PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BABÜRNÂMEDEKİ BAZI KELİMELERİN TARİHȊ VE ETİMOLOJİK TAHLİLİ

Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 9, 114 - 118, 03.08.2015

Öz

Türkçenin tarihî dönemlerinden birini teşkil eden Çağatay Türkçesinin nesir alanında yazılmış en önemli eseri olan Babürnâme, Babür’ün tahta çıktığı 1494’ten 1529’a kadarki zaman içinde başından geçen olayları yalın bir üslupla anlattığı anı türündeki eserdir. Bu eser üzerinde yapılan çalışmalardan biri olan “Boburnomadagi Ayrım So’zlarining Tarihiy-Etimologik Taxlili” isimli makalede, yazar Zulhumar XOLMANOVA’nın, metinde geçen bazı kelimeler üzerine yaptığı tahlil çalışmaları yer almaktadır. Babürnâme’de geçen bazı kelimelerin anlamları ve fonetik yapılarındaki bir takım değişikliklerin yer aldığı, zaman zaman Özbek edebî diliyle mukayese edilen kısımların da olduğu bu çalışmada, söz varlığının tarihî süreç içerisinde değişip gelişebileceğinin altı çizilmektedir. Ayrıca eserdeki bazı kelimelerin analiz edilmesinin leksik, semantik ve etimolojik açıdan kendine has değerlerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacağı düşünülmüştür.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tugba BİLVEREN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 3 Ağustos 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 9

Kaynak Göster

APA Bilveren, T. (2015). BABÜRNÂMEDEKİ BAZI KELİMELERİN TARİHȊ VE ETİMOLOJİK TAHLİLİ . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (9) , 114-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45249/566814