Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Mevlevîlik’te Kadın ve Mevlânâ Âilesinden Kâmile Hanım’ın Mevlevîliğe Hizmetleri

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, 89 - 100, 15.07.2017

Öz

Mevlevîlik’te kadın varlığı diğer tarikatlara nazaran farklılık arz etmektedir. Bunda Mevlânâ’nın

kadın hakkındaki tutum ve görüşlerinin etkili olduğu bir gerçektir. Mevlânâ’ya

duyulan hürmet ve muhabbet ile şekillenen Mevlevîlik’teki kadın varlığının en belirgin

örneklerinden biri Mevlânâ âilesinden Kâmile Hanım’ın Kütahya Mevlevîhânesi özelinde

Mevlevîliğe yaptığı hizmetlerde göze çarpmakta ve Mevlânâ döneminden günümüze kadar

ulaşmaktadır.

Kaynakça

 • Artıran, Hayat Nur. “Mevlevî Erkânı İçinde Kadının Yeri”, http:// akademik.semazen.net/author_article_detail.php?id=1009.
 • Birinci, Ali. “Ayten Lermioğlu-İstanbul’da Akçaabatlı Bir Şâire”. Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu. Trabzon: Akçaabat Belediyesi Kültür Yayınları, 2014. 359-361.
 • Doğan, Abdurrahman. Kütahya Ergūniye Mevlevîhânesi. Bursa: Sır Yayıncılık, 2016. 91. resim 954.
 • Eflâkî, Ahmed. Menâkıbu’l-Ârifîn-Âriflerin Menkıbeleri II. çev. Tahsin Yazıcı. İstanbul: MEB Yayınları, 1989.
 • İhtifâlci Mehmed Ziyâ. Bursa’dan Konya’ya Seyâhat. İstanbul: Vatan Matbaası, 1328.
 • İlgar, Yusuf. Karahisâr-ı Sâhib Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi ve Mevlevî Meşhurları. Afyonkarahisar: 2008.
 • KMMA, 51/29.
 • Konuk, Ahmed Avnî. Mesnevî-i Şerîf Şerhi II. hz. Selçuk Eraydın-Mustafa Tahralı. İstanbul: Kitabevi, 2005.
 • Küçük, Hülya. “Mevlevî Hanım Halîfe ve Şeyhler”. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi 20. Ankara: 2007. 69-78.
 • .............., Hülya. “Türk Tarihinde Kadın Veliler: İlk Dönem Mevlevîliği Örneği”. İSTEM 5 sy. 10. 2007. 65-74.
 • Küçük, Sezâi. Mevlevîliğin Son Yüzyılı. İstanbul: Simurg Yayınları, 2003.
 • Mustafa Sâkıb Dede. Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân I. Kahire: 1866. Rifâî, Kenan. Şerhli Mesnevî-i Şerîf. İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 2000. Schimmel, Annemarie. Bir Kadın Sufi: Rabia. İstanbul: İnsan Yayınları, 1991.
 • Tâhirü’l-Mevlevî. Mesnevî Şerhi II. İstanbul: Şamil Yayınevi. Tanrıkorur, Barihüdâ. “Mevlevîlik”. DİA. XXIX. 468-475.
 • Uzun, Şerife. “Bir Kadın Şâirin Dilinden Hz. Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mesnevî-i Şerîf”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-The Journal of International Social Research 8. sy. 37. Nisan: 2015. 266-277.
 • Ünver, İsmail. “Leylâ Hanım”. DİA. XXVII. 157.

