BibTex RIS Kaynak Göster

HASAN BASRİ ÇANTAY-MEHMET AKİF ERSOY DOSTLUĞU VE AKİFNÂME

Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 35 - 46, 15.04.2016

Öz

Bu makalede Türk edebiyat ve fikir tarihinin önemli isimlerinden Mehmet Akif ve Hasan Basri
Çantay dostluğu anlatılmış; ayrıca Hasan Basri’nin Mehmet Akif’i çeşitli yönleriyle ele aldığı ve
ona dair hatıralarını ihtiva eden Akifnâme adlı eseri tanıtılmıştır. Akifnâme, Mehmet Akif’in
yakından tanınması ve biyografisinin çeşitli yönlerinin aydınlatılması açısından önemli bir
kaynaktır. İslam ilimleri ile ilgili çalışmalarının yanında edebiyatla da ilgilenmiş ve uzun yıllara
dayanan gazetecilik hayatında tarih, hukuk, dil vs. gibi sosyal bilimlerin çeşitli dallarında
yazılar kaleme almış olan Hasan Basri Çantay, aynı zamanda Akif’in yakın dostu, talebesi ve
dava arkadaşıdır. Çantay, İstiklâl Marşının Akif tarafından yazılmasında önemli bir rol
oynamıştır. Çantay, Akif’e dair hatıralarını ilk önce Balıkesir’de çıkan Türk Dili gazetesinde
yayımlamış, daha sonra Akifnâme adıyla kitaplaştırmıştır. Çantay’ın hatıraları; Mehmet Akif
şahsiyetinin, hayatı ve eserlerinin farklı cepheleriyle ortaya konulması ve Cumhuriyet
döneminin değerli İslâm âlimlerinden Hasan Basri’nin üzerindeki Akif etkisinin anlaşılması
açısından değerli bilgiler ihtiva etmektedir.

Kaynakça

 • Kiitaplar: Çelik, Recep, Millî Mücadelede Balıkesir ve Din Adamları, Osmanlıdan Cumhuriyet’e Balıkesir, (Yayına Hazırlayan. Bülent Özdemir-Zübeyde Güneş Yağcı), Yeditepe Yay. İstanbul: 2007.
 • Çantay, Hasan Basri Akifnâme, İstanbul: Ahmet Sait Matbaası, İstanbul 1966.
 • Çoker, Fethi, Türk Parlamento Tarihi Millî Mücadele ve TBMM Birinci Dönem (1919-1923),
 • TBMM Vakfı Yay, I. Cilt, Ankara 1994.
 • Ersoy, Mehmet Akif, Safahat (Haz. M. Ertuğrul Düzdağ), Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi Yay, İstanbul 1988.
 • Kapukaya, Zeliha, Hasan Basri Çantay’ın Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir İnceleme, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir 2015.
 • Özçelik, Mustafa, Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı, Sütun Yay, İstanbul 2008.
 • Uğur, Mücteba, Hasan Basri Çantay, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1994. Süreli Yayınlar:
 • Balıkesir Ekspres, Ölümünün 25. Yılı Münasebetiyle Hasan Basri Çantay’ın Gençlik Yılları, 23 Aralık 1989.
 • Karesi, Teşrif, nr: 34-294, H.4 Cemaziyelûla 1338/ M. 26 Kanûnisâni 1920- R.1336.
 • İzmir’e Doğru, Ey Müslüman, nr: 24, R.1 Şubat 1336.
 • Ses, Ye’s: Bedbinlik, Ses, nr: 6, R.12 Teşrinisani 1334/ M. 1918, H. 16 Safer 1337.
Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 35 - 46, 15.04.2016

Öz

Kaynakça

 • Kiitaplar: Çelik, Recep, Millî Mücadelede Balıkesir ve Din Adamları, Osmanlıdan Cumhuriyet’e Balıkesir, (Yayına Hazırlayan. Bülent Özdemir-Zübeyde Güneş Yağcı), Yeditepe Yay. İstanbul: 2007.
 • Çantay, Hasan Basri Akifnâme, İstanbul: Ahmet Sait Matbaası, İstanbul 1966.
 • Çoker, Fethi, Türk Parlamento Tarihi Millî Mücadele ve TBMM Birinci Dönem (1919-1923),
 • TBMM Vakfı Yay, I. Cilt, Ankara 1994.
 • Ersoy, Mehmet Akif, Safahat (Haz. M. Ertuğrul Düzdağ), Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi Yay, İstanbul 1988.
 • Kapukaya, Zeliha, Hasan Basri Çantay’ın Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir İnceleme, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir 2015.
 • Özçelik, Mustafa, Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı, Sütun Yay, İstanbul 2008.
 • Uğur, Mücteba, Hasan Basri Çantay, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1994. Süreli Yayınlar:
 • Balıkesir Ekspres, Ölümünün 25. Yılı Münasebetiyle Hasan Basri Çantay’ın Gençlik Yılları, 23 Aralık 1989.
 • Karesi, Teşrif, nr: 34-294, H.4 Cemaziyelûla 1338/ M. 26 Kanûnisâni 1920- R.1336.
 • İzmir’e Doğru, Ey Müslüman, nr: 24, R.1 Şubat 1336.
 • Ses, Ye’s: Bedbinlik, Ses, nr: 6, R.12 Teşrinisani 1334/ M. 1918, H. 16 Safer 1337.

Ayrıntılar

Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Zeliha KAPUKAYA

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA KAPUKAYA, Z. (2016). HASAN BASRİ ÇANTAY-MEHMET AKİF ERSOY DOSTLUĞU VE AKİFNÂME. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 35-46.
AMA KAPUKAYA Z. HASAN BASRİ ÇANTAY-MEHMET AKİF ERSOY DOSTLUĞU VE AKİFNÂME. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi. Haziran 2016;1(1):35-46.
Chicago KAPUKAYA, Zeliha. “HASAN BASRİ ÇANTAY-MEHMET AKİF ERSOY DOSTLUĞU VE AKİFNÂME”. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1, sy. 1 (Haziran 2016): 35-46.
EndNote KAPUKAYA Z (01 Haziran 2016) HASAN BASRİ ÇANTAY-MEHMET AKİF ERSOY DOSTLUĞU VE AKİFNÂME. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1 1 35–46.
IEEE Z. KAPUKAYA, “HASAN BASRİ ÇANTAY-MEHMET AKİF ERSOY DOSTLUĞU VE AKİFNÂME”, Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, c. 1, sy. 1, ss. 35–46, 2016.
ISNAD KAPUKAYA, Zeliha. “HASAN BASRİ ÇANTAY-MEHMET AKİF ERSOY DOSTLUĞU VE AKİFNÂME”. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1/1 (Haziran 2016), 35-46.
JAMA KAPUKAYA Z. HASAN BASRİ ÇANTAY-MEHMET AKİF ERSOY DOSTLUĞU VE AKİFNÂME. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi. 2016;1:35–46.
MLA KAPUKAYA, Zeliha. “HASAN BASRİ ÇANTAY-MEHMET AKİF ERSOY DOSTLUĞU VE AKİFNÂME”. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, c. 1, sy. 1, 2016, ss. 35-46.
Vancouver KAPUKAYA Z. HASAN BASRİ ÇANTAY-MEHMET AKİF ERSOY DOSTLUĞU VE AKİFNÂME. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi. 2016;1(1):35-46.