BibTex RIS Kaynak Göster

GERBRAND BAKKER'IN “DOLAMBAÇ” ADLI ESERİ İLE KENZABURO OE'NİN “KİŞİSEL BİR SORUN” ADLI ESERLERİNDE ANAKARAKTERLERDEKİ “YABANCILAŞMA” SÜRECİNİN ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 1, 2 - 17, 01.02.2017

Öz

Bu çalışmanın amacı, Kenzaburo Oe’nin Kişisel Bir Sorun adlı eserindeki Bird karakteri ile Gerbrand Bakker’ın Dolambaç adlı eserindeki Emilie karakterinin yabancılaşma sürecini karşılaştırmalı olarak incelemektir. Kenzaburo Oe’nin 1994 yılında aldığı Nobel Edebiyat Ödülü ile Japon edebiyat dünyasında kendine özgü yer edinmiştir. Hollanda edebiyatının IMPAC Dublin ödüllü yazarı Gerbrand Bakker’ın modern anlatı teknikleri konusundaki ustalığı çağını etkilemiştir. Bu iki eserdeki karakterler yaşadıkları bunalım ve zorlukların bir yansıması olarak yabancılaşma süreci içine girmişlerdir. Dolambaç adlı eserde yabancılaşma sorunu yaşayan karakter Agnes- Emilie- iken Kişisel Bir Sorun eserinde kendine ve yaşadığı topluma yabancılaşan karakter Brid’dür. Her iki eserdeki yabancılaşma süreci bu çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır.   Yabancılaşma, insanın kendi öz benliğine ve içinde yaşadığı toplumun kültürel değerlerine uygun davranışlar sergilememesi şeklinde açıklanabilir. Dolambaç adlı eserde adının Emilie olduğunu söyleyen, gerçek adı Agnes olan karakter ile Kişisel Bir Sorun adlı eserdeki ana karakter Bird’ün yabancılaşması, topluma, yaşadıkları düzene isyan ve onları yıkıma sürükleyen bu ruh hali sonucunda kendilerinden ve sevdiklerinden kaçmaları şeklinde kendini göstermektedir. Çalışmada, incelemenin konusu “yabancılaşma” olduğu için, yabancılaşmanın değişik tanımları üzerinde durulmuş ve disiplinler arası bir yaklaşımla sosyoloji ve psikoloji biliminden yararlanılmıştır. İncelenilen eserlerin yazarları Kenzaburo Oe ile Gerbrand Bakker’ın edebi kişilikleri ile birlikte eserlerin özeti verilmiştir. Sonrasında Bird ve Emilie karakterlerinin yaşadıkları yabancılaşma karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

ANALYTICAL ANALYSIS OF “ALIENATION” PROCESS IN THE PROTAGONISTS OF GERBRAND BAKKER’S THE DETOUR AND KENZABURO OE’S A PERSONAL MATTER

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 1, 2 - 17, 01.02.2017

Öz

This study analyses two literary works of different languages and
cultures. Kenzaburo Oe, a Nobel Prize winner of 1994, has a unique place for
himself in Japanese Literature while Gerbrand Bakker Dutch IMPAC Dublin
winner is well known for his use of storytelling in modernist novels employ
similar characters from different timelines and geographies: both from their
own societies and from themselves, courses of alienation for a male character
who lived in 1964 Netherlands and a female one from 2010 Japan can be
observed in Oe’s A Personal Matter and Bakker’s The Detour. This study
aims at the analysis of the similarities of the alienation in both protagonists.
Alienation can be explained as display of inappropriate behavior for
one’s own personality or the cultural values of one’s own society. In the
novel, The Detour, the alienation of the protagonist is Agnes- yet through the
novel she claims to have her name to be Emilie- and the alienation of the
protagonist Bird in A Personal Matter can be explained as a rebellion
towards the order and society in which they live, as well as an escape from
themselves and their loved ones due to a self-destructive psychology. Yet,
both characters are mistaken to think that they would be able to escape from
their own identities by their attempts.
In this study, for the analysis of a term such as alienation, an
interdisciplinary approach is employed. Deriving theories from sociology
and psychology, origins of alienation is described. Later literary background
of the writers Kenzaburo Oe and Gerbrand Bakker are provided. Following
the summaries of the novels, the alienation of the protagonist is analyzed
analytically.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA56NR22RF
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali Gültekin Bu kişi benim

Onay Orcan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2017
Gönderilme Tarihi 1 Şubat 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Gültekin, Ali, ve Onay Orcan. “ANALYTICAL ANALYSIS OF ‘ALIENATION’ PROCESS IN THE PROTAGONISTS OF GERBRAND BAKKER’S THE DETOUR AND KENZABURO OE’S A PERSONAL MATTER”. KARE 2, sy. 1 (Şubat 2017): 2-17.

30137 Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

16509   16510  16511  16512


NOT: DİZİN BİLGİLERİ İÇİN LOGOLARA TIKLAYINIZ.