EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZ ŞİİRİNDE HÜRRİYET ALGISI

Yıl 2012, Cilt 2, Sayı 4, 147 - 172, 18.04.2014

Öz

döneminde siyasetteki katı tutumun hafiflemesiyle, sosyal hayatta bir rahatlama oldu. Bu durum aydınlar üzerinde de etkisini gösterdi, ifade edilemeyen düşünceler dillendirilmeye başlandı. Kırgız yazar ve şairleri Gorbaçov döneminden başlayarak fikirlerini eskiye nazaran daha açık bir şekilde belirtme ve eserlerine eleştirilerini yansıtma fırsatı yakaladı. Toplumsal hareketler de eş zamanlı olarak bunu takip etti. Bu bakımdan Kırgız yazar ve şairlerin eserlerinde perestroyka döneminden başlayarak bağımsızlık sonrası dönemde yükselme eğilimi gösteren milli temalara bir yöneliş söz konusudur. Gerek toplumun gerekse bireyin hürriyeti doğrultusunda süreli yayın organlarında ve kitaplarda yazılan şiirlerin sayısı arttı; Kırgız Türklerinin hürriyet algısında değişmeler gözlenmeye başlandı.

Kaynakça

  • Akimaliyev, A. (2008). Handa Cok Baylık Manassiya. Bişkek: Biyiktik
  • Akmatbekova S. ve Turgunbayev S, Toktosun Samudinov. (Ed.). (2000). Kırgız Poeziyasının Antologiyası. Bişkek: Kırgızstan Sooros Fondu
  • Aliyev, M. (2001). Iymanıñ, Canıñ, Bir Bolsun. Bişkek: Kırgız Cazuuçular Soyuzu
  • Cusuyev, S. (1997). Adamdar. Bişkek: Kırgızstan
  • Düyşeyev, Ş. (2001). Arabadagı Ir 2. Bişkek: Biyiktik
  • Esen Kızı, A. (2008, Ağustos 19). Açık Sayasat. Alibi
  • Ömürkanov, A. (1991). Cankise. Frunze: Adabiyat
  • Saray, M. (2004). Modern Kırgızistan'ın Doğuşu, Ankara: TİKA
  • http://www.turkbirlik.gen.tr/lang-tr/bas-bet/56-turkiye-haberler/202-turk-dunyasi-milli-marslari.pdf

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

İsmail Turan KALLİMCİ>

Yayımlanma Tarihi 18 Nisan 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Kallimci, İ. T. (2014). BAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZ ŞİİRİNDE HÜRRİYET ALGISI . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (4) , 147-172 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45259/566873