in wo- men and men. Journal of General Internal Medicine, 16(4), 266-275. https:// doi:10.1046/j.1525-1497.2001.00229.x
 • Beam, C. R., Dinescu, D., Emery, R. & Turkheimer, E. (2017). A Twin Study on Per- ceived Stress, Depressive Symptoms, and Marriage. Journal of Health and Social Behavior, 58(1), 37–53. https://doi.org/10.1177/0022146516688242
 • Bener, A., Ghuloum, S. & Burgut, F. T. (2010). Gender differences in prevalen- ce of somatoform disorders in patients visiting primary care centers. Journal of Primary Care & Community Health, 1(1), 37-42. https://doi. org/10.1177/2150131909353333
 • Bonomi, A. E., Thompson, R. S., Anderson, M., Reid, R. J., Carrell, D., Dimer, J. A. & Rivara, F. P. (2006). Intimate partner violence and women’s physical, mental, and social functioning. American Journal of Preventive Medicine, 30(6), 458- 466. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2006.01.015
 • Bragazzi, N. L., Puente, G. D. & Natta, W. M. (2014). Somatic perception, cultural differences and immigration: results from administration of the Modified So- matic Perception Questionnaire (MSPQ) to a sample of immigrants. Psycho- logy Research and Behavior Management, 7, 161–166. https://doi.org/10.2147/ PRBM.S55393
 • Brambila-Tapia, A. J. L., Saldaña-Cruz, A. M., Meléndez-Monreal, K. C., Esparza-Gu- errero, Y., Martínez-Hernández, A., Rosales-Torres, B. G. & Ríos-González, B. E. (2021). Association of personal, behavioral and positive psychological variables with somatization and number of diseases in Mexican general po- pulation: the influence of gender. Psychology, Health & Medicine, 1-9. https:// doi.org/10.1080/13548506.2021.1985150
 • Brown, R. J. (2004). Psychological mechanisms of medically unexplained symptoms: An integrative conceptual model. Psychological Bulletin, 130 (5), 793-812.
 • Ciciolla, L. & Luthar, S. S. (2019). Invisible household labor and ramifications for adjustment: Mothers as captains of households. Sex Roles, 81(7), 467-486. ht- tps://doi.org/10.1007/s11199-018-1001-x
 • Costa, P. X., Sr. & McCrae, R. R. (1985). NEO Personality Inventory (NEO-PI). Odes- sa, FL: Psychological Assessment Resources.
 • Davila, G. W., Bernier, F., Franco, J. & Kopka, S. L. (2003). Bladder dysfunction insexual abuse survivors. The Journal of Urology, 170(2 Pt 1), 476–479. https://doi.org/10.1097/01.ju.0000070439.49457.d9
 • Dhindsa, D. S., Khambhati, J., Schultz, W. M., Tahhan, A. S. & Quyyumi, A. A. (2020). Marital status and outcomes in patients with cardiovascular disease. Tren- ds in Cardiovascular Medicine, 30(4), 215-220. https://doi.org/10.1016/j. tcm.2019.05.012
 • Dickinson, W.P., Dickinson, L.M., deGruy, F.V., Candib, L.M., Main, D.S., Libby, A.M. & Rost, K. (2003). The somatization in primary care study: a tale of three di- agnoses. General Hospital Psychiatry, 25(1), 1-7. https://doi.org/10.1016/s0163
 • Durak, M., Senol-Durak, E. & Karaköse, S. (2022). Psychological distress and anxiety among housewives: The mediational role of perceived stress, loneliness, and housewife burnout. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-021- 02636-0
 • Duruk, B. & Sertel Berk, Ö. (2019). Fonksiyonel somatik sendromlar ve DSM-5: Zihin beden yaklaşımı açısından bir değerlendirme. Klinik Psikoloji Dergisi, 3(2), 116-128. https://doi.org/ 10.5455/kpd.26024438m000013
 • Eagly, A. H. (2013). Sex differences in social behavior: A social-role interpretation. Psychology Press.
 • Engel, G. (1977). The need for a new medical model: a challenge for biomedical scien- ce. Science, 196(4286), 129–136. https://doi.org/10.1126/science.847460
 • Enna, S. J. & McCarson, K. E. (2006). The role of GABA in the mediation and per- ception of pain. Advances in Pharmacology, 54, 1-27. https://doi.org/10.1016/ S1054-3589(06)54001-3
 • Feinauer, L. L. & Steele, W. R. (1992). Caretaker marriages: The impact of chronic pain syndrome on marital adjustment. American Journal of Family Therapy, 20(3), 218–226. https://doi.org/10.1080/01926189208250891
 • Fillingim, R. B. & Maixner, W. (1995, December). Gender differences in the respon- ses to noxious stimuli. In Pain forum (Vol. 4, No. 4, pp. 209-221). Churchill Livingstone.
 • Gabriel, B., Beach, S. R.H. & Bodenmann, G. (2010). Depression, marital satisfacti- on and communication in couples: Investigating gender differences. Behavior Therapy, 41(3), 306–316. https://doi.org/10.1016/j.beth.2009.09.001
 • Garrusi, B., Danaei, M. & Aboosaeidi, R. (2019). The prevalence and predictive fac- tors of somatization and its relationship with anxiety and depression in Ira- nian population. Journal of Preventive Medicine and Hygiene, 60(4), 400-406. https://doi.org/10.15167/2421-4248/jpmh2019.60.4.1006
 • Ghaemi S. N. (2009). The rise and fall of the biopsychosocial model. The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science, 195(1), 3–4. https://doi. org/10.1192/bjp.bp.109.063859
 • Glise, K., Ahlborg, G. & Jonsdottir, I. H. (2014). Prevalence and course of somatic symptoms in patients with stress-related exhaustion: does sex or age mat- ter. BMC Psychiatry, 14(1), 1-13. https://doi.org/10.1186/1471-244X-14-118
 • Gupta, S., Taneja, N., Kapoor, S. K. & Kumar, A. (2020). Comparison of mental health status of married and unmarried girls of late adolescent age in an urban slum of Delhi. Indian Journal of Community Medicine, 45(2), 145–148. https://doi.org/10.4103/ijcm.IJCM_204_19
 • Gureje, O., Simon, G.E., Ustun, T.B. & Goldberg, D.P. (1997). Somatization in cross-cultural perspective: a World Health Organization study in primary care. American Journal of Psychiatry, 154(7), 989-995. https://doi.org/10.1176/ ajp.154.7.989
 • Gülec, M. Y., Hocaoglu, C., Gökce, M. & Sayar, K. (2007). Kalple ilişkili olmayan gö- güs ağrısında aleksitimi, öfke ve bedensel duyumlari büyütme*/Alexithymia, anger and somatosensory amplification with chest pain without cardiac etio- logy. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8(1), 14.