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, 89 - 100, 15.07.2017

Öz

Kaynakça

 • Artıran, Hayat Nur. “Mevlevî Erkânı İçinde Kadının Yeri”, http:// akademik.semazen.net/author_article_detail.php?id=1009.
 • Birinci, Ali. “Ayten Lermioğlu-İstanbul’da Akçaabatlı Bir Şâire”. Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu. Trabzon: Akçaabat Belediyesi Kültür Yayınları, 2014. 359-361.
 • Doğan, Abdurrahman. Kütahya Ergūniye Mevlevîhânesi. Bursa: Sır Yayıncılık, 2016. 91. resim 954.
 • Eflâkî, Ahmed. Menâkıbu’l-Ârifîn-Âriflerin Menkıbeleri II. çev. Tahsin Yazıcı. İstanbul: MEB Yayınları, 1989.
 • İhtifâlci Mehmed Ziyâ. Bursa’dan Konya’ya Seyâhat. İstanbul: Vatan Matbaası, 1328.
 • İlgar, Yusuf. Karahisâr-ı Sâhib Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi ve Mevlevî Meşhurları. Afyonkarahisar: 2008.
 • KMMA, 51/29.
 • Konuk, Ahmed Avnî. Mesnevî-i Şerîf Şerhi II. hz. Selçuk Eraydın-Mustafa Tahralı. İstanbul: Kitabevi, 2005.
 • Küçük, Hülya. “Mevlevî Hanım Halîfe ve Şeyhler”. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi 20. Ankara: 2007. 69-78.
 • .............., Hülya. “Türk Tarihinde Kadın Veliler: İlk Dönem Mevlevîliği Örneği”. İSTEM 5 sy. 10. 2007. 65-74.
 • Küçük, Sezâi. Mevlevîliğin Son Yüzyılı. İstanbul: Simurg Yayınları, 2003.
 • Mustafa Sâkıb Dede. Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân I. Kahire: 1866. Rifâî, Kenan. Şerhli Mesnevî-i Şerîf. İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 2000. Schimmel, Annemarie. Bir Kadın Sufi: Rabia. İstanbul: İnsan Yayınları, 1991.
 • Tâhirü’l-Mevlevî. Mesnevî Şerhi II. İstanbul: Şamil Yayınevi. Tanrıkorur, Barihüdâ. “Mevlevîlik”. DİA. XXIX. 468-475.
 • Uzun, Şerife. “Bir Kadın Şâirin Dilinden Hz. Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mesnevî-i Şerîf”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-The Journal of International Social Research 8. sy. 37. Nisan: 2015. 266-277.
 • Ünver, İsmail. “Leylâ Hanım”. DİA. XXVII. 157.

Ayrıntılar

Konular Din Bilimi
Bölüm Makale
Yazarlar

Betül SAYLAN Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { katuifd349079, journal = {Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD)}, issn = {2148-5011}, eissn = {2618-611X}, address = {Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Çimenli Kampüsü 61000 - TRABZON/TÜRKİYE}, publisher = {Trabzon Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, number = {1}, pages = {89 - 100}, title = {Mevlevîlik’te Kadın ve Mevlânâ Âilesinden Kâmile Hanım’ın Mevlevîliğe Hizmetleri}, key = {cite}, author = {Saylan, Betül} }
APA Saylan, B. (2017). Mevlevîlik’te Kadın ve Mevlânâ Âilesinden Kâmile Hanım’ın Mevlevîliğe Hizmetleri . Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) , 4 (1) , 89-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/katuifd/issue/30276/349079
MLA Saylan, B. "Mevlevîlik’te Kadın ve Mevlânâ Âilesinden Kâmile Hanım’ın Mevlevîliğe Hizmetleri" . Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 4 (2017 ): 89-100 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/katuifd/issue/30276/349079>
Chicago Saylan, B. "Mevlevîlik’te Kadın ve Mevlânâ Âilesinden Kâmile Hanım’ın Mevlevîliğe Hizmetleri". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 4 (2017 ): 89-100
RIS TY - JOUR T1 - Mevlevîlik’te Kadın ve Mevlânâ Âilesinden Kâmile Hanım’ın Mevlevîliğe Hizmetleri AU - Betül Saylan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 100 VL - 4 IS - 1 SN - 2148-5011-2618-611X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) Mevlevîlik’te Kadın ve Mevlânâ Âilesinden Kâmile Hanım’ın Mevlevîliğe Hizmetleri %A Betül Saylan %T Mevlevîlik’te Kadın ve Mevlânâ Âilesinden Kâmile Hanım’ın Mevlevîliğe Hizmetleri %D 2017 %J Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) %P 2148-5011-2618-611X %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Saylan, Betül . "Mevlevîlik’te Kadın ve Mevlânâ Âilesinden Kâmile Hanım’ın Mevlevîliğe Hizmetleri". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 4 / 1 (Temmuz 2017): 89-100 .
AMA Saylan B. Mevlevîlik’te Kadın ve Mevlânâ Âilesinden Kâmile Hanım’ın Mevlevîliğe Hizmetleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD). 2017; 4(1): 89-100.
Vancouver Saylan B. Mevlevîlik’te Kadın ve Mevlânâ Âilesinden Kâmile Hanım’ın Mevlevîliğe Hizmetleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD). 2017; 4(1): 89-100.
IEEE B. Saylan , "Mevlevîlik’te Kadın ve Mevlânâ Âilesinden Kâmile Hanım’ın Mevlevîliğe Hizmetleri", Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD), c. 4, sayı. 1, ss. 89-100, Tem. 2017