Yıl 2019, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 153 - 172 2019-06-15

Zemzem’in ve ‘Kâbe’nin Kuyusu’nun Kaybolması ve Yeniden Bulunması

G. R. HAWTING [1] , Kevser ÖZDOĞAN [2]


Bu makalenin amacı, Zemzem’in ve “Kâbe’nin kuyusu”nun kaybolması ve yeniden bulunması ile ilgili rivayetlerin arka planının ve öneminin açıklığa kavuşturulmasıdır.
Mabed
 • Abdürrezzâk b. Hemmâm. el-Muṣannef. Beyrut: 1970.
 • Barthold, Wilhelm. “Tibet”. Encyclopaedia of Islam. Leiden: E. J. Brill, 1913-1936.
 • Bezold, Carl. Die Schatzhōhle. 2 cilt. Leipzig: 1883-88. Buber, S. (ed.). Midrash Tanḥūmā. Wilna: 1885.
 • Collins, Michael Francis. “The hidden vessels in Samaritan tradition”. Journal for the Study of Judaism. 3: 97-116, Leiden: Brill, 1972.
 • Dozy, Reinhart. Die Israeliten zu Mekka. Leipzig: 1864.
 • el-Fâsî, Ebu’t-Tayyib Takiyyüddin Muhammed, Şifâ’ül-ġarâm. Cairo: 1956.
 • Fahd, Toufic. Le pantheon de l’arabie centrale a la veille de l’higire. Paris: 1968.
 • Fâkihî, Ebu Abdillah Muhammed b. İshak. Târîḫu Mekke. MS Leiden. Gaster, Moses. The Samaritans. Their history, doctrine and literature. London: 1925.
 • Ginzberg, Louis. The legends of the Jews. Philadelphia: 1911-38.
 • Grünbaum, Max. Neue Beiträge zur semitischen Sagenkunde. Leiden: 1893.
 • Hawting, Gerald Richard. Aspects of Muslim political and religious history in the 1st/7th century, with special reference to the development of the Muslim sanctury. Doktora tezi, University of London, 1978.
 • Hirschfeld, Hartwig. New researches into the composition exegesis of the Qoran. London: 1902.
 • Isser, Stanley Jerome. The Dositheans. Leiden: 1976.
 • İbn Hişam, Cemalüddin Abdülmelik. es-Sîretü’n-Nebeviyye. 2. Baskı. Kahire: 1375/1955.
 • İbn Mâce, Muhammed b. Yezid. es-Sünen. Cairo: 1952.
 • İbn Sa’d, Ebu Abdillah Muhammed. Kitâbü’ṭ-Ṭabaḳāti’l-kebîr. Leiden: 1904-21.
 • Juynboll, Gautier Hendrik Albert. “The date of the great fitna”. Arabica 20: 142-59, Leiden: Brill, 1973.
 • Kippenberg, Hans Gerhard. Garizim und Synagoge. Berlin: 1971.
 • Levi Della Vida, Giorgio. “Othmān b. Affān”. Encyclopaedia of Islam. 6: 1008-1011, 1. baskı. Leiden: E. J. Brill, 1913-1936.
 • MacDonald, John. (ed.). Memar Marqah. Berlin: 1963.
 • MacDonald, John. (ed.). The Samaritan chronicle no. II. Berlin: 1969.
 • MacDonald, John. The theology of the Samaritans. London: 1964.
 • Mes’ûdî, Ebu’l-Hasen Ali b. Hüseyin. et-Tenbîh. Cairo: 1938.
 • Sidersky, D. Origines des legendes musulmanes. Paris: 1933.
 • Smith, William Robertson. The religion of the Semites. 2. baskı. London: 1894.
 • Taberî, Muhammed b. Cerir. Târîḫ. Leiden: 1879-1901.
 • Taberî, Muhammed b. Cerir. Tefsir. Cairo: 1954.
 • Wallis Budge, Ernest Alfred. The cave of treasures. London: 1927.
 • Wansbrough, John. Quranic Studies. Oxford: 1977.
 • Wellhausen, Julius. Reste arabischen Heidentums. 3. baskı. Berlin: 1927.
 • Wensinck, Arent Jan. “Muhammad und die Propheten”. Acta Orientalia 2 (1924).
 • Wensinck, Arent Jan. The ideas of the western Semites concerning the navel of the earth. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen 17/ 1. Amsterdam: J. Müller, 1916.
 • Wüstenfeld Ferdinand. (tr.). Geschichte der Stadt Medina. ch. 6. Göttingen: 1860.
 • Wüstenfeld, Ferdinand. Die Chroniken der Stadt Mekka. Leipzig: 1858.
 • Ya’kûbî, Ebu’l-Abbas Ahmed. Târîḫ. Beyrut: 1390/1970.
 • Yâkut el-Hamevî. Muʿcemü’l-Büldân. Leipzig: 1866.
Birincil Dil tr
Konular Tarih
Bölüm Çeviriler
Yazarlar