 • Heinrich, T. W. (2004). Medically unexplained symptoms and the concept of somatiza- tion. WMJ-MADISON-, 103, 83-87.
 • Hinz, A., Ernst, J., Glaesmer, H., Brähler, E., Rauscher, F. G., Petrowski, K. & Kocale- vent, R. D. (2017). Frequency of somatic symptoms in the general population: Normative values for the Patient Health Questionnaire-15 (PHQ-15). Jour- nal of Psychosomatic Research, 96, 27-31. https://doi.org/10.1016/j.jpsycho- res.2016.12.017
 • Hsu, L. K. G. & Folstein, M. F. (1997). Somatoform disorders in Caucasian and Chi- nese Americans. Journal of Nervous and Mental Disease, 185(6), 382–387. ht- tps://doi.org/10.1097/00005053-199706000-00004
 • Jasmin, L., Wu, M. V. & Ohara, P. T. (2004). GABA puts a stop to pain. Current Drug Targets-CNS & Neurological Disorders, 3(6), 487-505. https://doi. org/10.2174/1568007043336716
 • Jellesma, F. C. (2008). Health in young people: social inhibition and negative affect and their relationship with self-reported somatic complaints. Journal of De- velopmental & Behavioral Pediatrics, 29(2), 94-100. https://doi.org/10.1097/ DBP.0b013e31815f24e1
 • Karaköse, S. (2018). Yeni evli çiftlerde evlilik uyumu ve somatizasyon arasndaki kar- şılıklı ilişkinin boylamsal açıdan incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Karaköse, S., & Ulusoy, A. (2022). Ev kadınlarında tükenmişlik ve somatizasyon: Depresyonun yordayıcıları. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 4(1), 94-102. https://doi.org/10.35365/ctjpp.22.1.10
 • Karaköse, S., & Ledermann, T. (2023). Let’s talk, honey: An analysis of associ- ations between communication patterns and dyadic adjustment in mar- ried couples. Journal of Social and Personal Relationships, https://doi. org/10.1177/02654075231153668
 • Karaköse, S., Urs, M., Marshall, J. E. & Ledermann, T. (2023). Depression, anxiety, stress, and sexual satisfaction in couples. Journal of Sex & Marital Therapy, 1-14. https://doi.org/10.1080/0092623X.2023.2166637
 • Kırpınar, İ., Deveci, E., Kılıç, A. & Çamur, D. Z. (2016). Somatization disorder and hypochondriasis: As like as two peas? Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(3), 165– 173. https://doi.org/10.5455/apd.201002
 • Kiecolt-Glaser, J. K. & Newton, T. L. (2001). Marriage and health: His and hers. Psychological Bulletin, 127(4), 472–503. https://doi.org/10.1037/0033-2909.127.4.472
 • Kiecolt-Glaser, J. K. & Wilson, S. J. (2017). Lovesick: How Couples’ Relationship Inf- luence Health. Annual review of clinical psychology, 8(13), 421–443. https:// doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032816-045111
 • Kirmayer, L. J., Groleau, D., Looper, K. J. & Dao, M. D. (2004). Explaining medically unexplained symptoms. Canadian Journal of Psychiatry. Revue canadienne de psychiatrie, 49(10), 663–672. https://doi.org/10.1177/070674370404901003
 • Kirmayer, L. J. & Young, A. (1998). Culture and somatization: clinical, epidemiologi- cal, and ethnographic perspectives. Psychosomatic Medicine, 60(4), 420–430. https://doi.org/10.1097/00006842-199807000-00006
 • Klimowicz, A. (2003). Comparison of the personality of anxiety disorder patients and somatization disorder patients before and after psychotherapy. Psychiatria Polska, 37(2), 235-246.
 • Kocalevent, RD., Hinz, A. & Brähler, E. (2013). Standardization of a screening instru- ment (PHQ-15) for somatization syndromes in the general population. BMC Psychiatry, 13(91), 1-8 https://doi.org/10.1186/1471-244X-13-91
 • Koh, K. B. (2018). Biological Mechanisms of Somatization. In Stress and Somatic Symptoms (pp. 95-103). Springer, Cham.
 • Güleç, M. Y., Hocaoglu, C., Gökce, M. & Sayar, K. (2007). Kalple ilişkili olmayan göğüs agrısında aleksitimi, öfke ve bedensel duyumları büyütme. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8(1), 14.
 • Larson, J. H. & Holman, T. B. (1994). Premarital predictors of marital quality and stability. Family Relations, 43(2), 228-237. https://doi.org/10.2307/585327
 • Lavner, J. A. & Bradbury, T. N. (2010). Patterns of change in marital satisfaction over the newlywed years. Journal of Marriage and Family, 72(5), 1171-1187. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00757.x
 • Le, B. & Agnew, C. R. (2003). Commitment and its theorized determinants: A meta– analysis of the Investment Model. Personal Relationships, 10(1), 37-57. htt- ps://doi.org/10.1111/1475-6811.00035
 • Levenson, R. W., Carstensen, L. L. & Gottman, J. M. (1993). Long-term marriage: Age, gender, and satisfaction. Psychology and Aging, 8(2), 301–313. https:// doi.org/10.1037/0882-7974.8.2.301
 • Lewis, R. & Spanier, G. (1979). Theorizing about the quality and stability of marri- age. In: Burr, W.R, Hill, R., Nye, F.I, Reiss I, editors. Contemporary Theories about the Family: Research-based theories. 2 ed. New York: Free Press.
 • Lipowski, Z.J (1988). Somatization: the concept and its clinical application. Ame- rican Journal of Psychiatry, 145(11), 1358-1368. https://doi.org/10.1176/ ajp.145.11.1358
 • Lim, B. K. H. (2000). Conflict resolution styles, somatization, and marital satisfaction in Chinese couples: The moderating effect of forgiveness and willingness to seek professional help. Texas Tech University.
