PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

HALEP TÜRKMENLERİ (Halk Kültürü Çalışması) ADLI ESER ÜZERİNE AYRINTILI BİR İNCELEME

Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 9, 119 - 121, 03.08.2015

Öz

Doç. Dr. Mehmet Erol'un Halep Türkmenleri (Halk Kültürü Çalışması) adlı eserinin tanıtımı.

Kaynakça

  • Erol, Mehmet (2012). Halep Türkmenleri (Halk Kültürü Çalışması), Ankara: Grafiker Yayınları

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

İrfan KURUCU>

Yayımlanma Tarihi 3 Ağustos 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 9

Kaynak Göster

APA Kurucu, İ. (2015). HALEP TÜRKMENLERİ (Halk Kültürü Çalışması) ADLI ESER ÜZERİNE AYRINTILI BİR İNCELEME . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (9) , 119-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45249/566816