Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

“SÜLEYMANİYE’DE BAYRAM SABAHI” ŞİİRİNDE MİNİMALİZM’İN YANSIMALARI

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 10, 30.06.2019

Öz

Yahya Kemal Beyatlı, “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” adlı şiirinde az kelimeyle çok mânâ barındırarak hislerini ifade etmiştir. Şiirini gereksiz kelimelerden arındırmıştır. Böylece şiirde sadelik ve yalınlığın ifadesi olan minimalizmin yansımaları görülmüştür. Elinizdeki çalışma, Yahya Kemal Beyatlı’ya ait olan “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” şiirinde minimalizmin yansımalarını incelemeyi amaçlamaktadır.

Kaynakça

  • Banarlı, N.S.(1984). Yahya Kemal Bir Dağdan Bir Dağa. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı. İstanbul 1984. Beyatlı, Y.K. (2010). Aziz İstanbul, İstanbul. İstanbul: Fetih Cemiyeti Yayınları. Doğumunun Yüzüncü Yılında Yahya Kemal Beyatlı (1994). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Döl, A.-Avşar, P. (2013). “Minimalizm Akımı Kapsamında Nesne Anlayışının Yeniden Değerlendirilmesi”, İdil Dergisi, 2, 10, 1-12. Haşim, A. (2005). Piyale, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Islakoğlu, P.M. (2006), Minimalizm Kavramı ve Mimarlıkta Minimalist Yaklaşımlar, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Kırcı, M. (1997). Ahmet Muhip Dıranas Hayatı, Fikirleri, His Dünyası, Ankara: Akçağ Yayınları. Necatigil, B. (1999). “Şiirimizde Hikâye”, Düzyazılar 2, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Özbalcı, M.(2006). Yahya Kemal’in Duygu ve Düşünce Dünyası, Ankara: Akçağ Yayınları. Özdoğru, P. (2004). Minimalizm ve Sinema, İstanbul: Es Yayınları. Turani, A. (2010). Dünya Sanat Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi. Tanpınar, A.H. (1977). Edebiyat Üzerine Makaleler, hzl. Zeynep Kerman, İstanbul: Dergâh Yayınları. Cunbur M. (1994).“Yahya Kemal Beyatlı’nın Eserlerinden Seçmeler” Doğumunun Yüzüncü Yılında Yahya Kemal Beyatlı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 219-221. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=M%C4%B0N%C4%B0MUM (Erişim: 15.10.2018) http://www.turkiyegazetesi.com.tr/Genel/a379847.aspx (Erişim: 25.10.2018
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Merve Nur Sezgin 0000-0003-2124-3821

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Sezgin, M. N. (2019). “SÜLEYMANİYE’DE BAYRAM SABAHI” ŞİİRİNDE MİNİMALİZM’İN YANSIMALARI. Kafdağı, 4(1), 1-10.

1994621774


21775