PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DEĞERLER EĞİTİMİ VE KUR'AN KISSALARI

Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 8, 60 - 76, 13.01.2015

Öz

Millet olarak her ferdimizde bir edebiyatçı edası bulmak mümkündür. Bunu, çok mühim bir zenginliğe sahip kültürümüze borçluyuz. Karşılaştığımız bir durumla ilgili çıkarımlarda bulunmayı ya da birilerinin çıkarımda bulunmasını sağlamayı görev belleriz. Bu çıkarımları ise en güzel şekliyle yani edebi yönüyle yaparız. Özellikle bir ders verme amacımız varsa duruma uygun bir hikaye/kıssa buluruz. Kıssa anlatımının en iyi örneklerinden bazılarını ise Kuran'da bulmamız mümkündür. İnsan, ırk, din, kültür ayrımının yapılmaya çalışıldığı günümüzde, bu ayrımı ortadan kaldırmak için yaptığı düzenlemelerle dikkat çeken Milli Eğitim programlarına bir katkıda bulunmayı umarak, peygamber kıssalarının Türkçe ders kitaplarına serbest okuma parçaları olarak alınmasının yarar sağlayacağını düşünüyoruz.

Kaynakça

 • Abay, M. (2007)..K ur’an Kıssaları.İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • Akbaba Altun, S. (2003). Eğitim Yönetimi ve Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1,7-18.
 • Alpaguş Kerpetin, H. (2004). Kıssanın Ahlaki Fonksiyonu. Diyanet Aylık Dergi, 160, 5-16.
 • Aydın, M. (2003). Gençliğin Değer Algısı: Konya Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3, 121-144.
 • Diyanet işleri Başkanlığı Yayınları, Kuran-ı Kerim Meali, 2011.
 • Görgün, T.(1998). Kuran Kıssalarının Niteliği Üzerine. Kuran Kıssalarının Anlam ve Değeri. Ankara: Fecr Yayınları.
 • Güngör, E. (2000)..Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar(3.Baskı). İstanbul: Ötüken Yayınları. İslamoğlu, M. (2000). Yeni Şafak Makaleleri (http://www.mustafaislamoglu.com/makaleler.php?Makale_id=264& Kat_id=5, 25.06.2014 tarihinde erişildi.)
 • Kulaksızoğlu, A., Dilmaç, B. (2000). İnsani Değerler Eğitimi Programı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12, 199-208.
 • Kumbasar, E. (2011).Muzaffer İzgü’nün Romanlarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • MEB. (2006). İlkoğretim Türkçe Dersi (6,7,8.. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • Milson, A. J., ve Ekşi, H. (2003). Öğretmenlerin karakter eğitiminde
 • yetkinlik duygusu konusunda bir ölçme aracına doğru: Karakter
 • eğitimi yetkinlik inancı skalası (KEYİS) ve Türkçe’ye uyarlanma
 • çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (4), 99 - 130.
 • Özbek, A. (1995).Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed. İstanbul: Esra Yayınları.
 • Özensel, E. (2005). Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 5,217-239.
 • Şengül, İ. (1994). Kuran Kıssaları Üzerine. İzmir: Işık Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük. Değer. (www.tdk.gov.tr, 14.07.2014 tarihinde erişildi.)
 • Yaman, H., Taflan S., Çolak S. (2009), “İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi,18, 107-120.
 • Yaşar, F. (1995). Kuran ve Hadiste İrşad Metodu. 1. Din Şurası Tebliğleri, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • Yılmaz, A. (2008). Kuran’daki Kıssaların Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yılmaz, K. (2008). Eğitim Yönetiminde Değerler. Ankara: Pegem Akademi.

Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 8, 60 - 76, 13.01.2015

Öz

Kaynakça

 • Abay, M. (2007)..K ur’an Kıssaları.İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • Akbaba Altun, S. (2003). Eğitim Yönetimi ve Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1,7-18.
 • Alpaguş Kerpetin, H. (2004). Kıssanın Ahlaki Fonksiyonu. Diyanet Aylık Dergi, 160, 5-16.
 • Aydın, M. (2003). Gençliğin Değer Algısı: Konya Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3, 121-144.
 • Diyanet işleri Başkanlığı Yayınları, Kuran-ı Kerim Meali, 2011.
 • Görgün, T.(1998). Kuran Kıssalarının Niteliği Üzerine. Kuran Kıssalarının Anlam ve Değeri. Ankara: Fecr Yayınları.
 • Güngör, E. (2000)..Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar(3.Baskı). İstanbul: Ötüken Yayınları. İslamoğlu, M. (2000). Yeni Şafak Makaleleri (http://www.mustafaislamoglu.com/makaleler.php?Makale_id=264& Kat_id=5, 25.06.2014 tarihinde erişildi.)
 • Kulaksızoğlu, A., Dilmaç, B. (2000). İnsani Değerler Eğitimi Programı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12, 199-208.
 • Kumbasar, E. (2011).Muzaffer İzgü’nün Romanlarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • MEB. (2006). İlkoğretim Türkçe Dersi (6,7,8.. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • Milson, A. J., ve Ekşi, H. (2003). Öğretmenlerin karakter eğitiminde
 • yetkinlik duygusu konusunda bir ölçme aracına doğru: Karakter
 • eğitimi yetkinlik inancı skalası (KEYİS) ve Türkçe’ye uyarlanma
 • çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (4), 99 - 130.
 • Özbek, A. (1995).Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed. İstanbul: Esra Yayınları.
 • Özensel, E. (2005). Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 5,217-239.
 • Şengül, İ. (1994). Kuran Kıssaları Üzerine. İzmir: Işık Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük. Değer. (www.tdk.gov.tr, 14.07.2014 tarihinde erişildi.)
 • Yaman, H., Taflan S., Çolak S. (2009), “İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi,18, 107-120.
 • Yaşar, F. (1995). Kuran ve Hadiste İrşad Metodu. 1. Din Şurası Tebliğleri, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • Yılmaz, A. (2008). Kuran’daki Kıssaların Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yılmaz, K. (2008). Eğitim Yönetiminde Değerler. Ankara: Pegem Akademi.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yakup ALAN>

Yayımlanma Tarihi 13 Ocak 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Alan, Y. (2015). DEĞERLER EĞİTİMİ VE KUR'AN KISSALARI . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (8) , 60-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45250/566822