Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 43 - 57 2019-12-30

ABSTRACTION AS A MEANS OF EXPRESSION IN ART
SANATTA BİR İFADE ARACI OLARAK SOYUTLAMA

Evrim ÖZESKİCİ [1]


The aim of the research is to explore how abstraction started in art and the concepts it is related to. With abstraction, the commonalities and differences between primitive and modern arts forms come into sight. The aim is also to clarify the situations in which art, magic, and abstraction are related to each other.

The focus of the research is how abstraction is expressed in art as a means of expression; why artists need abstraction in their works. In primitive societies, the first examples of art are the drawings painted on the cave walls. This study proves the existence of abstraction with the inclusion of mass and plain shapes in primitive art works. The objects that are abstracted are simplified and cleared of the details. In modernism, this situation is reevaluated and the objects in the works are consciously simplified. Therefore, with regards to the topic, a comparison between primitive and modern arts has been carried out and samples of the works have been analyzed.

The problem statements of the research can be listed as follows: Why do artists need abstraction? What changes does a work undergo in the process of abstraction? How does a work of art transform into a means of expression and does the work gain new meaning in this process? What is the relationship between the deconstruction and the abstraction of the object? What are the commonalities between primitive art and modern art? It is expected that with the question and answers the situations in which primitive art and modern art are related will be clarified; and with the analyses of the works of art, the conceptual structure of abstraction will be resolved.

              Araştımanın amacı; sanatta soyutlamanın nasıl başladığını ve ilişkili olduğu kavramları irdelemektir. İlkel ve Modern sanatların soyutlamayla ortak noktaları ve değişen yönlerini ortaya çıkarmaktır. Aynı zamanda sanatın, büyünün ve soyutlamanın ilişkili olduğu durumlara açıklık getirmek amaçlanmıştır.

               Araştırmanın konusu sanatta soyutlamanın bir ifade aracı olarak nasıl yansıdığı; sanatçıların eserlerinde soyutlamaya neden gereksinim duyduklarıdır. İlkel toplumlarda ilk sanat örnekleri mağara duvarlarına yapılan resimlerdir. Yapılan araştırmada ilkel sanatların eserlerinde kütlesel ve yalın biçimlere yer verilmesi, soyutlamanın varlığını kanıtlamaktadır. Soyutlanan nesnelerde sadeleştirme ve detaylardan arındırma vardır. Modernizmde bu durum yeniden ele alınmış ve eserlerdeki biçimler bilinçli olarak sadeleştirilmiştir. Dolayısıyla konu kapsamında ilkel ve modern sanatlar arasında karşılaştırma yapılmış ve eser örnekleri analiz edilmiştir.    

               Araştırmanın problemleri şu şekilde sıralanabilir: Sanatçılar soyutlamaya neden ihtiyaç duyarlar? Bir eser soyutlama sürecinde hangi değişimlere uğrar? Eserde soyutlama, ifade aracına nasıl dönüşür, eser bu süreçte yeni anlamlar kazanır mı? Nesnenin yapıbozumu ile soyutlama arasında nasıl bir ilişki vardır? İlkel toplumlarda yansıtma ve soyutlama arasında nasıl bir bağ vardır? İlkel sanatla modern sanatın ortak noktası nedir? Araştırmanın soru cevapları ile birlikte hem ilkel ve modern sanatların ilişkili olduğu durumlara açıklık getireceği; hem de eser analizleri ile birlikte soyutlamanın kavramsal yapısının çözümleneceği umulmaktadır.

 • Arnheim, R. (2005), Görsel Düşünme, R. Öğdül (Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Çakır, M. (2015), Sanatta Eleştirellik, İstanbul: Doğu Kitabevi.
 • Farthing, S. (Ed.), (2014), Sanatın Tüm Öyküsü, F. C. Çulcu ve G. Aldoğan (Çev.), İstanbul: Hayalperest Kitabevi.
 • Fischer, E. (2017), Sanatın Gerekliliği, C. Çapan, (Çev.), İstanbul: Sözcükler Yayınları.
 • İpşiroğlu, M., İpşiroğlu, N. (2011), Sanatın Tarihi, İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • İzgören, A. H. (2013), Sanat ve Hayat Kuramsal Yazılar ve Portreler, Diyarbakır: Aram yayıncılık.
 • Lacayo, R. (2014), Space Invader, TIME Magazine, 183 (7), 56.
 • Okan, B. (2019). Primitivizm ve Günümüz Sanatına Etkileri, Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt 8 (2), 99.
 • Plehanov, G., V. (1999), Sosyalist Açıdan Toplum, Sanat, Eleştiri, A. Bezirci (Çev.), Evrensel Basım Yayın: İstanbul.
 • Tansuğ, S. (1995), Resim Sanatının Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Uzunoğlu, M. (2019), Yapıbozumcu Çağdaş Sanat Pratikleri, Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, Sayı (21), 23.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Evrim ÖZESKİCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Kasım 2019
Kabul Tarihi : 29 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @sanat ve edebiyat { kayusosder647333, journal = {Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2687-5772}, address = {KAYÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 38039 Kayseri/TÜRKİYE}, publisher = {Kayseri Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {43 - 57}, doi = {}, title = {SANATTA BİR İFADE ARACI OLARAK SOYUTLAMA}, key = {cite}, author = {Özeski̇ci̇, Evrim} }
APA Özeski̇ci̇, E . (2019). SANATTA BİR İFADE ARACI OLARAK SOYUTLAMA . Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 43-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kayusosder/issue/51314/647333
MLA Özeski̇ci̇, E . "SANATTA BİR İFADE ARACI OLARAK SOYUTLAMA" . Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2019 ): 43-57 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kayusosder/issue/51314/647333>
Chicago Özeski̇ci̇, E . "SANATTA BİR İFADE ARACI OLARAK SOYUTLAMA". Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2019 ): 43-57
RIS TY - JOUR T1 - SANATTA BİR İFADE ARACI OLARAK SOYUTLAMA AU - Evrim Özeski̇ci̇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 57 VL - 1 IS - 1 SN - 2687-5772- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi SANATTA BİR İFADE ARACI OLARAK SOYUTLAMA %A Evrim Özeski̇ci̇ %T SANATTA BİR İFADE ARACI OLARAK SOYUTLAMA %D 2019 %J Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2687-5772- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Özeski̇ci̇, Evrim . "SANATTA BİR İFADE ARACI OLARAK SOYUTLAMA". Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (Aralık 2020): 43-57 .
AMA Özeski̇ci̇ E . SANATTA BİR İFADE ARACI OLARAK SOYUTLAMA. KAYÜSOSDER. 2019; 1(1): 43-57.
Vancouver Özeski̇ci̇ E . SANATTA BİR İFADE ARACI OLARAK SOYUTLAMA. Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 1(1): 43-57.