Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bir Modern Zaman Klasiği: Gündelik(çi) Hayat

Yıl 2018, Sayı: 6, 1 - 15, 25.11.2019

Öz

Gündelik
hayat, sosyolojinin doğumundan yakın zamana dek, disiplinin ana çalışma
alanlarından biri olarak düşünülmemiş; yapı, sistem ve kurumlar gibi temel
olgulardan arta kalan, sıradan ve rutin 
edimler, duygular, döngüler ve etkileşimler olarak görülmüştür. 20. yüzyılın
sonlarına doğru, uzun süredir görmezden gelinen gündelik hayat alanına dair,
nihayet, dikkat çekici ürünler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu ürünlerin
gündelik hayata dair söylediklerinden yola çıkan bu makale, toplumsal olanın,
gündelik hayatın sıradanlığı hesaba katılmadan anlaşılamayacağını düşünmekte ve
birlikte yaşamayı mümkün kılan tüm ilişkilerin o alandan inşa edildiğini
çalışma hayatına yoğunlaşarak göstermeye çalışmaktadır. Toplumsal hayatı Möbius
Şeridi’ne benzeten makale, gündelik olan ve olmayan ayrımının bir yanılsama
olduğunu, yanılsamanın ön yüzünde (recto) çalışmak, arka yüzündeyse (verso)
çalışmaya hazırlanmak (rekreasyon) olduğunu iddia etmektedir. Yanılsamanın
sürdürülebilirliğine bilinçdışının yaptığı katkıyı da unutmayan makale,
gündelik olan hakkında kuramsal bir hassasiyet geliştirilmesine yönelik bir
dikkat çekme eylemi olarak gerçekleştirilmiştir.

Kaynakça

 • Bauman, Zgymunt. Akışkan Aşk İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair. Çev. Işık Ergüden. İstanbul: Versus Kitap, 2009.
 • Bauman, Zygmunt. Çalışma Tüketicilik ve Yeni Yoksullar. Çev. Ümit Öktem. İstanbul: Sarmal Kitabevi, 1999.
 • Berger, Peter L., ve Thomas Luckmann. The Social Construction of Reality. Londra: Penguin Books, 1975.
 • Birkan, Tuncay. “Sözlük.” Yamuk Bakmak: Popüler Kültürden Jacques Lacan’a Giriş içinde, 243-251. İstanbul: Metis Yayınları, 2005.
 • Esgin, Ali. Sosyolojik Soruşturmalar Gündelik Olanın Analizinden Kesitler. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2014.
 • Esgin, Ali. “Aşina Olunanın Bilinmezliği: Kentin ve Kentsel Gündelik Hayatın Sosyolojisi Üzerine.” Toplumsal Analizler Ekseninde Kent Fragmanları içinde, 17-60. Ankara: Phoenix Yayınevi, 2016.
 • Esgin, Ali ve Çeğin, Güney. Gündelik Hayat Sosyolojisi Temalar, Sorunsallar ve Güzergahlar. Ankara: Phoenix Yayınevi, 2018.
 • Fleming, Ian. You Only Live Twice (James Bond Novels). Londra: Penguin, 2003.
 • Freud, Sigmund. Beyond the Pleasure Principle. Çev. James Strachey. New York: W. W. Norton & Company, 1961.
 • Grey, B. ve Pitt, B. (Yapımcılar) ve Scorsese, M. (2006). The Departed [Uzun Metraj Film]. ABD: Warner Bros. Pictures, Plan B Entertainment, Initial Entertainment Group (IEG), Vertigo Entertainment, Media Asia Films.
 • Grimaldi, A. (Yapımcı) ve Leone, S. (Yönetmen). (1966). Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo [Uzun Metraj Film]. İtalya: Produzioni Europee Associati (PEA), Arturo González Producciones Cinematográficas, S.A, Constantin Film Produktion.
 • Homer, Sean. Jacques Lacan (Routledge Critical Thinkers). London: Routledge, 2005.
 • Lauzirika, C. ve Deeley M. (Yapımcılar) ve Scott R. (Yönetmen). (1982). Blade Runner [Uzun Metraj Film]. ABD: The Ladd Company, Shaw Brothers, Warner Bros. Pictures, Michael Deeley Productions, Ridley Scott Productions.
 • Lefebvre, Henri. Everyday Life in the Modern World. Çev. Sacha Rabinovitch. New York: Harper & Row, 1971.
 • Lefebvre, Henri. Critique of Everyday Life Volume I Introduction. Çev. John Moore. Vol. 2. Basım, Londra: Verso, 1991.
 • Lefebvre, Henri. “The Everyday and Everydayness.” Yale French Studies 73 (1987): 7-11.
 • Marx, Karl. Kapital Kapitalist Üretimin Eleştirel Bir Tahlili Birinci Cilt. Çev. Alaaddin Bilgi. Ankara: Sol Yayınları, 2004.
 • Moran, Joe. Reading the Everyday. Oxford: Routledge, 2005.
 • Özmen, Zehni. “Çalışma Mekânı” Beyaz Yakalı Yaşam Tarzları içinde, 101-136. Ankara: Phoenix Yayınevi, 2017.
 • Russell, Bertrand. “Aylaklığa Övgü.” Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi 12 (1997): 61-72.
 • Şenel, Alaeddin. “Çalışma, Baban Gibi, Köle Olma.” Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi 12 (1997): 89-92.
Yıl 2018, Sayı: 6, 1 - 15, 25.11.2019