 • Malatyalı, M. K. & Sunal, A. B. (2020). Evli çiftlerde bağlanma boyutları ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide evlilik gücünün aracı rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 35(85), 65-78. https://doi.org/10.31828/tpd1300443320181219m000016
 • Macina, C., Bendel, R., Walter, M. & Wrege, J. S. (2021). Somatization and somatic symptom disorder and its overlap with dimensionally measured personality pathology: A systematic review. Journal of Psychosomatic Research, 151, 110646. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2021.110646
 • Ma-Kellams, C. (2016). Addendum: Cross-cultural differences in somatic awareness and interoceptive accuracy: A review of the literature and directions for fu- ture research. Frontiers in Psychology, 5, 1379-1487. https://doi.org/10.3389/ fpsyg.2014.01379
 • McLean, C. P., Asnaani, A., Litz, B. T. & Hofmann, S. G. (2011). Gender differences in anxiety disorders: prevalence, course of illness, comorbidity and burden of illness. Journal of Psychiatric Research, 45(8), 1027–1035. https://doi.or- g/10.1016/j.jpsychires.2011.03.006
 • Mourad, G., Jaarsma, T., Strömberg, A. & Johansson, P. (2022). Somatization in wo- men and men with non-cardiac chest pain compared to the general Swedish population. Psychiatry Research Communications, 2(2), 100047. https://doi. org/10.1016/j.psycom.2022.100047
 • Okyayuz, H. Ü. (1999). Sağlık Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi Giriş, Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Orathinkal, J., Vansteenwegen, A. & Burggraeve, R. (2008). Are demographics important for forgiveness? The Family Journal, 16(1), 20–27. https://doi. org/10.1177/1066480707309542
 • Özel, E. P. & Karaköse, S. (2023). Bağlanma stilleri ile ilişki merkezli ve partner odaklı obsesif kompulsif belirtiler arasındaki ilişkide evlilik uyumunun aracı rolü. Klinik Psikoloji Dergisi, 7 (1), 11-25. https://doi.org/10.57127/ kpd.26024438m000077X
 • Parlak, Ü. & Karaköse, S. (2022). COVİD-19 sürecinde evden çalışan annelerde dep- resyonu yordayan faktörler: İş-aile çatışması, evlilik uyumu ve ebeveyn tü- kenmişliği. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi,7(2), 149-189. https://doi. org/ 10.21798/kadem.2022.56
 • Peleg, O. (2008). The relation between differentiation of self and marital sa- tisfaction: What can be learned from married people over the course of life?. The American Journal of Family Therapy, 36(5), 388-401. https://doi. org/10.1080/01926180701804634
 • Piccinelli, M. & Simon, G. (1997). Gender and cross-cultural differences in soma- tic symptoms associated with emotional distress. An international study in primary care. Psychological Medicine, 27(2), 433–444. https://doi.org/10.1017/ s0033291796004539
 • Real, M., Rodrı ́guez-Arias, J., Cagigas, J., Aparicio, M. & Real, M. (2000). Terapia Familiar Breve: Ahorro enel gasto sanitario de la patologı ́a somatomorfa [Brief Family Therapy: Cost reduction in the treatment of somatoform patho- logy. Cuadernos de terapia familiar, 14, 167–173.
 • Regitz-Zagrosek, V. (2012). Sex and gender differences in health: Science & So- ciety Series on Sex and Science. EMBO Reports, 13(7), 596-603. https://doi. org/10.1038/embor.2012.87
 • Riecher-Rössler, A. (2010). Prospects for the classification of mental disorders in women. European Psychiatry, 25(4), 189-196. https://doi.org/10.1016/j. eurpsy.2009.03.002
 • Rief, W., Hennings, A., Riemer, S. & Euteneuer, F. (2010). Psychobiological differen- ces between depression and somatization. Journal of Psychosomatic Resear- ch, 68(5), 495-502. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2010.02.001
 • Robles, T. F. (2014). Marital quality and health: Implications for marriage in the 21st century. Current Directions in Psychological Science, 23(6), 427–432. ht- tps://doi.org/10.1177/0963721414549043
 • Ryder, A. G., Yang, J., Zhu, X., Yao, S., Yi, J., Heine, S. J. & Bagby, R. M. (2008). The cultural shaping of depression: somatic symptoms in China, psychological sy- mptoms in North America? Journal of Abnormal Psychology, 117(2), 300-313. https://doi/10.1037/0021-843X.117.2.300
 • Schmeling-Kludas, C., Fröschlin, R. & Boll-Klatt, A. (2003). Stationäre psychosoma- tische Rehabilitation für türkische Migranten: Was ist realisierbar, was ist erreichbar? [Inpatient psychosomatic rehabilitation for Turkish migrants: what can be realized, what are the effects?]. Die Rehabilitation, 42(6), 363– 370. https://doi.org/10.1055/s-2003-45460
 • Schmitt, D. P., Realo, A., Voracek, M. & Allik, J. (2008). Why can’t a man be more like a woman? Sex differences in Big Five personality traits across 55 cultu- res. Journal of Personality and Social Psychology, 94(1), 168–182. https://doi. org/10.1037/0022-3514.94.1.168
 • Scott, K. M., Wells, J. E., Angermeyer, M., Brugha, T. S., Bromet, E., Demyttenaere, K., de Girolamo, G., Gureje, O., Haro, J. M., Jin, R., Karam, A. N., Kovess, V., Lara, C., Levinson, D., Ormel, J., Posada-Villa, J., Sampson, N., Takes- hima, T., Zhang, M. & Kessler, R. C. (2010). Gender and the relationship between marital status and first onset of mood, anxiety and substance use disorders. Psychological Medicine, 40(9), 1495–1505. https://doi.org/10.1017/ S0033291709991942
 • Sharpe, M., Peveler, R. & Mayou, R. (1992). The psychological treatment of patients with functional somatic symptoms: a practical guide. Journal of Psychoso- matic Research, 36(6), 515-529. https://doi.org/10.1016/0022-3999(92)90037-3
 • Skapinakis, P. & Araya, R. (2011). Common somatic symptoms, causal attributions of somatic symptoms and psychiatric morbidity in a cross-sectional commu- nity study in Santiago, Chile. BMC Research Notes, 4(1), 1-5. https://doi. org/10.1186/1756-0500-4-155
 • Spanier, G.B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the qu- ality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family, 38, 15-28. https://doi/10.2307/350547
 • Stoudemire A. (1991). Somatothymia. Psychosomatics, 32(4), 365–381. https://doi. org/10.1016/s0033-3182(91)72037-9
 • Şahin, E. M. Ö., Türkcan, A. S., Belene, A., Yeşlilbursa, D. & Yurt, E. (2009). Soma- tizasyonda kültürel ve sosyolojik faktörler [Somatization: Cultural and so- ciologic factors]. Yeni Symposium: Psikiyatri, Nöroloji ve Davraniş Bilimleri Dergisi, 47(4), 187–193.
