Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklarla İlgili Bilgi Paylaşımı Yapan Web Sayfalarının İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı: 4, 10 - 18, 17.01.2020
https://doi.org/10.30900/kafkasegt.643742

Öz

Bu araştırmada erken çocukluk dönemindeki çocuklara
yönelik bilgi paylaşımı yapan sitelerin içeriğinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır.
Araştırmada yaygın kullanılan bir arama motoru ile “okul öncesi” “okul öncesi
eğitim” ve “erken çocukluk eğitimi” anahtar kelimeleri sonucu listelenen 13 web
sitesi, kontrol listesi ile incelenmiş ve site yöneticilerinden yarı
yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla veri toplanmıştır. Elde edilen
veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Sonuç olarak web sayfalarında
genel olarak bilgi zenginliği olduğu, ticari amaçla kurulan web sayfalarında
bilgi güvenilirliğinin yeterli olmadığı, herkese açık erişim sağlandığı,
içeriklerin genel olarak yenilikçi olmadığı görülmüştür. Sayfa kullanıcıları
için aktif etkileşimin olmadığı elde edilen bir diğer sonuç olmuştur. Site
yöneticileri web sayfalarını genelde anne baba ve öğretmenlere yönelik
içeriklerle oluşturmaktadır. Site yöneticileri kullanıcıların
bilinçlendirilmesi, içeriklerin yayınlanmadan önce uzman kontrolünden geçmesi
ve kaynak gösterilerek verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Öneri olarak erken
çocukluk eğitimi alanında bilgi paylaşımı yapan sitelerin uzman denetiminde
kurulması önerilebilir