Öz

Kaynakça

 • Bauman, Zgymunt. Akışkan Aşk İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair. Çev. Işık Ergüden. İstanbul: Versus Kitap, 2009.
 • Bauman, Zygmunt. Çalışma Tüketicilik ve Yeni Yoksullar. Çev. Ümit Öktem. İstanbul: Sarmal Kitabevi, 1999.
 • Berger, Peter L., ve Thomas Luckmann. The Social Construction of Reality. Londra: Penguin Books, 1975.
 • Birkan, Tuncay. “Sözlük.” Yamuk Bakmak: Popüler Kültürden Jacques Lacan’a Giriş içinde, 243-251. İstanbul: Metis Yayınları, 2005.
 • Esgin, Ali. Sosyolojik Soruşturmalar Gündelik Olanın Analizinden Kesitler. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2014.
 • Esgin, Ali. “Aşina Olunanın Bilinmezliği: Kentin ve Kentsel Gündelik Hayatın Sosyolojisi Üzerine.” Toplumsal Analizler Ekseninde Kent Fragmanları içinde, 17-60. Ankara: Phoenix Yayınevi, 2016.
 • Esgin, Ali ve Çeğin, Güney. Gündelik Hayat Sosyolojisi Temalar, Sorunsallar ve Güzergahlar. Ankara: Phoenix Yayınevi, 2018.
 • Fleming, Ian. You Only Live Twice (James Bond Novels). Londra: Penguin, 2003.
 • Freud, Sigmund. Beyond the Pleasure Principle. Çev. James Strachey. New York: W. W. Norton & Company, 1961.
 • Grey, B. ve Pitt, B. (Yapımcılar) ve Scorsese, M. (2006). The Departed [Uzun Metraj Film]. ABD: Warner Bros. Pictures, Plan B Entertainment, Initial Entertainment Group (IEG), Vertigo Entertainment, Media Asia Films.
 • Grimaldi, A. (Yapımcı) ve Leone, S. (Yönetmen). (1966). Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo [Uzun Metraj Film]. İtalya: Produzioni Europee Associati (PEA), Arturo González Producciones Cinematográficas, S.A, Constantin Film Produktion.
 • Homer, Sean. Jacques Lacan (Routledge Critical Thinkers). London: Routledge, 2005.
 • Lauzirika, C. ve Deeley M. (Yapımcılar) ve Scott R. (Yönetmen). (1982). Blade Runner [Uzun Metraj Film]. ABD: The Ladd Company, Shaw Brothers, Warner Bros. Pictures, Michael Deeley Productions, Ridley Scott Productions.
 • Lefebvre, Henri. Everyday Life in the Modern World. Çev. Sacha Rabinovitch. New York: Harper & Row, 1971.
 • Lefebvre, Henri. Critique of Everyday Life Volume I Introduction. Çev. John Moore. Vol. 2. Basım, Londra: Verso, 1991.
 • Lefebvre, Henri. “The Everyday and Everydayness.” Yale French Studies 73 (1987): 7-11.
 • Marx, Karl. Kapital Kapitalist Üretimin Eleştirel Bir Tahlili Birinci Cilt. Çev. Alaaddin Bilgi. Ankara: Sol Yayınları, 2004.
 • Moran, Joe. Reading the Everyday. Oxford: Routledge, 2005.
 • Özmen, Zehni. “Çalışma Mekânı” Beyaz Yakalı Yaşam Tarzları içinde, 101-136. Ankara: Phoenix Yayınevi, 2017.
 • Russell, Bertrand. “Aylaklığa Övgü.” Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi 12 (1997): 61-72.
 • Şenel, Alaeddin. “Çalışma, Baban Gibi, Köle Olma.” Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi 12 (1997): 89-92.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zehni Özmen 0000-0003-4587-8987

Yayımlanma Tarihi 25 Kasım 2019
Gönderilme Tarihi 27 Eylül 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Sayı: 6

Kaynak Göster

Chicago Özmen, Zehni. “Bir Modern Zaman Klasiği: Gündelik(çi) Hayat”. KARE, sy. 6 (Kasım 2019): 1-15.

30137 Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

16509   16510  16511  16512


NOT: DİZİN BİLGİLERİ İÇİN LOGOLARA TIKLAYINIZ.