Yazar: G. R. HAWTING

Orcid: 0000-0001-9754-6613
Yazar: Kevser ÖZDOĞAN
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Çevirmenler

Çevirmen: Kevser ÖZDOĞAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2019

Bibtex @Çeviri { kisbu539560, journal = {kisbu ilahiyat dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-4602}, address = {Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi Haspolat Kavşağı Yanı/Haspolat LEFKOŞA}, publisher = {Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {153 - 172}, doi = {}, title = {Zemzem’in ve ‘Kâbe’nin Kuyusu’nun Kaybolması ve Yeniden Bulunması}, key = {cite}, author = {ÖZDOĞAN, Kevser} }
APA HAWTING, G , ÖZDOĞAN, K . (2019). Zemzem’in ve ‘Kâbe’nin Kuyusu’nun Kaybolması ve Yeniden Bulunması. kisbu ilahiyat dergisi , (1) , 153-172 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kisbu/issue/45770/539560
MLA HAWTING, G , ÖZDOĞAN, K . "Zemzem’in ve ‘Kâbe’nin Kuyusu’nun Kaybolması ve Yeniden Bulunması". kisbu ilahiyat dergisi (2019 ): 153-172 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kisbu/issue/45770/539560>
Chicago HAWTING, G , ÖZDOĞAN, K . "Zemzem’in ve ‘Kâbe’nin Kuyusu’nun Kaybolması ve Yeniden Bulunması". kisbu ilahiyat dergisi (2019 ): 153-172
RIS TY - JOUR T1 - Zemzem’in ve ‘Kâbe’nin Kuyusu’nun Kaybolması ve Yeniden Bulunması AU - G. R. HAWTING , Kevser ÖZDOĞAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - kisbu ilahiyat dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 172 VL - IS - 1 SN - -2667-4602 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 kisbu ilahiyat dergisi Zemzem’in ve ‘Kâbe’nin Kuyusu’nun Kaybolması ve Yeniden Bulunması %A G. R. HAWTING , Kevser ÖZDOĞAN %T Zemzem’in ve ‘Kâbe’nin Kuyusu’nun Kaybolması ve Yeniden Bulunması %D 2019 %J kisbu ilahiyat dergisi %P -2667-4602 %V %N 1 %R %U
ISNAD HAWTING, G. R. , ÖZDOĞAN, Kevser . "Zemzem’in ve ‘Kâbe’nin Kuyusu’nun Kaybolması ve Yeniden Bulunması". kisbu ilahiyat dergisi / 1 (Haziran 2019): 153-172 .
AMA HAWTING G , ÖZDOĞAN K . Zemzem’in ve ‘Kâbe’nin Kuyusu’nun Kaybolması ve Yeniden Bulunması. kisbu. 2019; (1): 153-172.
Vancouver HAWTING G , ÖZDOĞAN K . Zemzem’in ve ‘Kâbe’nin Kuyusu’nun Kaybolması ve Yeniden Bulunması. kisbu ilahiyat dergisi. 2019; (1): 172-153.