 • Taycan, O., Şar, V., Çelik, C. & Erdogan-Taycan, S. (2014). Trauma-related psychi- atric comorbidity of somatization disorder among women in eastern Turkey. Comprehensive Psychiatry, 55(8), 1837–1846. https://doi.org/10.1016/j.comp- psych.2014.08.052
 • Taylor, E.S. (2009)ç Health Psychology, McGraw-Hill International Edition, 7th edi- tion, NY.
 • Trofimova, I., Sulis, W. (2018). There is more to mental illness than negative affect: comprehensive temperament profiles in depression and generalized anxiety. BMC Psychiatry 18, 125- 142. https://doi.org/10.1186/s12888-018-1695-x
 • Tunçer, Ö. (1999). Somatizasyon-Bir Klinik Yaklaşım. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 1(1). 90-91.
 • Twenge, J. M., Campbell, W. K. & Foster, C. A. (2003). Parenthood and marital satis- faction: a meta-analytic review. Journal of Marriage and Family, 65(3), 574- 583. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2003.00574.x
 • Vlassoff, C. (2007). Gender differences in determinants and consequences of health and illness. Journal of Health, Population, and Nutrition, 25(1), 47-61.
 • Wade, T. J. & Pevalin, D. J. (2004). Marital Transitions and Mental He- alth. Journal of Health and Social Behavior, 45(2),155-170. https://doi. org/10.1177/002214650404500203
 • Walker, E. A., Gelfand, A. N., Gelfand, M. D., Koss, M. P. & Katon, W. J. (1995). Medical and psychiatric symptoms in female gastroenterology clinic patients with histories of sexual victimization. General Hospital Psychiatry, 17(2), 85–92. https://doi.org/10.1016/0163-8343(94)00058-L
 • Wanic, R. & Kulik, J. (2011). Toward an understanding of gender differences in the impact of marital conflict on health. Sex Roles: A Journal of Research, 65(5-6), 297–312. https://doi.org/10.1007/s11199-011-9968-6
 • Warner, C. D. (1995). Somatic awareness and coronary artery disease in women with chest pain. Heart & Lung, 24(6), 436-443. https://doi.org/10.1016/s0147- 9563(95)80021-2
 • Weisberg, Y. J., Deyoung, C. G. & Hirsh, J. B. (2011). Gender Differences in Perso- nality across the Ten Aspects of the Big Five. Frontiers in Psychology, 2, 178- 189. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00178
 • Weiss, G.L. & Lonnquist, L.E (2016). The Sociology of Health, Healing and Illness, New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315662749
 • Whitson, S. & El-Sheikh, M. (2003). Marital conflict and health: Processes and pro- tective factors. Aggression and Violent Behavior, 8(3), 283 312. https://doi. org/10.1016/S1359-1789(01)00067-2
 • Whisman, M. A., Weinstock, L. M. & Tolejko, N. (2006). Marriage and Depression. In C. L. M. Keyes & S. H. Goodman (Eds.), Women and depression: A handbook for the social, behavioral, and biomedical sciences (pp. 219–240). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511841262.012
 • World Health Organization. (2005).Constitution of the World Health Organization: World Health Organization: Basic documents. 45th ed. Geneva: World Health Organization; 2005.
 • Williams, K. & Umberson, D. (2004). Marital status, marital transitions, and health: A gendered life course perspective. Journal of Health and Social Behavior, 45(1), 81–98. https://doi.org/10.1177/002214650404500106
 • Wongpakaran, T. & Wongpakaran, N. (2014). Personality traits influencing somati- zation symptoms and social inhibition in the elderly. Clinical Interventions in Aging, 9, 157–164. https://doi.org/10.2147/CIA.S56246
 • Zhou, X., Min, S., Sun, J., Kim, S. J., Ahn, J. S., Peng, Y., Nohn, S. & Ryder, A. G. (2015). Extending a structural model of somatization to South Koreans: Cul- tural values, somatization tendency, and the presentation of depressive symp- toms. Journal of Affective Disorders, 176, 151-154. https://doi.org/10.1016/j. jad.2015.01.040
 • Yavuz, F. (2012). Fibromyalji ve Somatoform Bozukluk Hastalarında Kişilik Özel- liklerinin Karşılaştırılması, Uzmanlık Tezi, Düzce Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Düzce.

Somatization in Women: An Evaluation from the Biopsychosocial Perspective

Yıl 2023, Cilt: 9 Sayı: 1, 93 - 117, 27.06.2023

Öz

Somatization, defined as the expression of psychological and emotional factors through physical symptoms, is a complex psychological syndrome with its predisposing causes, perpetuating factors and treatment. The biomedical model, which explains the causes of diseases via cellular and chemical processes, has been replaced by the biopsychosocial model, which emphasizes that diseases are related to biological, social and psychological factors. This study aims to examine somatization, in which being a woman is considered a risk factor, from the biopsychosocial perspective. The fact that it is more common to observe somatization in women is linked with biological differences in the brain system, hormones and reproductive system. Compared to men, women suffer from mental health issues more, particularly depression and anxiety, and having a high tendency on the neuroticism dimension are physiological factors associated with somatization. In addition to the fact that somatization is more common in non-western societies, it is noteworthy that in male-dominated societies, women have more responsibilities regarding marriage and family, and women’s disadvantaged positions both in society and marriage are recognized as social factors for somatization. While the multi-dimensional nature of somatization emphasizes the necessity of a multidisciplinary approach for an effective treatment, it also underlines the significance of including psychological and social factors in prevention studies.

Kaynakça

 • Akyunus, M., Gençöz, T. & Aka, B.T. (2021). Age and sex differences in basic per- sonality traits and interpersonal problems across young adulthood. Current Psychology, 40, 2518–2527. https://doi.org/10.1007/s12144-019-0165-z
 • Alkın, T. (1999). Somatizasyonda Biyolojik Etmenler. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 1(1), 18-26.
