e-ISSN: 2822-2857
Başlangıç: 2022
Yayımcı: KTO Karatay Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Karatay İslam İktisadı ve Finans Dergisi'nin amacı İslam iktisat tarihi, İslam iktisadının uygulamaları, İslam ticaret hukuku, İslami finans, katılım bankacılığı ve İslami açıdan makro ve mikro iktisat konularında özgün bilimsel araştırmaları yayımlamak, bu alan yazınına katkı sağlamaktır.

KTO Karatay Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü tarafından çıkarılan Karatay İslam İktisadı ve Finans Dergisi yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce hazırlanmış özgün makaleler kabul edilmektedir. Karatay İslam İktisadı ve Finans Dergisi İslam iktisadı ve finans alanında nicel, nitel veya karma yöntemler kullanılarak yapılan eleştirel, değerlendirme çalışmalarını özgün fikirler ve model önerilerini de içeren orijinal bilimsel araştırmaları kapsar.   

2022 - Cilt: 1 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

2. Î-FinTech'in SWOT Analizi

Araştırma Makalesi

5. Blockchain Teknolojisi ile Finansal Piyasalar da Yaşanan Gelişmeler Üzerine bir İnceleme

Araştırma Makalesi

İslami Finansal Bir Araç Olarak Sukuk

Araştırma Makalesi

HELAL ETİKET ALGILARININ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DONDURULMUŞ GIDA SATIN ALMA KARARLARI