Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 107 - 113 2019-01-01

Investigation of Potential Use in Bioremediation of Bacillus sp. Strains Isolated from Turkish Soils
Türkiye Topraklarından İzole Edilen Bacillus sp. Suşlarının Biyoremidasyonda Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması

Elif DEMİRKAN [1] , Tuba SEVGİ [2] , Baran Enes GÜLER [3] , Behice ZEREN [4] , Büşra ÖZALPAR [5] , Maoulida ABDOU [6]


The leading cause of environmental pollution, which has become one of the biggest problems of our century, is hazardous wastes. These substances such as petroleum, chemical materials, foodstuffs and paper mills are often wastes of various industries. Bioremediation is becoming increasingly important as an effective biotechnological approach to the elimination and prevention of environmental pollution. In this approach, it is important to isolate new bacterial strains that are efficient for bioremediation processes. The aim of this study was to investigate the potential of benzine and diesel-degrading of 600 Bacillus sp. strains isolated from different noncontaminated soil samples in Turkey. These Bacillus sp. strains were screened for bacterial oil degradation using 3.5% benzine and 7 % diesel as sole carbon sources in Bushnell-Hass BH agar medium. All bacteria were incubated at 37˚C for 2-3 weeks. After the incubation, the bacteria observed on the petri dish were evaluated as benzine and diesel degrading-bacteria. Among 600 Bacillus sp. strains, 141 Bacillus sp. strains were determined as potentail.
Asrımızın en büyük problemlerinden biri haline gelen çevre kirliliğinde başrolü, zehirli atıklar oynamaktadır. Bu maddeler çoğu zaman petrol, kimyevî maddeler, gıda maddeleri ve kağıt fabrikaları gibi çeşitli sanayilerin atıklarıdır. Biyoremidasyon çevre kirliliğinin bertaraf edilmesi ve önlenmesinde etkili bir biyoteknolojik yaklaşım olarak gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu yaklaşım içerisinde, biyoremidasyon işlemlerinde kullanılmak üzere verimli yeni bakteriyel suşların topraktan izole edilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki kontamine olmamış farklı toprak örneklerinden izole edilen 600 Bacillus sp. suşlarının benzin ve dizel parçalama potansiyellerini araştırmaktır. Bacillus suşları Bushnell-Hass BH agar ortamında tek karbon kaynakları olarak %3,5 benzin ve %7 dizel kullanılarak petrol parçalama yetenekleri açısından taranmıştır. Tüm bakteriler 37˚C’de 2-3 hafta inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi sonunda petri yüzeyinde görülen bakteriler benzin ve dizel parçalayan bakteriler olarak değerlendirilmiştir. 600 Bacillus sp. suşları arasında 141 Bacillus sp. suşları potansiyel olarak tespit edilmiştir
 • Adeline, SYT., Carol, HCT., Aw, CS. 2009. Hydrocarbon- degradation by isolate Pseudomonas lundensis UTAR FPE2, Malaysia. J. Microbiol., 5(2): 104-108.
 • tane yeni izolat bulduklarını belirtmişlerdir. Panda vd.
 • (2013) karbon kaynağı olarak %0,5 dizel varlığında 15
 • Heinonsalo, J., Jorgensen, K.S., Haahtela, K., Sen, R. 2000. Effects of Pinus sylvestris root growth and mycorrhizosphere development on bacterial carbon source utilization and hydrocarbon oxidation in forest and petroleum contaminated soils, Canadian J. Microbiol., 46(5): 451-464.
 • İslam, TH., Ghosh, B., Magnet, MH., Fatema, K., Akter, S., Khan, AR., Datta, S. 2013. Isolation and identification of petroleum degrading bacteria from oil contaminated soil & water and assessment of their potentiality in bioremediation, IOSR J. Envir. Sci., Toxi. Food Techn., 5(2): 55-58.
 • Janda, WM., Knapp, JS. 2003. Neisseria and Moraxella catarrhalis, p. 585–608. In Murray, P.R., Baron, E.J., Jorgensen, J.H., Pfaller, M.A., and Yolken, R.H. (eds), Manual of clinical microbiology, 8th ed, ASM Press, Washington, D.C
 • Jung, J., Baek, JH., Park, W. 2010. Complete genome sequence of the diesel-degrading Acinetobacter sp. strain DR1. J. Bacteriol.. 192(18): 4794-4795.
 • Kumari, N., Vashishtha, A., Saini, P., Menghani, E. 2013. Isolation, identification and characterization of oil degrading bacteria isolated from the contaminated sites of Barmer, Rajasthan. I. J. Biotechn. Bioengin. Res., 4(5): 429-436.
 • Nelson, KE., Weinel, C., Paulsen, IT., Dondson, RJ., Hilbert, H., Martins dos Santos, VA., Fouts, DE., Gill, SR. 2002. Complete genome sequence and comparative analysis of the metabolically versatile Pseudomonas putida KT2440. Envir.. Microbiol., 4(12): 799-808.
 • Panda, SK., Kar, RN., Panda, CR. 2013. Isolation and identification of petroleum hydrocarbon degrading microorganisms from oil contaminated environment. I. J. Envir. Sci., 3(5): 1314-1321.
 • Prakash, A., Bisht, S., Singh, J., Teotia, P., Kela, R., Kumar, V. 2014. Biodegradation potential of petroleum hydrocarbons by bacteria and mixed bacterial consortium isolated from contaminated sites. Turk. J. Engin. Envir. Sci., 38: 41-50.
 • Riser-Roberts, E. 1992. Bioremediation of Petroleum Contaminated Sites. Boca Raton (FL): CRC Press Inc.
 • Subathra, M.K., Immanuel, G., Suresh, A.H. 2013. Isolation and Identification of hydrocarbon degrading bacteria from Ennore creek. Bioinform., 9(3): 150-157.
 • Toledo, F.L., Calvo, C., Rodelas, B., Lopez, J.G. 2006. Selection and identification of bacteria isolated from waste crude oil with polycyclic aromatic hydrocarbons removal capacities. Syst. Appl. Microbiol., 29: 244-252.
 • Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), 2014. Petrol Kirliliği (http://www.tudav.org/index.php/tr/petrol-kirliligi).
 • Golyshin, P., Santos, M.D., Kaiser, O., Ferrer, M., Sabirova, Y., Lünsdorf, H., Chernikova, T. 2003. Genome sequence completed of Alcanivorax borkumensis, a hydrocarbon- degrading bacterium that plays a global role in oil removal from marine systems, J. Biotechn., 106(3): 215-220.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Elif DEMİRKAN
Kurum: Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bursa, Türkiye