 • APA (1980). DSM-3 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Bir- liği Yayıncılık.
 • APA (2010). DSM-4-TR Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği Yayıncılık.
 • APA (2013). DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Bir- liği Yayıncılık.
 • American Psychiatric Association. (2022). Somatic symptoms and related disorders Disorder içinde. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787.x09_Soma- tic_Symptom_and_Related_Disorders
 • Babacan, S. (2003). Hastalıkta Ruh ve Baden Etkileşimi. Gazi Üniversitesi Kastamo- nu Eğitim Dergisi, 11(2), 519-524.
 • Babu, A. R., Sreedevi, A., John, A. & Krishnapillai, V. (2019). Prevalence and deter- minants of somatization and anxiety among adult women in an urban popu- lation in Kerala. Indian Journal of Community Medicine: Official Publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine, 44(Suppl 1), 66-69. https://doi.org/10.4103/ijcm.IJCM_55_19
 • Barsky, A.J., Peekna, H.M. & Borus, J.F. (2001). Somatic symptom reporting in wo- men and men. Journal of General Internal Medicine, 16(4), 266-275. https:// doi:10.1046/j.1525-1497.2001.00229.x
 • Beam, C. R., Dinescu, D., Emery, R. & Turkheimer, E. (2017). A Twin Study on Per- ceived Stress, Depressive Symptoms, and Marriage. Journal of Health and Social Behavior, 58(1), 37–53. https://doi.org/10.1177/0022146516688242
 • Bener, A., Ghuloum, S. & Burgut, F. T. (2010). Gender differences in prevalen- ce of somatoform disorders in patients visiting primary care centers. Journal of Primary Care & Community Health, 1(1), 37-42. https://doi. org/10.1177/2150131909353333
 • Bonomi, A. E., Thompson, R. S., Anderson, M., Reid, R. J., Carrell, D., Dimer, J. A. & Rivara, F. P. (2006). Intimate partner violence and women’s physical, mental, and social functioning. American Journal of Preventive Medicine, 30(6), 458- 466. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2006.01.015
 • Bragazzi, N. L., Puente, G. D. & Natta, W. M. (2014). Somatic perception, cultural differences and immigration: results from administration of the Modified So- matic Perception Questionnaire (MSPQ) to a sample of immigrants. Psycho- logy Research and Behavior Management, 7, 161–166. https://doi.org/10.2147/ PRBM.S55393
 • Brambila-Tapia, A. J. L., Saldaña-Cruz, A. M., Meléndez-Monreal, K. C., Esparza-Gu- errero, Y., Martínez-Hernández, A., Rosales-Torres, B. G. & Ríos-González, B. E. (2021). Association of personal, behavioral and positive psychological variables with somatization and number of diseases in Mexican general po- pulation: the influence of gender. Psychology, Health & Medicine, 1-9. https:// doi.org/10.1080/13548506.2021.1985150
 • Brown, R. J. (2004). Psychological mechanisms of medically unexplained symptoms: An integrative conceptual model. Psychological Bulletin, 130 (5), 793-812.
 • Ciciolla, L. & Luthar, S. S. (2019). Invisible household labor and ramifications for adjustment: Mothers as captains of households. Sex Roles, 81(7), 467-486. ht- tps://doi.org/10.1007/s11199-018-1001-x
 • Costa, P. X., Sr. & McCrae, R. R. (1985). NEO Personality Inventory (NEO-PI). Odes- sa, FL: Psychological Assessment Resources.
 • Davila, G. W., Bernier, F., Franco, J. & Kopka, S. L. (2003). Bladder dysfunction insexual abuse survivors. The Journal of Urology, 170(2 Pt 1), 476–479. https://doi.org/10.1097/01.ju.0000070439.49457.d9
 • Dhindsa, D. S., Khambhati, J., Schultz, W. M., Tahhan, A. S. & Quyyumi, A. A. (2020). Marital status and outcomes in patients with cardiovascular disease. Tren- ds in Cardiovascular Medicine, 30(4), 215-220. https://doi.org/10.1016/j. tcm.2019.05.012
 • Dickinson, W.P., Dickinson, L.M., deGruy, F.V., Candib, L.M., Main, D.S., Libby, A.M. & Rost, K. (2003). The somatization in primary care study: a tale of three di- agnoses. General Hospital Psychiatry, 25(1), 1-7. https://doi.org/10.1016/s0163
 • Durak, M., Senol-Durak, E. & Karaköse, S. (2022). Psychological distress and anxiety among housewives: The mediational role of perceived stress, loneliness, and housewife burnout. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-021- 02636-0
 • Duruk, B. & Sertel Berk, Ö. (2019). Fonksiyonel somatik sendromlar ve DSM-5: Zihin beden yaklaşımı açısından bir değerlendirme. Klinik Psikoloji Dergisi, 3(2), 116-128. https://doi.org/ 10.5455/kpd.26024438m000013
 • Eagly, A. H. (2013). Sex differences in social behavior: A social-role interpretation. Psychology Press.
 • Engel, G. (1977). The need for a new medical model: a challenge for biomedical scien- ce. Science, 196(4286), 129–136. https://doi.org/10.1126/science.847460
 • Enna, S. J. & McCarson, K. E. (2006). The role of GABA in the mediation and per- ception of pain. Advances in Pharmacology, 54, 1-27. https://doi.org/10.1016/ S1054-3589(06)54001-3
 • Feinauer, L. L. & Steele, W. R. (1992). Caretaker marriages: The impact of chronic pain syndrome on marital adjustment. American Journal of Family Therapy, 20(3), 218–226. https://doi.org/10.1080/01926189208250891
 • Fillingim, R. B. & Maixner, W. (1995, December). Gender differences in the respon- ses to noxious stimuli. In Pain forum (Vol. 4, No. 4, pp. 209-221). Churchill Livingstone.
