PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bulanık Boyut Analizi ve Bulanık Vikor İle Bir ÇNKVModeli: Personel Seçimi Problemi

Yıl 2013, Cilt 23, Sayı 2, 125 - 149, 01.06.2013

Öz

Personel seçimi organizasyonların başarısını etkileyen en önemli problemlerden biridir. Bu seçim, belirsizlik içeren bir karar verme sürecidir. Genellikle bir heyet tarafından belirlenmiş niteliklere göre en iyi aday uzlaşık bir karar ile belirlenmeye çalışılır. Bu sebeple, bu çalışmada bulanık ikili karşılaştırmalı boyut analizi ve bulanık VIKOR (VlsekriterijumskaOptimizacija I KompromisnoResenje) yöntemlerinden yararlanılarak personel seçimi problemi için bulanık küme temelli bir çok nitelikli karar verme (ÇNKV) modeli önerilmektedir. Niteliklerin önem derecelerinin belirlenmesi amacıyla ikili karşılaştırma imkânı veren bulanık boyut analizi ve adayların değerlendirilmesi için uzlaşık karar sağlayan bulanık VIKOR teknikleri kullanılmaktadır. Önerilen ÇNKV modelinin etkinliğini ve uygulanabilirliğini göstermek için model, öğretim görevlisi seçimi problemine uygulanmaktadır. Çalışmanın sonucunda, önerilen bulanık küme temelli ÇNKV modelinin alternatiflerin sıralanması ve en uygun olanın seçiminde uzlaşık çözüm sağladığı görülmektedir

A Madm Model By Fuzzy Extent Analysis And Fuzzy Vikor: Personnel Selection Problem

Yıl 2013, Cilt 23, Sayı 2, 125 - 149, 01.06.2013

Öz

Personnel selection is the most important problems affecting the success of the organizations. This selection is a decision making process including uncertainty. Generally, the best candidate is tried to find with a compromise decision by a committee according to attributes determined. Therefore, in this study a multi attributes decision making (MADM) model based on fuzzy set is proposed for personnel selection problem utilizing fuzzy pair wise comparison extent analysis and fuzzy VIKOR (VlsekriterijumskaOptimizacija I KompromisnoResenje) method. Fuzzy extent analysis enabling pair wise comparison is used to determine importance degree and weights of attributes; fuzzy VIKOR technique providing compromise solution is exploited to evaluate candidates. To show efficiency and applicability of the proposed MADM model, it is applied to lecturer selection problem. As a result of the study, the proposed MADM model based on fuzzy set are shown to provide ranking of alternatives and select the most appropriate one

Ayrıntılar

Diğer ID JA62ME62DN
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özkan BALİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bali, Ö. (2013). Bulanık Boyut Analizi ve Bulanık Vikor İle Bir ÇNKVModeli: Personel Seçimi Problemi . Kara Harp Okulu Bilim Dergisi , 23 (2) , 125-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/khobilim/issue/34211/378193