EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KİLİS ASKERLİK ŞUBESİ REİSİ SAKALLI AHZ-I ASKER BİNBAŞISI MAHMUT BEY'İN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (GAZZE CEPHESİ)'NA GİDEN ASKERLERE YAPTIĞI KONUŞMA VE KİLİS ASKERLİK ŞUBESİ'NİN KİLİS KUVAY-I MİLLİYESİNE KATKILARI

Yıl 2012, Cilt 2, Sayı 3, 72 - 82, 17.04.2014

Öz

Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı'nın her bir köşesi için kötü sonuçlar doğurduğu gibi Anadolu evlatları için tam bir kıyım olmuştur. Vatanın birçok köşesinden kınalı kuzular adeta ekin biçilir gibi biçilmişlerdir. Yeni evli, nişanlı ve sözlü kızlar ellerinde kınaları ile boynu bükük kalmışlardır.
Cepheye gitmek üzere sevk edilecek Mehmetçikler, ülkenin her yerinde Askerlik şubelerinin önlerinde sıra olmuşlardır. Hiçbir zorlamaya meydan vermeden vatan hizmeti için adeta yarış etmişlerdir.
Askerlik şubeleri, işte bu genç askerlerle kıt'alar arasında köprü görevi görmüşlerdir. Askere sevk olmak üzere, Askerlik şubelerine gelen gençlere, askerlikle ilgili ilk bilgiler ile sevk edilecekleri kıtalar ve harbin genel seyri, yapacakları görevler ile ilgili intibaklar, buralarda verilmiştir.
Kilis Askerlik Şubesi de bu görevini layıkıyla yerine getirmiş, Askerlik Şubesi Başkanları vatan evlatlarını ölüme gönderirken; onlara her türlü bilgiyi burada aktarmışlardır. Mehmetçik; bir emriyle ölüme gidecekleri komutanlarını ilk olarak askerlik şubelerinde tanıma fırsatı bulmuşlardır.
Askerlik Şubesi Başkanları, bu ulvi görevlerini ifa ederken, şube başkanlarının fedakar eşleri de Mehmetçiğin anaları, eşleri ve nişanlıları ile askerlik şubesi başkanı arasında elçi görevi yapmışlardır.
Askerlikte devamlılık ve geleneklerin gereği olarak askerlik şubeleri görevlerini ifa etmeye devam etmekte; bu nöbet sürdükçe de Mehmetçik-kıtalar-aileler arasında köprü olmaya devam edeceklerdir.

Kaynakça

 • Arşiv Belgesi
 • MSB Arşiv Md.lüğünün 03.07.2006 Tarihli ve 3214-705-06 (3915) sayılı Künye Kayıt Belgesi.
 • Diğer Kaynaklar
 • AYIN, Faruk, Osmanlı Devleti'nde Tanzimat'tan Sonra Askeralma Kanunları (1839-1914), Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yay., Ankara, 1994.
 • BARUTÇU, Ahmet, Kilis'in Kurtuluşu Şafakta Savaşanlar, Kent Ofset, Kilis, 2008.
 • BEŞE, İbrahim, İşgalden Kurtuluşa Kilis, Başak Matbaası, Ankara, 2009.
 • EROL, Ömer Faruk, Hür Işık Gazetesi, Manisa, 19 Nisan 2011.
 • GÜZELBEY, Cemil Cahit, “Birecik Kurtuluş Savaşları ve İsmail Hakkı Bilgin”, Gaziantep Sabah Gazetesi, 30 Ocak 1984.
 • İNCE, Halil İbrahim, Mili Mücadele'de Kilis, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep, 2004.
 • ŞAHİN, Mustafa, Dr., Hasan Tahsin Uzer'in Mülki İdareciliği ve Siyasetçiliği, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum, 2010.
 • ŞAHMARANOĞLU, Hasan, Kilis Kuva-yı Milliye Kumandanı Şahin Bey ve Gerçekler, Kilis, 2009.
 • Kilis Askerlik Şubesi Tarihçesi.
 • 06.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa ŞAHİN>


Cemile ŞAHİN>

Yayımlanma Tarihi 17 Nisan 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Şahin, M. & Şahin, C. (2014). KİLİS ASKERLİK ŞUBESİ REİSİ SAKALLI AHZ-I ASKER BİNBAŞISI MAHMUT BEY'İN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (GAZZE CEPHESİ)'NA GİDEN ASKERLERE YAPTIĞI KONUŞMA VE KİLİS ASKERLİK ŞUBESİ'NİN KİLİS KUVAY-I MİLLİYESİNE KATKILARI . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (3) , 72-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45261/566886