 • Gabriel, B., Beach, S. R.H. & Bodenmann, G. (2010). Depression, marital satisfacti- on and communication in couples: Investigating gender differences. Behavior Therapy, 41(3), 306–316. https://doi.org/10.1016/j.beth.2009.09.001
 • Garrusi, B., Danaei, M. & Aboosaeidi, R. (2019). The prevalence and predictive fac- tors of somatization and its relationship with anxiety and depression in Ira- nian population. Journal of Preventive Medicine and Hygiene, 60(4), 400-406. https://doi.org/10.15167/2421-4248/jpmh2019.60.4.1006
 • Ghaemi S. N. (2009). The rise and fall of the biopsychosocial model. The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science, 195(1), 3–4. https://doi. org/10.1192/bjp.bp.109.063859
 • Glise, K., Ahlborg, G. & Jonsdottir, I. H. (2014). Prevalence and course of somatic symptoms in patients with stress-related exhaustion: does sex or age mat- ter. BMC Psychiatry, 14(1), 1-13. https://doi.org/10.1186/1471-244X-14-118
 • Gupta, S., Taneja, N., Kapoor, S. K. & Kumar, A. (2020). Comparison of mental health status of married and unmarried girls of late adolescent age in an urban slum of Delhi. Indian Journal of Community Medicine, 45(2), 145–148. https://doi.org/10.4103/ijcm.IJCM_204_19
 • Gureje, O., Simon, G.E., Ustun, T.B. & Goldberg, D.P. (1997). Somatization in cross-cultural perspective: a World Health Organization study in primary care. American Journal of Psychiatry, 154(7), 989-995. https://doi.org/10.1176/ ajp.154.7.989
 • Gülec, M. Y., Hocaoglu, C., Gökce, M. & Sayar, K. (2007). Kalple ilişkili olmayan gö- güs ağrısında aleksitimi, öfke ve bedensel duyumlari büyütme*/Alexithymia, anger and somatosensory amplification with chest pain without cardiac etio- logy. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8(1), 14.
 • Heinrich, T. W. (2004). Medically unexplained symptoms and the concept of somatiza- tion. WMJ-MADISON-, 103, 83-87.
 • Hinz, A., Ernst, J., Glaesmer, H., Brähler, E., Rauscher, F. G., Petrowski, K. & Kocale- vent, R. D. (2017). Frequency of somatic symptoms in the general population: Normative values for the Patient Health Questionnaire-15 (PHQ-15). Jour- nal of Psychosomatic Research, 96, 27-31. https://doi.org/10.1016/j.jpsycho- res.2016.12.017
 • Hsu, L. K. G. & Folstein, M. F. (1997). Somatoform disorders in Caucasian and Chi- nese Americans. Journal of Nervous and Mental Disease, 185(6), 382–387. ht- tps://doi.org/10.1097/00005053-199706000-00004
 • Jasmin, L., Wu, M. V. & Ohara, P. T. (2004). GABA puts a stop to pain. Current Drug Targets-CNS & Neurological Disorders, 3(6), 487-505. https://doi. org/10.2174/1568007043336716
 • Jellesma, F. C. (2008). Health in young people: social inhibition and negative affect and their relationship with self-reported somatic complaints. Journal of De- velopmental & Behavioral Pediatrics, 29(2), 94-100. https://doi.org/10.1097/ DBP.0b013e31815f24e1
 • Karaköse, S. (2018). Yeni evli çiftlerde evlilik uyumu ve somatizasyon arasndaki kar- şılıklı ilişkinin boylamsal açıdan incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Karaköse, S., & Ulusoy, A. (2022). Ev kadınlarında tükenmişlik ve somatizasyon: Depresyonun yordayıcıları. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 4(1), 94-102. https://doi.org/10.35365/ctjpp.22.1.10
 • Karaköse, S., & Ledermann, T. (2023). Let’s talk, honey: An analysis of associ- ations between communication patterns and dyadic adjustment in mar- ried couples. Journal of Social and Personal Relationships, https://doi. org/10.1177/02654075231153668
 • Karaköse, S., Urs, M., Marshall, J. E. & Ledermann, T. (2023). Depression, anxiety, stress, and sexual satisfaction in couples. Journal of Sex & Marital Therapy, 1-14. https://doi.org/10.1080/0092623X.2023.2166637
 • Kırpınar, İ., Deveci, E., Kılıç, A. & Çamur, D. Z. (2016). Somatization disorder and hypochondriasis: As like as two peas? Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(3), 165– 173. https://doi.org/10.5455/apd.201002
 • Kiecolt-Glaser, J. K. & Newton, T. L. (2001). Marriage and health: His and hers. Psychological Bulletin, 127(4), 472–503. https://doi.org/10.1037/0033-2909.127.4.472
 • Kiecolt-Glaser, J. K. & Wilson, S. J. (2017). Lovesick: How Couples’ Relationship Inf- luence Health. Annual review of clinical psychology, 8(13), 421–443. https:// doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032816-045111
 • Kirmayer, L. J., Groleau, D., Looper, K. J. & Dao, M. D. (2004). Explaining medically unexplained symptoms. Canadian Journal of Psychiatry. Revue canadienne de psychiatrie, 49(10), 663–672. https://doi.org/10.1177/070674370404901003
 • Kirmayer, L. J. & Young, A. (1998). Culture and somatization: clinical, epidemiologi- cal, and ethnographic perspectives. Psychosomatic Medicine, 60(4), 420–430. https://doi.org/10.1097/00006842-199807000-00006
 • Klimowicz, A. (2003). Comparison of the personality of anxiety disorder patients and somatization disorder patients before and after psychotherapy. Psychiatria Polska, 37(2), 235-246.
 • Kocalevent, RD., Hinz, A. & Brähler, E. (2013). Standardization of a screening instru- ment (PHQ-15) for somatization syndromes in the general population. BMC Psychiatry, 13(91), 1-8 https://doi.org/10.1186/1471-244X-13-91
 • Koh, K. B. (2018). Biological Mechanisms of Somatization. In Stress and Somatic Symptoms (pp. 95-103). Springer, Cham.
 • Güleç, M. Y., Hocaoglu, C., Gökce, M. & Sayar, K. (2007). Kalple ilişkili olmayan göğüs agrısında aleksitimi, öfke ve bedensel duyumları büyütme. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8(1), 14.
