PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ŞİİRİN MİLLİ BÜTÜNLEŞTİRİCİLİĞİ VE NURULLAH GENÇ'İN “GÜLNRE” ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 1, 83 - 90, 17.04.2014

Öz

Şiir, tüm estetik değerinden öte bir dil ve kültür taşıyıcısıdır. Şiir, milletlerin tüm yaşam tecrübelerini bir estetik süzgecinden geçirip ona biçim giydirdikten sonra tarihin sonsuz sürekliliğine bir işaret olarak bırakır.
Türk şiiri; M.S 8. yy.dan bu yana Türklerin hakim olduğu tüm coğrafyaların, kültürlerin özünü dil içinde yoğurarak estetik malzeme halinde tekrar tekrar yeniden doğurmaktadır. Tanzimat'tan sonra her ne kadar Türk şiiri imparatorluk coğrafyasının etkilerinden kaçan, içe kapalı bir şiire doğru yönelmişse de özellikle Modern Türkiye Cumhuriyetine yakın imparatorluk topraklarının kültürel etkisini derinden derine söyleyişleri ile milli hassasiyetleri ile devam ettirmesini bilmiştir.
Azerbaycan; tüm siyasal, politik ve global gelişmelerden bağımsız olarak algılandığında yaşayan Türklüğün kültürel çekirdeklerinden biri olarak Türk şiirinin sesidir. Bu ses “ iki devlet tek millet” ifadesi ile dilimize pelesenk olmaya yakışan bir sestir. Ve bu ses modern şiirimizde de zaman zaman duyulmaktadır.
Nurullah Genç'in “Gülnare” şiiri modern Türk şiirinin bilincinde Azerbaycan'ın ne kadar canlı bir “aşk”la yaşadığını göstermesi bakımından dikkate değerdir. Hem dil, üslûp bakımından hem de milletler arasındaki dil kültür bağlılığını göstermesi açısından önemlidir.
Biz bu çalışmamızda “Nurullah Genç”in “Gülnare” şiiri çerçevesinde şiirimizdeki Azerbaycan algısı üzerine bir inceleme denemesi yapmayı hedefledik.

Kaynakça

 • Aktaş, Ş. (2009). Şiir Tahlili, (1. Baskı), Ankara, Akçağ Yay.
 • Çetin, N. (2010). Şiir Tahlilleri, (3. Baskı), Ankara, Öncü Kitap
 • Çetin, N. (2010-II) Milli Doğruluş Yeniden,(1. Baskı), Ankara, Öncü Kitap
 • Karakoç, S. (2009). Gün Doğmadan, (6. Baskı), İstanbul, Diriliş Yay.
 • Korkmaz. R.(2002). İkaros'un Yeni Yüzü Cahit Sıtkı Tarancı, Ankara, Akçağ Yay.
 • Mengüşoğlu, T. (1988). İnsan Felsefesi, İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Mustafazade, T.T (1998), 18. yy.da Osmanlı-Azerbaycan İlişkilerinin Başlıca Merhaleleri, http://www.karam.org.tr/Makaleler/1356851388_mustafazade.pdf'den alınmıştır.(Giriş Tarihi:07.06.2011)
 • Özcan, T. (2003). Şiir Sanatında İmajın Yeri ve Önemi ve Bunun Cemal Süreya'nın Şiir Dünyasına Uygulanması, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 115-136
 • Pala, İ. (2002). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü (6. Baskı,)İstanbul, L&M Yay.

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 1, 83 - 90, 17.04.2014

Öz

Kaynakça

 • Aktaş, Ş. (2009). Şiir Tahlili, (1. Baskı), Ankara, Akçağ Yay.
 • Çetin, N. (2010). Şiir Tahlilleri, (3. Baskı), Ankara, Öncü Kitap
 • Çetin, N. (2010-II) Milli Doğruluş Yeniden,(1. Baskı), Ankara, Öncü Kitap
 • Karakoç, S. (2009). Gün Doğmadan, (6. Baskı), İstanbul, Diriliş Yay.
 • Korkmaz. R.(2002). İkaros'un Yeni Yüzü Cahit Sıtkı Tarancı, Ankara, Akçağ Yay.
 • Mengüşoğlu, T. (1988). İnsan Felsefesi, İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Mustafazade, T.T (1998), 18. yy.da Osmanlı-Azerbaycan İlişkilerinin Başlıca Merhaleleri, http://www.karam.org.tr/Makaleler/1356851388_mustafazade.pdf'den alınmıştır.(Giriş Tarihi:07.06.2011)
 • Özcan, T. (2003). Şiir Sanatında İmajın Yeri ve Önemi ve Bunun Cemal Süreya'nın Şiir Dünyasına Uygulanması, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 115-136
 • Pala, İ. (2002). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü (6. Baskı,)İstanbul, L&M Yay.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammed HÜKÜM>

Yayımlanma Tarihi 17 Nisan 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Hüküm, M. (2014). ŞİİRİN MİLLİ BÜTÜNLEŞTİRİCİLİĞİ VE NURULLAH GENÇ'İN “GÜLNRE” ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 83-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45263/566909