PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ŞAİR YOLU

Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 9, 108 - 113, 03.08.2015

Öz

Amil Afzal Yeni Dönem Tatar Edebiyatının önde gelen isimlerinden birisidir. Özellikle mizahî, lirik, satirik şiirleriyle tanınmıştır. Eserleri genelde halk, toprak ve Tukay temalarından beslenir. Bu makalede Amil Afzal’ın kısa fakat zorlu şairlik yolu, çok yönlü bir şair oluşu, özellikle hicivlerinin keskinliği ve yoğunluğu bakımından Tatar Edebiyatında tek oluşu ve şairin “Tukaycılığı” üzerinde durulmuştur. Bu konuyla ilgili olarak Sibgat Hekim: “Tukaycılık” ruhu yazarın eserlerine işlemiştir”, der.  Şairin şiirlerinden de bazı örneklere yer verilerek sanatında ön plana çıkan özelliklere dikkat çekilmiştir. Hekim, Afzal’ın şiirlerinin insanda tekrar okuma isteği uyandırdığını, onların her okuyuşta insanda sanki yeni bir şey söylemek istiyormuş gibi bir his yarattığını belirtir, ona göre asıl şairlik de budur. Halk ve halkın yaşamı Afzal için ön planda olmuştur, halktan aldığı şiir yeteneği ile halka hizmet etmek tek amacıdır. Eserlerinde, kendi hisleri, iç dünyası, halkın yazgısıyla birleşir.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ülkü POLAT>

0000-0002-3304-1939

Yayımlanma Tarihi 3 Ağustos 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 9

Kaynak Göster

APA Polat, Ü. (2015). ŞAİR YOLU . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (9) , 108-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45249/566813