PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye Türkçesinde Yardımcı Sözler Hakkında Yayımlanmış Makaleler: Bir Bibliyografya Denemesi

Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 9, 57 - 65, 03.08.2015

Öz

Sözler anlamı ve gramer görevi olan, tek başlarına kullanılan ses veya sesler topluluğudur. Ancak bazı sözler bu tanıma uymazlar. Bu sözler hayat bulmak için başka sözlerin varlığına ihtiyaç duyarlar. Bunlara yardımcı sözler diyebiliriz. Yardımcı sözler tek başlarına hiçbir anlamları ve görevleri olmayan, varlığı başka bir sözün varlığına bağlı olan, sözler arasında ilişkiler kurmaya yarayan sözlerdir. Bu bağlamda edat, bağlaç ve ünlemler yardımcı sözler başlığı altında yer alırlar.  Çalışmamız Türkiye Türkçesinde süreli yayınlarda yayımlanmış yardımcı sözler bibliyografyasından oluşmaktadır. Bu çalışmada tespit edilebildiği ölçüde süreli yayınlarda yayımlanmış makalelerin bilgisi yer almaktadır. Konu ile ilgili kitap, tez ya da bildirilerin taraması yapılmamıştır.  Amacımız, Türkiye Türkçesinin yardımcı sözlerine dair yayınların bir kısmını toplu bir hale getirmek ve konu çalışanlarına bir nebze de olsa yardımcı olmaktır. 

Kaynakça

  • Muharrem Ergin. (2011). Türk Dil Bilgisi. Bayrak Yay., İstanbul, ss.216-217.
  • Necmettin Hacıeminoğlu. (1991). Türk Dilinde Fiiller. Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, s.12.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

İclal ŞEKER>

Yayımlanma Tarihi 3 Ağustos 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 9

Kaynak Göster

APA Şeker, İ. (2015). Türkiye Türkçesinde Yardımcı Sözler Hakkında Yayımlanmış Makaleler: Bir Bibliyografya Denemesi . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (9) , 57-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45249/566810