Kaynakça

  • Al-Senaidi, S., Lin, L., & Poirot, J. (2009). Barriers to adopting technology for teaching and learning in Oman. Computers & Education, 53(3), 575–590Anderson, M. A. (2000). It’s in the research. Library Talk, 13(1), 31 -33.Bevan, N. (2004). Usability Issues in Web Site Design. <http://www.serco.co.uk/Images/Web%20Paper_tcm3-2251.pdf> adresinden 12 Ağustos 2019 tarihinde alınmıştır.Blum, C., Parette, H. P., & Watts, E. H. (2009). Engaging young children in an emergent literacy curriculum using of Microsoft© PowerPoint™: Development, considerations, and opportunities. Research, reflections and innovations in integrating ICT in education, 1, 41-45.Bozkurt, H., Şahin, S., & Zoroğlu, S. (2016). İnternet bağımlılığı: Güncel bir gözden geçirme. Journal Of Contemporary Medicine, 6(3), 235-247.Cassutto, G. (2000). Social studies and the World Wide Web. International Journal of Social Education, 15(1), 94-101.Cebeci, Z.; Bek, Y (2011). Internet Bilgi Kaynaklarının Kalitesi: Değerlendirme Ölçütleri, http://www.cu.edu.tr/fakulteler/zf/zb/bgabd/documents/zcebeci/tik4/intbilkalite.htm adresinden erişim sağlanmıştır.Chu, R. (2001). What Online Hong Kong Travelers Look for on Airline / Travel Websites? Hospitality Management, 20, 95 – 100.Chung T. ve Law, R. (2003). Developing a Performance Indicator for Hotel Websites. Hospitality Management, 22 (1), 119 – 125.Clark, R. E. (1994). Media will never influence learning. Educational Technology, Research and Development, 42(2), 21 -29.Clarke, B., & Svanaes, S. (2014). An updated literature review on the use of tablets in education. Tablets for Schools. UK: Family Kids & Youth.Cornelius, C., & Boss, M. (2003). Communication abstracts. Communication and Information Technology, 25(4), 533-555.Cox, J. ve Dale, B.G. (2002). Key Quality Factors in Web Site Design and Use, an Examination. International Journal of Quality & Reliability Management, 19 (7), 862–888.Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı – Bilgi Toplumu Dairesi (2010). Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/2005_Eylem_Plani/060800_Eylem38.pd f adresinden erişim sağlanmıştır.Digital in, (2019). Dünyada İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya İstatistikleri. 08.08. 2019 tarihinde https://dijilopedi.com/2019-internet-kullanimi-ve-sosyal-medya-istatistikleri/ adresinden erişilmiştir.Esgin, E., Baba, Z., Aytaç, N., & Turan, E. (2011, September). İnternet tabanlı kaynakların doğruluğu ve güvenilirliği hakkındaki farkındalığın incelenmesi. In 5th International computer & instructional technologies symposium (pp. 22-24), Elazığ, Turkey.Hamil, J. ve Gregory, K. (1997). Internet Marketing in The Internationalisation of UK SMEs. Journal of Marketing Management. 13, 9 – 28.Heafner, T. (2004). Using technology to motivate students to learn social studies. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 4(1), 42-53.Jeong, M., Oh. H. ve Gregoıre, M. (2003). Conceptualizing Web Site Quality And its Consequences in The Lodging Industry. Hospitality Management, 22 161 – 175.Jones, A. (2004). A review of the research literature on barriers to the uptake of ICT by teachers. Coventry: British Educational Communications and Technology Agency.Karasavvidis, I. (2009). Activity theory as a conceptual framework for understanding teacher approaches to information and communication technologies. Computers & Education, 53(2), 436–444.Kaynama, S.A ve Black, C.I. (2000). A Proposal To Assse The Service Quality of Online Travel Agencies: An Exploratory Study. Journal Of Protessional Services Marketing. 21 (1), 63–89.Kurbanoğlu, S. (2009). WWW Bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversiteli Edebiyat Dergisi, 19(1), 11-25.Kuzu, A. (2011). İnternet ve aile. Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, 7(27), 09-32.Li, H. 2006. “Integrating Information and Communication Technologies Into the Early Childhood Curriculum: Chinese Principals’ Views of the Challenges and Opportunities,” Early Education and Development 17(3), 467-487.Lindahl, M.G., and Folkesson, A.-M. (2012). “Can we let computers change practice? Educators’ interpretations of preschool tradition,” Computers in Human Behavior 28(5), 1728-1737.Madu, C.N. ve Madu, A.A. (2002). Dimensions of E-Quality. International Journal of Quality & Reliability Management, 19 (3), 246 – 258.Parette, H. P., Quesenberry, A. C., & Blum, C. (2010). Missing the boat with technology usage in early childhood settings: A 21st century view of developmentally appropriate practice. Early Childhood Education Journal, 37(5), 335-343.Plowman, L., Stevenson, O., Stephen, C., & McPake, J. (2012). Preschool children’s learning with technology at home. Computers & Education, 59(1), 30-37.Radesky, J. S., Schumacher, J., & Zuckerman, B. (2015). Mobile and interactive media use by young children: the good, the bad, and the unknown. Pediatrics, 135(1), 1-3.Radesky, J. S., Kistin, C. J., Zuckerman, B., Nitzberg, K., Gross, J., Kaplan-Sanoff, M., ... & Silverstein, M. (2014). Patterns of mobile device use by caregivers and children during meals in fast food restaurants. Pediatrics, 133(4), 843-849.Salomon, G. (1997). Of mind and media. Phi Delta Kappan, 78(5), 375-381.Scanlon, T., Schroeder, W., Snyder, C. ve Spool, J. (1998). Websites That Work: Designing With Your Eyes Open. Proceedings of The SIGCHI on Human Factors of Computing Systems, Los Angels CA: The Association of Computing Machinery.Scott, T. J., & O’Sullivan, M. (2000). The Internet and information literacy: Taking the first step toward technology education in the social studies. The Social Studies, 91 (3), 121 -125.Souza, R., Mannıng, H., Goldman, H. ve Tong, J. (2000). The best of Retail Site Design. Forrester Research: Techstrategy. http://www.forrester.com/ER/Research/Report/Summary/O,1338,10003,FF.html. adresinden 5 Ağustos 2019 tarihinde alınmıştır.Tsitouridou, M., and Vryzas, K. (2004). “The prospect of integrating ICT into the education of young children: the views of Greek early childhood teachers,” European Journal of Teacher Education 27(1), 29-45.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, (2006). Kamu Kurumları İnternet Sitesi Klavuzu. 08.08. 2019 tarihinde http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp- content/uploads/2014/04/Kamu_Kurumlari_Internet_Sitesi_Kilavuzu.pdf adresinden erişim sağlanmıştır.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Servet Kardeş 0000-0002-4230-6628

Berrin Akman 0000-0001-5668-4382

Necdet Taşkın 0000-0002-0243-1707

Yayımlanma Tarihi 17 Ocak 2020
Gönderilme Tarihi 6 Kasım 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 6 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Kardeş, S., Akman, B., & Taşkın, N. (2020). Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklarla İlgili Bilgi Paylaşımı Yapan Web Sayfalarının İncelenmesi. E-Kafkas Journal of Educational Research, 6(4), 10-18. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.643742

19190   23681     19386        19387