Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA GÜMÜŞHANE VİLAYETİ’NDE BAYINDIRLIK FAALİYETLERİ

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 11, 447 - 460, 28.12.2020
https://doi.org/10.31765/karen.779105

Öz

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde Gümüşhane, bu dönemin olağanüstü şartları sebebiyle her açıdan ağır bir yıkıma uğramıştır. Şehir, Birinci Dünya Savaşı’nda Rus ve Ermeni işgaliyle birlikte can ve mal kaybının yanı sıra sosyo-kültürel, bayındırlık, eğitim, nüfus, ekonomi, güvenlik gibi alanlarda da manevi bir çöküş yaşamıştır. Cumhuriyet’in ilanının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti idari yapılanması içinde ilk olarak bağımsız sancak daha sonra ise vilayet kimliğiyle yer alan Gümüşhane, yakın geçmişte yaşamış olduğu sarsıntıların yaralarını sarmak üzere harekete geçmiştir. Özellikle Rus işgali sırasında yakılan ve yıkılan şehir bu dönemde yeniden inşa edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de devlet adıyla birlikte zihniyetin de değiştiği Cumhuriyetin ilk yıllarında Gümüşhane Vilayeti’nde bayındırlık açısından nasıl bir değişim ve dönüşümün yaşandığı gözler önüne serilecektir.

Kaynakça

 • Akbulut, Uğur (2016), “1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında Gümüşhane ve Çevresi”, Gümüşhane Tarihi (İl Oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu 25-26 Mayıs 2010), Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, 37-46.
 • Aktaş, Serap (2008), Gümüşhane ve Çevresinde Ermeni Faaliyetleri (1895-1918), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Altınay, Ahmed Refik (2001), Kafkas Yollarında: Hatıralar ve Tahassüsler, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Aşkın, Cevdet (2016), “Birinci Dünya Savaşı Boyunca Gümüşhane ve Çevresinde Rus İşgali’nin Sosyal Yansıması”, Mavi Atlas, 6/2016, 109-126.
 • Çelik, Recep (2015), “Gümüşhane Sancağı: Askeri, İktisadi ve İdari Durum Üzerine Bazı Tespitler (1914-1918)”, History Studies, 7/3, 23-37.
 • Göktaş, Serdar (2020), Cumhuriyet Döneminde Bayburt (1923-1950), Bayburt: Bayburt Üniversitesi Bayburt Kültürü ve Tarihi Araştırma Merkezi Yayınları.
 • Karabekir, Kazım (1960), İstiklal Harbimiz, İstanbul: Türkiye Yayınevi.
 • Kuran, Ercüment (1991), “Cumhuriyet Devrinde Gümüşhane’nin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Gelişmesi”, Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu (13-17 Haziran 1990), Ankara, 23-27.
 • Okay, Vehbi (1938), Cumhuriyetin 15. Yılında Gümüşhane, İstanbul: Ulus Basımevi.
 • San, Sabri Özcan (1993), Rusların Gümüşhane İlini İşgali, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Saydam, Abdullah (1991), “Milli Mücadele’de Gümüşhane”, Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu (13-17 Haziran 1990), Ankara, 93-100.
 • Saylan, Kemal (2017), “I. Dünya Savaşı Sırasında Yukarı Harşit Vadisi’nde Rusların Yaptığı Tahribat”, Harşit Vadisi (Tarih-Coğrafya-Kültür), Giresun: Dokap Bölge İdaresi Başkanlığı, 159-167.
 • Tağudar, İ. Namık (1936), Gümüşhane Vilayeti, Gümüşhane: Vilayet Basımevi.
 • Tozlu, Selahattin (1991), “Gümüşhane ve Çevresinde Ermeni Hareketleri”, Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu (13-17 Haziran 1990), Ankara, 101-112.
 • Tuncel, Metin, “Gümüşhane”, İslam Ansiklopedisi, C. 14, İstanbul: Türk Diyanet Vakfı Yayınları, 1996, 273-276.
 • ______ (1991), “Yer Değiştiren Şehirler ve Gümüşhane Örneği”, Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu (13-17 Haziran 1990), Ankara, 29-33.
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi (1927-1928), Matbuat Müdüriyet-i Umumiyesi.
 • Üçüncü, Uğur (2017), “Milli Mücadele Yıllarında Gümüşhane’de İktisadi Hayat (1919-1924)”, Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, 1/1, 66-83.
 • Üçüncüoğlu, Adnan Güngör (1998), Torul-Kürtün Tarihi, Trabzon: Torul Belediyesi Yayınları.
 • Vilayetlerimizin Tarihi (1968), İstanbul: Tifdruk Matbaacılık.
 • Zaman, Mehmet ve Doğanay, Serkan (2000), “Şehir Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Gümüşhane”, Doğu Coğrafya Dergisi, 6/3, 245-285.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serdar GÖKTAŞ (Sorumlu Yazar)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-7120-0948
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 11

