EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ESKİ SÖZLÜKLERİN EKSİK YÖNLERİ

Yıl 2012, Cilt 2, Sayı 4, 197 - 209, 18.04.2014

Öz

Modern Çağda eğitim öğretim, eski çağlarda benzeri görülmeyen bir şekilde, geniş bir alana yayıldı. İlim öğrenmek isteyenler ve öğrenciler, sözlükleri kullanmaya ihtiyaç duydular. Fakat eski sözlüklerde aradığını bulmak, onlara zor geldi. ikayetler çoğaldı ve ardı ardına geldi. Hatta bazıları, batıdaki, araştırmacıya bol vakit bırakan ve aradığını kolayca bulmayı sağlayan sözlükleri gördükten sonra fasih Arapça sözlüklerin ortadan kaldırılması gerektiğini bile söyledi. Aranan kelimenin en hızlı bir şekilde bulunması yolunu hazırlayan ve bu konuda sana ilk açıklamayı yapan, sözlüklerdir. Bu sözlüklerdeki şikayete sebep olan durumlar nelerdir? Bu durumları en iyi şekilde Ahmed Faris eş Şidyak, el-Kamus üzerine yazdığı el-Casûs isimli eseriyle ortaya koymuştur. Her ne kadar o, bu eserinde el-Kamûsu'l-Muhît adlı eseri eleştirme niyetinde olsa da genel olarak sözlüklerdeki şikayet noktalarını ve bu şikayete neden olan ilgili konuları zikretmiştir. el-Kamûs, şikayet edilen konular bakımından yalnız kalmaz, bu şikayetler genel olarak tüm sözlükler için de geçerlidir. Bu konuyu anlatırken el-Casûs'la birlikte, Butrus el-Bustanî'nin, el-Bustan mukaddimesinde anlattıkları ve Mustafa es-Sekka'nın öğretmenler gazetesindeki bazı makalelerindeki sözlerine bağlı kalacağım.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Uğur GÜLBİL>

Yayımlanma Tarihi 18 Nisan 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Gülbil, U. (2014). ESKİ SÖZLÜKLERİN EKSİK YÖNLERİ . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (4) , 197-209 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45259/566877