Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 114 - 128 2019-12-30

INVESTIGATION OF TRADITIONAL WOMEN'S HEADDRESSES AND ORNAMENTS OF SOME VILLAGES IN UŞAK
UŞAK İLİNİN BAZI KÖYLERİNİN GELENEKSEL KADIN BAŞ GİYİM VE SÜSLEMELERİNİN İNCELENMESİ

Saniye Çiğdem KOÇAK [1] , Cengiz DOĞAN [2]


Women's headdresses in Anatolia are quite diverse and meaningful. Women's headdresses have always been considered remarkable by artists, sociologists, archaeologists, historians, and travelers. Headdress; it is symbolized as an element of strength, courage, dominance, lucky charm, beauty, ornament, fertility, protection and intention. Anatolian women's headdresses and clothes express a traditional sense of beauty. Also, the aesthetic and artistic characteristics of headwear are important in determining the status. The headdresses are the works of cultural accumulation. A study on female head ornaments in Şükraniye, Susuzören and Hocalar villages of Uşak province between 1969-1970 is in Uşak City Museum. Fabrics, colors, ornamental materials and head tyings are analyzed in the light of this resource which consists of detailed drawings of bridal heads and female heads.
Anadolu’da kadın başlıkları oldukça çeşitli ve anlamlıdır. Kadın başlıkları sanatçı, sosyolog, arkeolog, tarihçi ve gezginler tarafından her zaman dikkate değer görülmüştür. Başlıklar; kuvvet, cesaret, hâkimiyet, uğur, güzellik, süs, bereket, koruyuculuk ve niyet unsuru olarak sembolize edilmektedir. Anadolu kadın başlıkları ve giysileri gelenekselleşmiş bir güzellik anlayışını ifade etmektedir. Ayrıca baş giyiminin, estetik ve sanatsal özellikleri, statü belirlemede de önemlidir. Başlıklar kültürel birikimlerin yarattığı eserlerdir. 1969-1970 yılları arasında Uşak ilinin Şükraniye, Susuzören ve Hocalar köylerindeki kadın baş süslemeleri ile ilgili yapılan bir çalışma Uşak Kent Müzesinde bulunmaktadır. Bu kaynaktan faydalanarak gelin başları ve kadın başlarının detaylı çizimleri; kumaş, renk, süs malzemeleri ve baş bağlama stilleri bakımından incelenmiştir.
  • Akpınarlı, H. F., Üner, İ., Geleneksel Tekstillerin Özellikleri ve Çeşitleri, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 34, Ocak 2019
  • Gargi, Z., 2007, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi Ege Bölgesi Geleneksel Kadın Giyiminde Bel Aksesuarları, İzmir-, Sayfa 1-7.
  • Kırgızoğlu, N., G., 1992, Anadolu’da Geleneksel Kadın Başlıkları, 4. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Bildirileri. Ankara: Maddi-Kültür- Kültür Bakanlığı HKAG Yayınları, 5. Cilt
  • Koca, E., Kırkıncıoğlu, Z., Uşak İli Omurca Yöresi Geleneksel Gelin Giyiminin Biçimsel Özelliklerinin İncelenmesi, GSF Sanat Dergisi,
  • Meydan, C., Yıldız, G., Bir İletişim Aracı Olarak “Tekstiller” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Haziran 2018 22(2): 905-915
  • Özder, L., 1999, İç Anadolu Bölgesi Geleneksel Kadın Başlıkları, Ankara Kültür Bakanlığı Yayınları.
  • Özder, L., 2008, Yozgat İli Geleneksel Giyim-Kuşamı, bozoksempozyumu.bozok.edu.tr/dosya/cilt3/479-496.pdf
  • Şahin, E., 1970, Uşak Köylerinde Baş Bağlama Şekilleri, Uşak Kent Müzesi
  • Tümer, H., 1971, Uşak Tarihi, İstanbul, s:253
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Saniye Çiğdem KOÇAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, MODA TASARIMI BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Cengiz DOĞAN
Kurum: Uşak Kent Müzesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 29 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kayusosder661457, journal = {Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2687-5772}, address = {KAYÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 38039 Kayseri/TÜRKİYE}, publisher = {Kayseri Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {114 - 128}, doi = {}, title = {UŞAK İLİNİN BAZI KÖYLERİNİN GELENEKSEL KADIN BAŞ GİYİM VE SÜSLEMELERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Koçak, Saniye Çiğdem and Doğan, Cengiz} }
APA Koçak, S , Doğan, C . (2019). UŞAK İLİNİN BAZI KÖYLERİNİN GELENEKSEL KADIN BAŞ GİYİM VE SÜSLEMELERİNİN İNCELENMESİ . Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 114-128 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kayusosder/issue/51314/661457
MLA Koçak, S , Doğan, C . "UŞAK İLİNİN BAZI KÖYLERİNİN GELENEKSEL KADIN BAŞ GİYİM VE SÜSLEMELERİNİN İNCELENMESİ" . Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2019 ): 114-128 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kayusosder/issue/51314/661457>
Chicago Koçak, S , Doğan, C . "UŞAK İLİNİN BAZI KÖYLERİNİN GELENEKSEL KADIN BAŞ GİYİM VE SÜSLEMELERİNİN İNCELENMESİ". Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2019 ): 114-128
RIS TY - JOUR T1 - UŞAK İLİNİN BAZI KÖYLERİNİN GELENEKSEL KADIN BAŞ GİYİM VE SÜSLEMELERİNİN İNCELENMESİ AU - Saniye Çiğdem Koçak , Cengiz Doğan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 128 VL - 1 IS - 1 SN - 2687-5772- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi UŞAK İLİNİN BAZI KÖYLERİNİN GELENEKSEL KADIN BAŞ GİYİM VE SÜSLEMELERİNİN İNCELENMESİ %A Saniye Çiğdem Koçak , Cengiz Doğan %T UŞAK İLİNİN BAZI KÖYLERİNİN GELENEKSEL KADIN BAŞ GİYİM VE SÜSLEMELERİNİN İNCELENMESİ %D 2019 %J Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2687-5772- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Koçak, Saniye Çiğdem , Doğan, Cengiz . "UŞAK İLİNİN BAZI KÖYLERİNİN GELENEKSEL KADIN BAŞ GİYİM VE SÜSLEMELERİNİN İNCELENMESİ". Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (Aralık 2020): 114-128 .
AMA Koçak S , Doğan C . UŞAK İLİNİN BAZI KÖYLERİNİN GELENEKSEL KADIN BAŞ GİYİM VE SÜSLEMELERİNİN İNCELENMESİ. KAYÜSOSDER. 2019; 1(1): 114-128.
Vancouver Koçak S , Doğan C . UŞAK İLİNİN BAZI KÖYLERİNİN GELENEKSEL KADIN BAŞ GİYİM VE SÜSLEMELERİNİN İNCELENMESİ. Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 1(1): 114-128.