 • Larson, J. H. & Holman, T. B. (1994). Premarital predictors of marital quality and stability. Family Relations, 43(2), 228-237. https://doi.org/10.2307/585327
 • Lavner, J. A. & Bradbury, T. N. (2010). Patterns of change in marital satisfaction over the newlywed years. Journal of Marriage and Family, 72(5), 1171-1187. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00757.x
 • Le, B. & Agnew, C. R. (2003). Commitment and its theorized determinants: A meta– analysis of the Investment Model. Personal Relationships, 10(1), 37-57. htt- ps://doi.org/10.1111/1475-6811.00035
 • Levenson, R. W., Carstensen, L. L. & Gottman, J. M. (1993). Long-term marriage: Age, gender, and satisfaction. Psychology and Aging, 8(2), 301–313. https:// doi.org/10.1037/0882-7974.8.2.301
 • Lewis, R. & Spanier, G. (1979). Theorizing about the quality and stability of marri- age. In: Burr, W.R, Hill, R., Nye, F.I, Reiss I, editors. Contemporary Theories about the Family: Research-based theories. 2 ed. New York: Free Press.
 • Lipowski, Z.J (1988). Somatization: the concept and its clinical application. Ame- rican Journal of Psychiatry, 145(11), 1358-1368. https://doi.org/10.1176/ ajp.145.11.1358
 • Lim, B. K. H. (2000). Conflict resolution styles, somatization, and marital satisfaction in Chinese couples: The moderating effect of forgiveness and willingness to seek professional help. Texas Tech University.
 • Malatyalı, M. K. & Sunal, A. B. (2020). Evli çiftlerde bağlanma boyutları ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide evlilik gücünün aracı rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 35(85), 65-78. https://doi.org/10.31828/tpd1300443320181219m000016
 • Macina, C., Bendel, R., Walter, M. & Wrege, J. S. (2021). Somatization and somatic symptom disorder and its overlap with dimensionally measured personality pathology: A systematic review. Journal of Psychosomatic Research, 151, 110646. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2021.110646
 • Ma-Kellams, C. (2016). Addendum: Cross-cultural differences in somatic awareness and interoceptive accuracy: A review of the literature and directions for fu- ture research. Frontiers in Psychology, 5, 1379-1487. https://doi.org/10.3389/ fpsyg.2014.01379
 • McLean, C. P., Asnaani, A., Litz, B. T. & Hofmann, S. G. (2011). Gender differences in anxiety disorders: prevalence, course of illness, comorbidity and burden of illness. Journal of Psychiatric Research, 45(8), 1027–1035. https://doi.or- g/10.1016/j.jpsychires.2011.03.006
 • Mourad, G., Jaarsma, T., Strömberg, A. & Johansson, P. (2022). Somatization in wo- men and men with non-cardiac chest pain compared to the general Swedish population. Psychiatry Research Communications, 2(2), 100047. https://doi. org/10.1016/j.psycom.2022.100047
 • Okyayuz, H. Ü. (1999). Sağlık Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi Giriş, Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Orathinkal, J., Vansteenwegen, A. & Burggraeve, R. (2008). Are demographics important for forgiveness? The Family Journal, 16(1), 20–27. https://doi. org/10.1177/1066480707309542
 • Özel, E. P. & Karaköse, S. (2023). Bağlanma stilleri ile ilişki merkezli ve partner odaklı obsesif kompulsif belirtiler arasındaki ilişkide evlilik uyumunun aracı rolü. Klinik Psikoloji Dergisi, 7 (1), 11-25. https://doi.org/10.57127/ kpd.26024438m000077X
 • Parlak, Ü. & Karaköse, S. (2022). COVİD-19 sürecinde evden çalışan annelerde dep- resyonu yordayan faktörler: İş-aile çatışması, evlilik uyumu ve ebeveyn tü- kenmişliği. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi,7(2), 149-189. https://doi. org/ 10.21798/kadem.2022.56
 • Peleg, O. (2008). The relation between differentiation of self and marital sa- tisfaction: What can be learned from married people over the course of life?. The American Journal of Family Therapy, 36(5), 388-401. https://doi. org/10.1080/01926180701804634
 • Piccinelli, M. & Simon, G. (1997). Gender and cross-cultural differences in soma- tic symptoms associated with emotional distress. An international study in primary care. Psychological Medicine, 27(2), 433–444. https://doi.org/10.1017/ s0033291796004539
 • Real, M., Rodrı ́guez-Arias, J., Cagigas, J., Aparicio, M. & Real, M. (2000). Terapia Familiar Breve: Ahorro enel gasto sanitario de la patologı ́a somatomorfa [Brief Family Therapy: Cost reduction in the treatment of somatoform patho- logy. Cuadernos de terapia familiar, 14, 167–173.
 • Regitz-Zagrosek, V. (2012). Sex and gender differences in health: Science & So- ciety Series on Sex and Science. EMBO Reports, 13(7), 596-603. https://doi. org/10.1038/embor.2012.87
 • Riecher-Rössler, A. (2010). Prospects for the classification of mental disorders in women. European Psychiatry, 25(4), 189-196. https://doi.org/10.1016/j. eurpsy.2009.03.002
 • Rief, W., Hennings, A., Riemer, S. & Euteneuer, F. (2010). Psychobiological differen- ces between depression and somatization. Journal of Psychosomatic Resear- ch, 68(5), 495-502. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2010.02.001
 • Robles, T. F. (2014). Marital quality and health: Implications for marriage in the 21st century. Current Directions in Psychological Science, 23(6), 427–432. ht- tps://doi.org/10.1177/0963721414549043
 • Ryder, A. G., Yang, J., Zhu, X., Yao, S., Yi, J., Heine, S. J. & Bagby, R. M. (2008). The cultural shaping of depression: somatic symptoms in China, psychological sy- mptoms in North America? Journal of Abnormal Psychology, 117(2), 300-313. https://doi/10.1037/0021-843X.117.2.300
 • Schmeling-Kludas, C., Fröschlin, R. & Boll-Klatt, A. (2003). Stationäre psychosoma- tische Rehabilitation für türkische Migranten: Was ist realisierbar, was ist erreichbar? [Inpatient psychosomatic rehabilitation for Turkish migrants: what can be realized, what are the effects?]. Die Rehabilitation, 42(6), 363– 370. https://doi.org/10.1055/s-2003-45460
 • Schmitt, D. P., Realo, A., Voracek, M. & Allik, J. (2008). Why can’t a man be more like a woman? Sex differences in Big Five personality traits across 55 cultu- res. Journal of Personality and Social Psychology, 94(1), 168–182. https://doi. org/10.1037/0022-3514.94.1.168
 • Scott, K. M., Wells, J. E., Angermeyer, M., Brugha, T. S., Bromet, E., Demyttenaere, K., de Girolamo, G., Gureje, O., Haro, J. M., Jin, R., Karam, A. N., Kovess, V., Lara, C., Levinson, D., Ormel, J., Posada-Villa, J., Sampson, N., Takes- hima, T., Zhang, M. & Kessler, R. C. (2010). Gender and the relationship between marital status and first onset of mood, anxiety and substance use disorders. Psychological Medicine, 40(9), 1495–1505. https://doi.org/10.1017/ S0033291709991942
 • Sharpe, M., Peveler, R. & Mayou, R. (1992). The psychological treatment of patients with functional somatic symptoms: a practical guide. Journal of Psychoso- matic Research, 36(6), 515-529. https://doi.org/10.1016/0022-3999(92)90037-3
 • Skapinakis, P. & Araya, R. (2011). Common somatic symptoms, causal attributions of somatic symptoms and psychiatric morbidity in a cross-sectional commu- nity study in Santiago, Chile. BMC Research Notes, 4(1), 1-5. https://doi. org/10.1186/1756-0500-4-155
 • Spanier, G.B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the qu- ality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family, 38, 15-28. https://doi/10.2307/350547
 • Stoudemire A. (1991). Somatothymia. Psychosomatics, 32(4), 365–381. https://doi. org/10.1016/s0033-3182(91)72037-9
 • Şahin, E. M. Ö., Türkcan, A. S., Belene, A., Yeşlilbursa, D. & Yurt, E. (2009). Soma- tizasyonda kültürel ve sosyolojik faktörler [Somatization: Cultural and so- ciologic factors]. Yeni Symposium: Psikiyatri, Nöroloji ve Davraniş Bilimleri Dergisi, 47(4), 187–193.
