Kitap İncelemesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Duygu Çayırcıoğlu, Kadınca Bilmeyişlerin Sonu: 1960-1980 Döneminde Feminist Edebiyat Adlı Eserinin Değerlendirilmesi

Yıl 2023, Cilt: 9 Sayı: 1, 145 - 153, 27.06.2023

Öz

Duygu Çayırcıoğlu (2022), Kadınca Bilmeyişlerin Sonu: 1960-1980 Döneminde Feminist Edebiyat Adlı Eserinin Değerlendirilmesi

Kaynakça

  • ÇAYIRCIOĞLU, Duygu, “1935-1980 Yılları Arasında Edebiyatçıların Metinlerinde Ön-Feminizm”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televiz- yon ve Sinema Anabilim Dalı Doktora Tezi,Ankara 2020.
  • ÇAYIRCIOĞLU, Duygu, Kadınca Bilmeyişlerin Sonu: 1960-1980 Döneminde Femi- nist Edebiyat, İletişim Yayınları, İstanbul 2022.
  • KESKİN, Ferda, “Özne ve İktidar”, Özne ve İktidar, Michel Foucault içinde, Çev. Işık Ergüden-Osman Akınhay, Ayrıntı Yayınları, 4.b., İstanbul 2014, s. 11-24.
  • KRİSTEVA, Julia, “Kadınların Zamanı”, Çev. İskender Savaşır, Defter, S. 21, Bahar 1994, s. 7-29.
  • KRİSTEVA, Julia, Ruhun Yeni Hastalıkları, Çev. Nilgün Tutal, Ayrıntı Yayınları, 2.b., İstanbul 2017.
  • MERİÇ, Nezihe, Korsan Çıkmazı, Yapı Kredi Yayınları, 11.b., İstanbul 2022. MORAN, Berna, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları, 28.b., İstanbul2018, s. 249-262.
  • RİCŒUR, Paul, Hafıza, Tarih, Unutuş, Çev. M. Emin Özcan, Metis Yayınları, İstan- bul 2012
  • SOYSAL, Sevgi, Tante Rosa, İletişim Yayınları, 25. b., İstanbul 2021.
  • ZİHNİOĞLU Yaprak, Kadınsız İnkılap: Nezihe Muhiddin, Kadınlar Halk Fırkası,Kadın Birliği, Metis Yayınları, İstanbul 2003.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap Değerlendirmeleri
Yazarlar

Emine KILINÇ Bu kişi benim
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 27 Haziran 2023
Gönderilme Tarihi 3 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kılınç, E. (2023). Duygu Çayırcıoğlu, Kadınca Bilmeyişlerin Sonu: 1960-1980 Döneminde Feminist Edebiyat Adlı Eserinin Değerlendirilmesi . KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi , 9 (1) , 145-153 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kademkad/issue/78411/1320336