PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Cilt 12, Sayı 2, 101 - 116, 21.08.2014
https://doi.org/10.18317/kader.12201

Öz

This essay deals with Aşık Dertli’s religious understanding and beliefs on tevhid (oneness of God), creation, prophecy, hereafter, fate, humanbeing and life, depending on his religious-mystical poems which have a deep extension. Aşık Dertli is a sincere Muslim and an emotional folk poet that speaks about humanbeing, nature and universe. Dertli uses the verses of Qur’an directly or as a meaning in his poem which has an intensive religious and mystical content. Dertli is very closer to Ehl-i Sünnet faith in tevhid, şefaat, prophecy, hereafter World, humanbeing and destination, also he follows general principles of Islamic mysticism in his mystical approach. His poem includes some expressions that seem as like pantheism, as well as some narrative features of him reflect the understanding of “vahdet-i vücud”

Kaynakça

 • Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, Thk. Ahmet Kalâş, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, 1405.
 • Bedri Noyan, Bütün Yönleriyle Bektâşîlik ve Alevîlik, IV/77, Ankara, 2001.
 • Birgören, Hamdi, Âşık Dertli Dîvânı, 1. Baskı, Bolu, 2011.
 • Çiftçi, Şaban, Günümüz Alevi-Bektaşi Kültüründe Hadis, Isparta, 2011.
 • Düzgün, Dilaver, Dertli Divanı, Karşılaştırmalı Metin, Erzurum, 20011.
 • Ergun, S. Nüzhet, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İstanbul, 1955.
 • Esed, Muhammed, Kur’an Mesajı, İstanbul, 1996.
 • Günay, Umay, “Âşık Veysel ve Âşık Tarzı Şiir Geleneği”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 10/ Sayı 1 / Temmuz 1993.
 • İbn Hişam, es-Siretü’n-Nebeviyye, Thk. Mustafa eş-Şekka, İbrahim el-Ebyari, Abdulhafız Şelebi, Beyrut, 1994.
 • İbnu’l-Esir, el-Kamil fi’t-Tarih, C. II, s. 154, Daru Sadır Beyrut, 1399.
 • Köprülü, Fuad, Türk Saz Şairleri, cilt: V, Ankara, 1965.
 • Öztürk, Mustafa, Kur’an- Kerim ve Meali, Düşün Yayınları, İstanbul, 2012.
 • Mazıoğlu, Hasibe, “Bolu Çevresinde Yetişen Şairler ve Dertli”, Bolu İl Halk Edebiyatı Sempozyumu, 2-4 Mayıs 1986, Bolu, 1987.
 • Oğuz, M. Öcal, “Dertli’nin Tarikati Meselesi”, Milli Folklör, cilt: 5, sayı: 34, Yaz 1997.
 • Osman Cemal Kaygılı, İstanbul’da Semai Kahveleri ve Meydan Şairleri, İstanbul, 1937.
 • Sakallı, Talat, Rüya ve Hadis Rivayeti, Isparta, 1994.
 • Tokel, Bayram Bilge, Bağımıza Gazel Düştü, Akçağ Yay., Ankara, 2002.
 • Uyguner, Muzaffer, Dertli, Yaşamı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler, İstanbul, 1991.

Aşık Dertli ve Divan'ında İtikadi Düşüncesi

Yıl 2014, Cilt 12, Sayı 2, 101 - 116, 21.08.2014
https://doi.org/10.18317/kader.12201

Öz

This essay deals with Aşık Dertli’s religious understanding and beliefs on tevhid (oneness of God), creation, prophecy, hereafter, fate, humanbeing and life, depending on his religious-mystical poems which have a deep extension. Aşık Dertli is a sincere Muslim and an emotional folk poet that speaks about humanbeing, nature and universe. Dertli uses the verses of Qur’an directly or as a meaning in his poem which has an intensive religious and mystical content. Dertli is very closer to Ehl-i Sünnet faith in tevhid, şefaat, prophecy, hereafter World, humanbeing and destination, also he follows general principles of Islamic mysticism in his mystical approach. His poem includes some expressions that seem as like  pantheism,  as well as some narrative features of him reflect the understanding of “vahdet-i vücud”.  

Kaynakça

 • Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, Thk. Ahmet Kalâş, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, 1405.
 • Bedri Noyan, Bütün Yönleriyle Bektâşîlik ve Alevîlik, IV/77, Ankara, 2001.
 • Birgören, Hamdi, Âşık Dertli Dîvânı, 1. Baskı, Bolu, 2011.
 • Çiftçi, Şaban, Günümüz Alevi-Bektaşi Kültüründe Hadis, Isparta, 2011.
 • Düzgün, Dilaver, Dertli Divanı, Karşılaştırmalı Metin, Erzurum, 20011.
 • Ergun, S. Nüzhet, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İstanbul, 1955.
 • Esed, Muhammed, Kur’an Mesajı, İstanbul, 1996.
 • Günay, Umay, “Âşık Veysel ve Âşık Tarzı Şiir Geleneği”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 10/ Sayı 1 / Temmuz 1993.
 • İbn Hişam, es-Siretü’n-Nebeviyye, Thk. Mustafa eş-Şekka, İbrahim el-Ebyari, Abdulhafız Şelebi, Beyrut, 1994.
 • İbnu’l-Esir, el-Kamil fi’t-Tarih, C. II, s. 154, Daru Sadır Beyrut, 1399.
 • Köprülü, Fuad, Türk Saz Şairleri, cilt: V, Ankara, 1965.
 • Öztürk, Mustafa, Kur’an- Kerim ve Meali, Düşün Yayınları, İstanbul, 2012.
 • Mazıoğlu, Hasibe, “Bolu Çevresinde Yetişen Şairler ve Dertli”, Bolu İl Halk Edebiyatı Sempozyumu, 2-4 Mayıs 1986, Bolu, 1987.
 • Oğuz, M. Öcal, “Dertli’nin Tarikati Meselesi”, Milli Folklör, cilt: 5, sayı: 34, Yaz 1997.
 • Osman Cemal Kaygılı, İstanbul’da Semai Kahveleri ve Meydan Şairleri, İstanbul, 1937.
 • Sakallı, Talat, Rüya ve Hadis Rivayeti, Isparta, 1994.
 • Tokel, Bayram Bilge, Bağımıza Gazel Düştü, Akçağ Yay., Ankara, 2002.
 • Uyguner, Muzaffer, Dertli, Yaşamı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler, İstanbul, 1991.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Zubeyir BULUT
0000-0003-4513-9308

Yayımlanma Tarihi 21 Ağustos 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 12, Sayı 2

Kaynak Göster

ISNAD Bulut, Zubeyir . "Aşık Dertli ve Divan'ında İtikadi Düşüncesi". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 12 / 2 (Ağustos 2014): 101-116 .

Cited By