 • Taycan, O., Şar, V., Çelik, C. & Erdogan-Taycan, S. (2014). Trauma-related psychi- atric comorbidity of somatization disorder among women in eastern Turkey. Comprehensive Psychiatry, 55(8), 1837–1846. https://doi.org/10.1016/j.comp- psych.2014.08.052
 • Taylor, E.S. (2009)ç Health Psychology, McGraw-Hill International Edition, 7th edi- tion, NY.
 • Trofimova, I., Sulis, W. (2018). There is more to mental illness than negative affect: comprehensive temperament profiles in depression and generalized anxiety. BMC Psychiatry 18, 125- 142. https://doi.org/10.1186/s12888-018-1695-x
 • Tunçer, Ö. (1999). Somatizasyon-Bir Klinik Yaklaşım. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 1(1). 90-91.
 • Twenge, J. M., Campbell, W. K. & Foster, C. A. (2003). Parenthood and marital satis- faction: a meta-analytic review. Journal of Marriage and Family, 65(3), 574- 583. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2003.00574.x
 • Vlassoff, C. (2007). Gender differences in determinants and consequences of health and illness. Journal of Health, Population, and Nutrition, 25(1), 47-61.
 • Wade, T. J. & Pevalin, D. J. (2004). Marital Transitions and Mental He- alth. Journal of Health and Social Behavior, 45(2),155-170. https://doi. org/10.1177/002214650404500203
 • Walker, E. A., Gelfand, A. N., Gelfand, M. D., Koss, M. P. & Katon, W. J. (1995). Medical and psychiatric symptoms in female gastroenterology clinic patients with histories of sexual victimization. General Hospital Psychiatry, 17(2), 85–92. https://doi.org/10.1016/0163-8343(94)00058-L
 • Wanic, R. & Kulik, J. (2011). Toward an understanding of gender differences in the impact of marital conflict on health. Sex Roles: A Journal of Research, 65(5-6), 297–312. https://doi.org/10.1007/s11199-011-9968-6
 • Warner, C. D. (1995). Somatic awareness and coronary artery disease in women with chest pain. Heart & Lung, 24(6), 436-443. https://doi.org/10.1016/s0147- 9563(95)80021-2
 • Weisberg, Y. J., Deyoung, C. G. & Hirsh, J. B. (2011). Gender Differences in Perso- nality across the Ten Aspects of the Big Five. Frontiers in Psychology, 2, 178- 189. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00178
 • Weiss, G.L. & Lonnquist, L.E (2016). The Sociology of Health, Healing and Illness, New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315662749
 • Whitson, S. & El-Sheikh, M. (2003). Marital conflict and health: Processes and pro- tective factors. Aggression and Violent Behavior, 8(3), 283 312. https://doi. org/10.1016/S1359-1789(01)00067-2
 • Whisman, M. A., Weinstock, L. M. & Tolejko, N. (2006). Marriage and Depression. In C. L. M. Keyes & S. H. Goodman (Eds.), Women and depression: A handbook for the social, behavioral, and biomedical sciences (pp. 219–240). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511841262.012
 • World Health Organization. (2005).Constitution of the World Health Organization: World Health Organization: Basic documents. 45th ed. Geneva: World Health Organization; 2005.
 • Williams, K. & Umberson, D. (2004). Marital status, marital transitions, and health: A gendered life course perspective. Journal of Health and Social Behavior, 45(1), 81–98. https://doi.org/10.1177/002214650404500106
 • Wongpakaran, T. & Wongpakaran, N. (2014). Personality traits influencing somati- zation symptoms and social inhibition in the elderly. Clinical Interventions in Aging, 9, 157–164. https://doi.org/10.2147/CIA.S56246
 • Zhou, X., Min, S., Sun, J., Kim, S. J., Ahn, J. S., Peng, Y., Nohn, S. & Ryder, A. G. (2015). Extending a structural model of somatization to South Koreans: Cul- tural values, somatization tendency, and the presentation of depressive symp- toms. Journal of Affective Disorders, 176, 151-154. https://doi.org/10.1016/j. jad.2015.01.040
 • Yavuz, F. (2012). Fibromyalji ve Somatoform Bozukluk Hastalarında Kişilik Özel- liklerinin Karşılaştırılması, Uzmanlık Tezi, Düzce Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Düzce.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selin KARAKÖSE
Florida State University
0000-0001-8629-4422
Türkiye


Özlem SERTEL BERK Bu kişi benim
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3045-3903
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Haziran 2023
Gönderilme Tarihi 16 Kasım 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
KARAKÖSE, S., & SERTEL BERK, Ö. (2023). Kadınlarda Somatizasyon: Biyopsikososyal Yaklaşım Perspektifinden Bir Değerlendirme. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, 9(1), 93-117.