PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Effect of Impression Management Tactics to the Inter-Organization Social Position: A Study at a Public Unıversity

Yıl 2015, Cilt 25, Sayı 2, 89 - 107, 01.06.2015

Öz

The aim of this study is to investigate how the five impression management tactics use affects the individual’s social network position for managing the relationships and achieving the self-goals in the organizational environment. The fact that there have not been lots of studies examining which tactics were effective on network position increases the importance of this study. For the purpose of the study, the correlation between tactics’ usage and network structure was identified by using a questionnaire containing network exchange matrix and impression management tactics scales. The participants were 42 instructors at a public university. The results of the study showed that there was no significant relation between centrality and betweenness of the variables which explain the impression management tactic use and social network position. This finding can be interpreted as the use of impression management tactics didn’t affect the individual’s network position in the organization

İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Örgüt İçi Sosyal Konuma Etkisi: Kamu Üniversitesinde Bir Çalışma

Yıl 2015, Cilt 25, Sayı 2, 89 - 107, 01.06.2015

Öz

Bireyin, ilişkilerini yönetmek ve kendi amaçlarına ulaşmak için izlenim yönetimi taktiklerini kullanmasının, sosyal ağdaki konumunu etkileyip etkilemediği bu araştırmanın temel sorunsalını oluşturmuştur. İzlenim yönetimi taktiklerinden hangilerinin ne derece bu amaca hizmet ettiğinin ortaya konulması ve ilgili alan yazında daha önce böyle bir çalışma olmaması çalışmanın önemini artırmaktadır. Bu amaçla bir kamu üniversitesinin 42 kişiden oluşan bir bölümünde çalışanların ağ yapısı ve izlenim yönetimi taktikleri kullanımı ilişkisi etkileşim matrisi ve izlenim yönetimi taktikleri ölçeğini içeren bir anket kullanılarak tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda izlenim yönetimi taktikleri ile ağ yapısındaki konumu ortaya koyan derece merkeziliği ve arasındalık arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir

Ayrıntılar

Diğer ID JA84BG88AV
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tuğrul OĞUZHAN>

0000-0003-0552-6186


Kemal KÖKSAL Bu kişi benim


Ercan TURGUT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Oğuzhan, T. , Köksal, K. & Turgut, E. (2015). İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Örgüt İçi Sosyal Konuma Etkisi: Kamu Üniversitesinde Bir Çalışma . Kara Harp Okulu Bilim Dergisi , 25 (2) , 89-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/khobilim/issue/34217/378220