Çeviri
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Tefsir, Tevil ve Tefsir’in İlim Oluşu Hakkında

Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 2, 157 - 168, 23.12.2016

Öz

Klasik dönemden beri tefsir ilminin tanımı ile ilgili bazı tartışmalar yapılmıştır. Bu tartışmalarda

öne çıkan hususlardan biri tanımda kullanılan ilim kavramıyla ilgilidir. “İlim

kavramıyla ne kastedilmiştir?” ve “Tefsir ilmi kavramın gerektirdiği şartları taşımakta mıdır?”,

gibi sorular hala güncelliğini korumaktadır. Bu tartışmaya çağdaş dönemde yeni ve

farklı bakış açılarıyla katılanlardan birisi de İbn Âşûr’dur. Onun konuyla ilgili mülahazaları

ayrı bir yer tutmakta olup makale ilgili konunun tekrar gündeme gelmesi, tartışılmaya

açılması ve bu tartışmaya katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir.

Kaynakça

  • İbn Âşur, Muhammed et-Tahir, “fi’t-Tefsir ve’t-Tevil ve Kevni’t-Tefsir İlmen”, Tefsiru’t-Tahrîrve’t-Tenvîr, Tunus: Daru Sahnûn, tsz., c. I, ss. 10-17.
  • el-Kurtubî, Muhammed b. Ahmed b. Ebi Bekir, el-Cami’ li Ahkami’l- Kur’an, tah. Ahbdullah. Abdulmuhsin et-Türkî, Beyrut: Müessesetü’r- Risale, 1427/2006.
  • es-Suyutî, Celaleddin Abdurrahman, el-İtkan fi Ulumi’l-Kur’an, tah. Fevvaz Ahmed, Beyrut: Daru’l-Kitabi’l-Arabî, 1432/2011.
  • et-Tehânevî, Muhammed Ali, Mevsûatu Keşşâfi Istılâhâti’l-funûn ve’lulûm, nşr. Ali Dahruc, Abdullah Halidî, Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1996.
  • Kanar, Mehmet, Farsça Dilbilgisi-Farsça/Türkçe-Türkçe/Farsça Sözlük, (İstanbul: Say Yayınları, 2011).

Ayrıntılar

Konular Din Bilimi
Bölüm Çeviri
Yazarlar

Enes BÜYÜK
0000-0002-9619-9450

Yayımlanma Tarihi 23 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @Çeviri { katuifd338387, journal = {Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD)}, issn = {2148-5011}, eissn = {2618-611X}, address = {Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Çimenli Kampüsü 61000 - TRABZON/TÜRKİYE}, publisher = {Trabzon Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {157 - 168}, doi = {}, title = {Tefsir, Tevil ve Tefsir’in İlim Oluşu Hakkında}, key = {cite}, author = {Büyük, Enes} }
APA Büyük, E. (2016). Tefsir, Tevil ve Tefsir’in İlim Oluşu Hakkında . Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) , 3 (2) , 157-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/katuifd/issue/31145/338387
MLA Büyük, E. "Tefsir, Tevil ve Tefsir’in İlim Oluşu Hakkında" . Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 3 (2016 ): 157-168 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/katuifd/issue/31145/338387>
Chicago Büyük, E. "Tefsir, Tevil ve Tefsir’in İlim Oluşu Hakkında". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 3 (2016 ): 157-168
RIS TY - JOUR T1 - Tefsir, Tevil ve Tefsir’in İlim Oluşu Hakkında AU - Enes Büyük Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 168 VL - 3 IS - 2 SN - 2148-5011-2618-611X M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) Tefsir, Tevil ve Tefsir’in İlim Oluşu Hakkında %A Enes Büyük %T Tefsir, Tevil ve Tefsir’in İlim Oluşu Hakkında %D 2016 %J Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) %P 2148-5011-2618-611X %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Büyük, Enes . "Tefsir, Tevil ve Tefsir’in İlim Oluşu Hakkında". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 3 / 2 (Aralık 2016): 157-168 .
AMA Büyük E. Tefsir, Tevil ve Tefsir’in İlim Oluşu Hakkında. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD). 2016; 3(2): 157-168.
Vancouver Büyük E. Tefsir, Tevil ve Tefsir’in İlim Oluşu Hakkında. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD). 2016; 3(2): 157-168.
IEEE E. Büyük , "Tefsir, Tevil ve Tefsir’in İlim Oluşu Hakkında", Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD), c. 3, sayı. 2, ss. 157-168, Ara. 2016