Yazar: Tuba SEVGİ
Kurum: Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bursa, Türkiye

Yazar: Baran Enes GÜLER
Kurum: Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bursa, Türkiye

Yazar: Behice ZEREN
Kurum: Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bursa, Türkiye

Yazar: Büşra ÖZALPAR
Kurum: Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bursa, Türkiye

Yazar: Maoulida ABDOU
Kurum: Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bursa, Türkiye

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2019

Bibtex @ { karaelmasfen805631, journal = {Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi}, issn = {2146-7277}, address = {Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi}, publisher = {Bülent Ecevit Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {107 - 113}, doi = {10.7212/zkufbd.v9i1.1313}, title = {Türkiye Topraklarından İzole Edilen Bacillus sp. Suşlarının Biyoremidasyonda Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Demirkan, Elif and Sevgi, Tuba and Güler, Baran Enes and Zeren, Behice and Özalpar, Büşra and Abdou, Maoulida} }
APA Demirkan, E , Sevgi, T , Güler, B , Zeren, B , Özalpar, B , Abdou, M . (2019). Türkiye Topraklarından İzole Edilen Bacillus sp. Suşlarının Biyoremidasyonda Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması . Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi , 9 (1) , 107-113 . DOI: 10.7212/zkufbd.v9i1.1313
MLA Demirkan, E , Sevgi, T , Güler, B , Zeren, B , Özalpar, B , Abdou, M . "Türkiye Topraklarından İzole Edilen Bacillus sp. Suşlarının Biyoremidasyonda Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması" . Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 9 (2019 ): 107-113 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/karaelmasfen/issue/57116/805631>
Chicago Demirkan, E , Sevgi, T , Güler, B , Zeren, B , Özalpar, B , Abdou, M . "Türkiye Topraklarından İzole Edilen Bacillus sp. Suşlarının Biyoremidasyonda Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması". Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 9 (2019 ): 107-113
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Topraklarından İzole Edilen Bacillus sp. Suşlarının Biyoremidasyonda Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması AU - Elif Demirkan , Tuba Sevgi , Baran Enes Güler , Behice Zeren , Büşra Özalpar , Maoulida Abdou Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.7212/zkufbd.v9i1.1313 DO - 10.7212/zkufbd.v9i1.1313 T2 - Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 113 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-7277- M3 - doi: 10.7212/zkufbd.v9i1.1313 UR - https://doi.org/10.7212/zkufbd.v9i1.1313 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Türkiye Topraklarından İzole Edilen Bacillus sp. Suşlarının Biyoremidasyonda Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması %A Elif Demirkan , Tuba Sevgi , Baran Enes Güler , Behice Zeren , Büşra Özalpar , Maoulida Abdou %T Türkiye Topraklarından İzole Edilen Bacillus sp. Suşlarının Biyoremidasyonda Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması %D 2019 %J Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi %P 2146-7277- %V 9 %N 1 %R doi: 10.7212/zkufbd.v9i1.1313 %U 10.7212/zkufbd.v9i1.1313
ISNAD Demirkan, Elif , Sevgi, Tuba , Güler, Baran Enes , Zeren, Behice , Özalpar, Büşra , Abdou, Maoulida . "Türkiye Topraklarından İzole Edilen Bacillus sp. Suşlarının Biyoremidasyonda Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması". Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 9 / 1 (Ocak 2019): 107-113 . https://doi.org/10.7212/zkufbd.v9i1.1313
AMA Demirkan E , Sevgi T , Güler B , Zeren B , Özalpar B , Abdou M . Türkiye Topraklarından İzole Edilen Bacillus sp. Suşlarının Biyoremidasyonda Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi. 2019; 9(1): 107-113.
Vancouver Demirkan E , Sevgi T , Güler B , Zeren B , Özalpar B , Abdou M . Türkiye Topraklarından İzole Edilen Bacillus sp. Suşlarının Biyoremidasyonda Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi. 2019; 9(1): 107-113.
IEEE E. Demirkan , T. Sevgi , B. Güler , B. Zeren , B. Özalpar ve M. Abdou , "Türkiye Topraklarından İzole Edilen Bacillus sp. Suşlarının Biyoremidasyonda Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, c. 9, sayı. 1, ss. 107-113, Oca. 2019, doi:10.7212/zkufbd.v9i1.1313