Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 1, 91 - 94, 17.04.2014

Öz

Kaynakça

 • Çobanoğlu, Özkul (1999), Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Ekici, Metin (2010), Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri, Ankara: Geleneksel Yayıncılık.
 • Elçin, Şükrü (1997), Halk Edebiyatı Araştırmaları I, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Günay, Umay (1993), Türkiye'de şık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Türkmen, Fikret; Mustafa Cemiloğlu (2009a) şık Şevki Halıcı'dan Derlenen Halk Hikayeleri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • -------------------------------------------------- (2009b) şık Mevlüt İhsani'den Derlenen Halk Hikayeleri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Şeref Taşlıova’dan Derlenen Halk Hikâyeleri

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 1, 91 - 94, 17.04.2014

Öz

1997 yılı sonlarına doğru Türk Dil Kurumu uhdesinde Prof. Dr. Fikret Türkmen başkanlığında Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi’ne başlandı. Proje, Balkanlardan Sibirya’ya bütün Türk boylarının destan metinlerini içine alıyordu. Kapsadığı coğrafi alan ve Türk gruplarının çeşitliliği dikkate alındığında bu proje Türklük Bilimi adına bir ilkti. Söz konusu coğrafyalardaki Türk boylarının destanlarının Türkiye Türkçesine aktarılarak yayımlanması, Türk kültürünün temel değerlerine bütüncül bakabilmeyi sağlayacak ve Türk Dünyası kavramını daha görünür hale getirecekti. Nitekim proje kapsamında yayınlanmakta olan eserlerle bu sürecin işlediğini görmekteyiz.

Kaynakça

 • Çobanoğlu, Özkul (1999), Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Ekici, Metin (2010), Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri, Ankara: Geleneksel Yayıncılık.
 • Elçin, Şükrü (1997), Halk Edebiyatı Araştırmaları I, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Günay, Umay (1993), Türkiye'de şık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Türkmen, Fikret; Mustafa Cemiloğlu (2009a) şık Şevki Halıcı'dan Derlenen Halk Hikayeleri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • -------------------------------------------------- (2009b) şık Mevlüt İhsani'den Derlenen Halk Hikayeleri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet EROL>

Yayımlanma Tarihi 17 Nisan 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Erol, M. (2014). Şeref Taşlıova’dan Derlenen Halk Hikâyeleri . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 91-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45263/566910