Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 10 2019-01-01

Investigation of Sivas Province’s Biogas Potential of Animal Wastes
Hayvan Atıklarından Sivas İli Biyogaz Potansiyelinin Araştırılması

Ayben Polat BULUT [1] , Gamze Topal CANBAZ [2]


Due to the ever-decreasing current energy resources and the negative effects on the environment, the search for economic and environment friendly energy sources has been started. For this reason, in recent years biogas energy is one of the alternative energy sources attracting interest due to being environmentally friendly and economical. In this study, in Sivas province bovine BBH ; cattle domestic-culture-hybrid , buffalo, ovine KBH ; sheep, goat and poultry KH ; hen, duck, turkey, goose counts were determined and the potential of live animals was considered and biogas and energy potentials were investigated from animal wastes. For this purpose, the data of the Turkish Statistical Institute TUİK 2015 and 2016 are taken into consideration. According to this data, the total number of BBH, KBH and KH in Sivas province will be 1247579 and 1411715 for 2015 and 2016 respectively and the annual amount of fertilizer will be 1216494 tons/ year and 991411 tons / year for 2015 and 2016 respectively and annual biogas production 48880922 m3 / year and 52391785 m3 / year. The amount of energy to be obtained from these wastes is 229.7 GWh for the year 2015 and 246.2 GWh for the year 2016. When annual electricity generation of Sivas province is taken into consideration as 3764 GWh, it is determined that 6.5% of the annual electricity demand of Sivas province can be met by the energy to be obtained from BBH, KBH and KH waste. According to Energy atlas data, annual electricity consumption per person for 2015 is 3,373 kWh. It is estimated that the annual tricity need of 1280 citizens and 320 families of 4 people can be met by the electric energy obtained from the poultry manure only.
Mevcut enerji kaynaklarının her geçen gün azalması ve çevreye verdiği olumsuz etkilerden dolayı ekonomik ve çevre dostu enerji kaynakları arayışına geçilmiştir. Bu nedenle, biyogaz enerjisi hem çevre dostu hem de ekonomik olması nedeniyle son yıllarda ilgi çeken alternatif enerji kaynakları arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, Sivas ilinde büyükbaş hayvan BBH ; sığır yerli-kültür-melez , manda, küçükbaş hayvan KBH ; koyun, keçi ve kanatlı hayvan KH ; yumurta tavuğu, ördek, hindi, kaz sayıları belirlenerek canlı hayvan potansiyeli ele alınmış ve hayvan atıklarından biyogaz ve enerji potansiyeli araştırılmıştır. Bu amaçla Türkiye İstatistik Kurumu TUİK 2015 ve 2016 verileri dikkate alınmıştır. Bu verilere göre Sivas ili toplam BBH, KBH ve KH sayısı 2015 ve 2016 yılları için sırası ile 1247579 ve 1411715 adet, bunlardan elde edilecek yıllık gübre miktarı yine 2015 ve 2016 yılları için sırası ile 1216494 ton/yıl ve 991411 ton/yıl, yıllık biyogaz üretimi ise 48880922 m/yıl ve 52391785 m3/yıl olarak hesaplanmıştır. Bu atıklardan elde edilecek enerji miktarı ise 2015 yılı için 229.7 GW.saat ve 2016 yılı için 246.2 GW.saat olarak belirlenmiştir. Sivas ilinin yıllık elektrik üretimi 3764 GW.saat olarak dikkate alındığında BBH, KBH ve KH atıklarından elde edilecek enerji ile Sivas ilinin yıllık elektrik ihtiyacının %6.5’inin karşılanabileceği belirlenmiştir. Enerji atlası verilerine göre 2015 yılı için 1 kişinin yıllık elektrik tüketiminin 3.373 kW.saat olduğu görülmektedir. Sadece kanatlı hayvan gübresinden elde edilecek elektrik enerjisi ile 1280 vatandaşın ve 320 adet 4 kişilik ailenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanabileceği hesaplanmıştır
 • Abbas, T., Ali, G., Adil, SA., Bashir, MK., Kamran, MA. 2017. Economic analysis of biogas adoption techonology by rural farmers: The case of Faisalabad district in Pakistan. Renew. Energ., 107: 431-439.
 • Abdeshahian, P., Lim, JS., Ho, WS., Hashim, H., Lee, CT. 2016. Potental of biogas production from farm animal waste in Malaysia. Renew. Sust. Energ. Rev. 60: 714-723.
 • Altıkat, S., Çelik, A. 2012. Iğdır ilinin hayvansal atık kaynaklı biyogaz potansiyeli. Iğdır Ünv. F.B.E. Dergisi, 2(1): 61-66.
 • Baldinelli, A., Barelli, L., Bidini, G. 2017. Upgrading versus reforming: An energy and exergy analysis of two solid oxide cell-based systems for a convenient biogas-to-electricity conversion. Energ. Conv. Manage., 138: 360-374.
 • Bilir, M., Deniz, Y., Karabay, E., 1983. Biyogaz Üretimine Yönelik Değerlerin Saptanması. Toprak Su Araştırma Ana Projesi, Proje No: 872. Ankara
 • Chen, X., Jiang, J., Li, K., Tian, S., Yan, F. 2017. Energy-efficient biogas reforming process to produce syngas: The enhanced methane conversion by O2 . Appl. Energ., 185: 687-697.
 • Corigliano, O., Fragiacomo, P. 2017. Numerical modeling of an indirect internal CO2 reforming solid oxide fuel cell energy system fed by biogas. Fuel, 196: 352-361.
 • Çanka Kılıç, F. 2011. Biyogaz, önemi, genel durumu ve Türkiye’ deki yeri. Müh. Mak. Dergisi, 52(617): 94-106.
 • Deniz, Y., 1987. Türkiye’de Biyogaz Potansiyeli ve Biyogazın Sağlayacağı Yararlar, Ankara.
 • Eryılmaz, T., Yesilyurt, MK., Gokdogan, O., Yumak, B. 2015. Determination of biogas potential from animal waste in Turkey: A case study for Yozgat province. Eour. J. Sci. Techonol., 2(4): 106-111.
 • Gülen, J. ve Çeşmeli, Ç. 2012. Biyogaz hakkında genel bilgi ve yan ürünlerinin kullanım alanları. EÜFBED, 5(1): 65-84.
 • Holm-Nielsen, JB., Al Seadi, T., Oleskowicz-Popiel, P. 2009. The future anaerobic digestion and biogas utilization. Bioresour. Techonol., 100: 5478-5484.
 • Kadam, R., Panwar, NL. 2017. Recent advancement in biogas enrichment and its applications. Renew. Sust. Energ. Rev., 73: 892-903.
 • Pizzuti, L., Martins, CA., Lacava, PT. 2016. Laminar burning velocity and flammability limits in biogas: A literature review. Renew. Sust. Energ. Rev., 62: 856-865.
 • Senghor, A., Dioh, RMN., Müller, C., Youm, I. 2017. Cereal crops for biogas production: A review of possible impact of elevated CO2 . Renew. Sust. Energ. Rev., 71: 548-554.
 • Yasar, A., Nazir, S., Rasheed, R., Tabinda, AB., Nazar, M. 2017. Economic review of different designs of biogas plants at hausehold level in Pakistan. Renew. Sust. Energ. Rev., 74: 221-229.
 • Yokuş, İ., Onurbaş Avcıoğlu, A. 2012. Sivas İlindeki Hayvansal Atıklardan Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi. 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, s 488-498, Samsun
 • Yürük, F., Erdoğmuş, P. 2015. Düzce ilinin hayvansal atıklarından üretilebilecek biyogaz potansiyeli ve K-means kümeleme ile optimum tesis konumunun belirlenmesi. İTBD, 4(1): 47-56. www.enerjiatlasi.com/ 16.05.2017
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Ayben Polat BULUT
Kurum: Cumhuriyet Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Sivas, Türkiye

