PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Teknik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin E-Öğrenme Algıları

Yıl 2013, Cilt 23, Sayı 2, 1 - 19, 01.06.2013

Öz

Bilgi teknolojilerindeki düzenli gelişmeyle, “Öğrenme Yönetim Sistemleri” eğitimin aktarılmasında en önemli buluşlardan biri olmuştur. Ancak bu sistemlerin başarılı bir şekilde uygulanması ve yönetimi öncelikle öğrencilerin algısına bağlıdır. Bu bağlamda, bu çalışma bir teknik meslek yüksekokulunda eöğrenme hakkındaki öğrenci algılarını ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Liaw (2008)’ın ölçeğinin uyarlanmasıyla elde edilmiş ölçekle 320 öğrenci üzerinde araştırma yürütülmüştür. Bulgular öğrencilerin e-öğrenme sistemlerinden memnuniyetini etkileyen kritik faktörün algılanan kullanışlılık olduğunu göstermiştir. Algılanan kullanışlılık ve algılanan memnuniyet öğrencilerin okuduğu programa göre anlamlı değişiklik göstermektedir. Bunun yanı sıra, mesleki teknik eğitim üzerine yapılan bu çalışmanın sonuçları daha önceki bulgulara anlamlı bir katkı sağlaması açısından da değerlidir

Students’ Perception of E-Learning in The Technical Vocational School

Yıl 2013, Cilt 23, Sayı 2, 1 - 19, 01.06.2013

Öz

Through the rapid expansion of information technologies, Learning Management Systems have become one of the most important innovations for delivering education. However, successful implementation and management of these systems are primarily based on the students' perception. In this context, this study aimed to reveal students’ perception of e-learning in the technical vocational school. A total of 320 students were surveyed using an instrument adapted from that of Liaw (2008). The findings showed that perceived usefulness is a critical factor that influences students’ satisfaction with e-learning systems. Perceived usefulness and perceived satisfaction significantly change with respect to students’ programs. Moreover, results of this study on technical vocational education can be valuable in the respect of providing an extension for the previous findings

Ayrıntılar

Diğer ID JA77KG75MZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Harun ÇİĞDEM Bu kişi benim


Abdullah TOPÇU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çiğdem, H. & Topçu, A. (2013). Teknik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin E-Öğrenme Algıları . Kara Harp Okulu Bilim Dergisi , 23 (2) , 1-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/khobilim/issue/34211/378189