PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Milli Mücadele ve Refet (BELE) Paşa

Yıl 2013, Cilt 23, Sayı 2, 21 - 59, 01.06.2013

Öz

Refet Bele’nin askerî hayatını konu alan bu çalışmamızda amacımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve sonrasında büyük hizmetleri olan bu şahsiyetin Cumhuriyet tarihindeki yerini ortaya koymaktır. Refet Bele Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra Makedonya’da çetelerle mücadele etmiş ve daha sonra Balkan Savaşı’na iştirak etmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Sina-Filistin Cephesinde, özellikle İkinci Gazze Muharebesi’nde büyük yararlıklar göstermiş ve Birinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde Jandarma Genel Komutanı olmuştur. Mustafa Kemal Paşa’nın daveti üzerine Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Samsun’a çıkanlar ve Milli Mücadele’ye ilk katılanlar arasında yerini almıştır. Amasya Tamimi’ni imzalamış ve Sivas Kongresi’nde Heyet-i Temsiliye üyeliğine seçilmiştir. 10 Aralık 1919’da Nazilli’de Aydın Kuvayı Milliye Komutanlığını üstlenmiş ve daha sonra iç isyanların bastırılmasında büyük yararlılıklar göstermiştir. 9 Kasım 1920’de Batı Cephesinin, ikiye ayrılmasının ardından Güney Cephesi Komutanlığına atanmıştır. Milli Mücadele’de iki kere İçişleri ve bir kere Milli Savunma Bakanlıklarında bulunmuştur

National Struggle and Refet (BELE) Pasha

Yıl 2013, Cilt 23, Sayı 2, 21 - 59, 01.06.2013

Öz

Our primary objective in the present study dealing with Refet Bele’s military life is to elucidate the place of this personality who has performed outstanding duties in the establishment of the Turkish Republic and afterwards in Republic’s history. After having graduated from the military college, Refet Bele has struggled against the armed bands in Macedonia and then the Balkan war. He made great contributions at the Sinai-Palestinian Front and particularly in the Battle of Gaza during the World War I and became the Commander of the Gendarmerie towards the end of the World War I. After having been invited by Mustafa Kemal, he took his position among those who disembarked to Samsun and joined the Turkish National Struggle for Independence with Mustafa Kemal. He signed the Amasya Circular, and was chosen to the membership of the Committee of Representatives. He undertook the Commandership of the Nationalist Forces of Aydın on 19 December 1919, and then made great contributions in suppressing the interior rebellions. After that the West Front was divided to two parts, he was appointed to the Commandership of the South Front on 9 November 1920. In the Turkish National Struggle, he worked as Minister of Defense once, and Minister of Internal Affairs two times

Ayrıntılar

Diğer ID JA93TR77YN
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Halit KAYA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kaya, H. (2013). Milli Mücadele ve Refet (BELE) Paşa . Kara Harp Okulu Bilim Dergisi , 23 (2) , 21-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/khobilim/issue/34211/378190