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { karen779105, journal = {Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi}, issn = {2458-7680}, eissn = {2458-9705}, address = {Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü, 61080, Trabzon / Türkiye}, publisher = {Karadeniz Teknik Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {447 - 460}, doi = {10.31765/karen.779105}, title = {CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA GÜMÜŞHANE VİLAYETİ’NDE BAYINDIRLIK FAALİYETLERİ}, key = {cite}, author = {Göktaş, Serdar} }
APA Göktaş, S. (2020). CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA GÜMÜŞHANE VİLAYETİ’NDE BAYINDIRLIK FAALİYETLERİ . Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , 6 (11) , 447-460 . DOI: 10.31765/karen.779105
MLA Göktaş, S. "CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA GÜMÜŞHANE VİLAYETİ’NDE BAYINDIRLIK FAALİYETLERİ" . Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 447-460 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/karen/issue/59221/779105>
Chicago Göktaş, S. "CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA GÜMÜŞHANE VİLAYETİ’NDE BAYINDIRLIK FAALİYETLERİ". Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 447-460
RIS TY - JOUR T1 - CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA GÜMÜŞHANE VİLAYETİ’NDE BAYINDIRLIK FAALİYETLERİ AU - Serdar Göktaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31765/karen.779105 DO - 10.31765/karen.779105 T2 - Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 447 EP - 460 VL - 6 IS - 11 SN - 2458-7680-2458-9705 M3 - doi: 10.31765/karen.779105 UR - https://doi.org/10.31765/karen.779105 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA GÜMÜŞHANE VİLAYETİ’NDE BAYINDIRLIK FAALİYETLERİ %A Serdar Göktaş %T CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA GÜMÜŞHANE VİLAYETİ’NDE BAYINDIRLIK FAALİYETLERİ %D 2020 %J Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi %P 2458-7680-2458-9705 %V 6 %N 11 %R doi: 10.31765/karen.779105 %U 10.31765/karen.779105
ISNAD Göktaş, Serdar . "CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA GÜMÜŞHANE VİLAYETİ’NDE BAYINDIRLIK FAALİYETLERİ". Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 6 / 11 (Aralık 2020): 447-460 . https://doi.org/10.31765/karen.779105
AMA Göktaş S. CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA GÜMÜŞHANE VİLAYETİ’NDE BAYINDIRLIK FAALİYETLERİ. KAREN. 2020; 6(11): 447-460.
Vancouver Göktaş S. CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA GÜMÜŞHANE VİLAYETİ’NDE BAYINDIRLIK FAALİYETLERİ. Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(11): 447-460.
IEEE S. Göktaş , "CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA GÜMÜŞHANE VİLAYETİ’NDE BAYINDIRLIK FAALİYETLERİ", Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 11, ss. 447-460, Ara. 2021, doi:10.31765/karen.779105

The Journal of Institute of Black Sea Studies is an Open Access journal and provides immediate open access to its contents. The Journal aims to promote the development of global Open Access to scientific information and research. The Publisher provides copyrights of all online published papers (except where otherwise noted) for free use of readers, scientists, and institutions (such as link to the content or permission for its download, distribution, printing, copying, and reproduction in any medium, except change of contents and for commercial use), under the terms oCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). License, provided the original work is cited. Written permission is required from the publisher for use of its contents for commercial purposes.

 

Creative Commons Lisansı
The Journal of Institute of Black Sea Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).