Yazar: Gamze Topal CANBAZ
Kurum: Cumhuriyet Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Sivas, Türkiye

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2019

Bibtex @ { karaelmasfen805612, journal = {Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi}, issn = {2146-7277}, address = {Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi}, publisher = {Bülent Ecevit Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {1 - 10}, doi = {10.7212/zkufbd.v9i1.1010}, title = {Hayvan Atıklarından Sivas İli Biyogaz Potansiyelinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Bulut, Ayben Polat and Canbaz, Gamze Topal} }
APA Bulut, A , Canbaz, G . (2019). Hayvan Atıklarından Sivas İli Biyogaz Potansiyelinin Araştırılması . Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi , 9 (1) , 1-10 . DOI: 10.7212/zkufbd.v9i1.1010
MLA Bulut, A , Canbaz, G . "Hayvan Atıklarından Sivas İli Biyogaz Potansiyelinin Araştırılması" . Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 9 (2019 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/karaelmasfen/issue/57116/805612>
Chicago Bulut, A , Canbaz, G . "Hayvan Atıklarından Sivas İli Biyogaz Potansiyelinin Araştırılması". Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 9 (2019 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - Hayvan Atıklarından Sivas İli Biyogaz Potansiyelinin Araştırılması AU - Ayben Polat Bulut , Gamze Topal Canbaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.7212/zkufbd.v9i1.1010 DO - 10.7212/zkufbd.v9i1.1010 T2 - Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-7277- M3 - doi: 10.7212/zkufbd.v9i1.1010 UR - https://doi.org/10.7212/zkufbd.v9i1.1010 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Hayvan Atıklarından Sivas İli Biyogaz Potansiyelinin Araştırılması %A Ayben Polat Bulut , Gamze Topal Canbaz %T Hayvan Atıklarından Sivas İli Biyogaz Potansiyelinin Araştırılması %D 2019 %J Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi %P 2146-7277- %V 9 %N 1 %R doi: 10.7212/zkufbd.v9i1.1010 %U 10.7212/zkufbd.v9i1.1010
ISNAD Bulut, Ayben Polat , Canbaz, Gamze Topal . "Hayvan Atıklarından Sivas İli Biyogaz Potansiyelinin Araştırılması". Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 9 / 1 (Ocak 2019): 1-10 . https://doi.org/10.7212/zkufbd.v9i1.1010
AMA Bulut A , Canbaz G . Hayvan Atıklarından Sivas İli Biyogaz Potansiyelinin Araştırılması. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi. 2019; 9(1): 1-10.
Vancouver Bulut A , Canbaz G . Hayvan Atıklarından Sivas İli Biyogaz Potansiyelinin Araştırılması. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi. 2019; 9(1): 1-10.
IEEE A. Bulut ve G. Canbaz , "Hayvan Atıklarından Sivas İli Biyogaz Potansiyelinin Araştırılması", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, c. 9, sayı. 1, ss. 1-10, Oca. 2019, doi:10.7212/zkufbd.v9i1.1010