Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KATILIM BANKALARINDA KREDİLERDEN AYRILAN KARŞILIKLARIN TFRS 9’A GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 2, 31 - 54, 31.12.2022
https://doi.org/10.51969/klusbmyo.1197491

Öz

Son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerin ardından finansal araçların muhasebeleştirilmesi, sınıflandırılması ve raporlanması süreçlerini düzenleyen TFRS 9 Finansal Araçlar standardının kapsadığı yeni uygulamalar özellikle TFRS’ye göre raporlama yapmakla yükümlü olan katılım bankaları için de önem teşkil etmektedir. Standardın getirdiği yenilikler yatırımcılar, analistler, düzenleyiciler, denetçiler ve diğer paydaşlar açısından da gündem konulardan biri haline gelmiştir. Bu çalışmada katılım bankalarının kullandırdıkları kredilerin sınıflandırılması aktarılmıştır. Ayrıca, TFRS 9 öncesi ve sonrası bankacılık yönetmelikleri karşılaştırılmıştır. TFRS 9 uygulamasının yürürlüğe girmesiyle beraber kullanılmaya başlanan “beklenen kredi zararı” yaklaşımının muhasebeleştirilmesi süreci örneklerle açıklanmıştır.

Kaynakça

 • ABDUL-RAHMAN, Y. (2010). The Art of Islamic Banking and Finance Tools and Techniques for Community-Based Banking. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • ACAR, Ö. (2000). “Bankalarca Ayrılan Karşılıklar: Teorik Yaklaşım ve Uluslararası Uygulamalar.” Bankacılar Dergisi, 34-48
 • AYTÜRK, Y. (2016). “UFRS 9 Finansal Araçlar Kapsamında Yeni Değer Düşüklüğü Modeli ve Bankacılık Sektörüne Etkileri”. Mali Çözüm, 137, 133-143.
 • BDDK. (2006). Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, T.C. Resmi Gazete, Sayı: 26333, 1 Kasım 2006.
 • BDDK (2016). Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, T.C. Resmi Gazete, Sayı: 29750, 22 Haziran 2016.
 • CAMFFERMAN, C. (2015). “The Emergence of the ‘Incurred-Loss’ Model for Credit Losses in IAS 39”. Accounting in Europe, 12(1), 1-35.
 • FINDIK, H. (2016). “Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde Finansal Varlıkların Muhasebeleştirilmesi.” Muhasebe ve Finansman Dergisi, 69, 61-82.
 • KÖKSAL, M. O., HAZAR, A., & BABUŞCU, Ş. (2020). "TFRS 9 Kredi Karşılıkları Düzenlemesinin Bankaların Finansal Tablolarına Etkisinin Analizi." Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 27-54.
 • ÖZSOY, İ. (1997), Özel Finans Kurumları. Asya Finans Kültür Yay.: 1, İstanbul, s. 132
 • SAĞLAR, J., & EVER, D. (2019). "Büyük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Getirilen Finansal Raporlama Standartlarının Etkileri." Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 299-310
 • SARI, E.S. 2018. Katılım Bankacılığı ve Muhasebe Uygulamaları, Çağlayan Yayınevi, İstanbul.
 • TABAŞ, M. (2022). “Bir Faizsiz Bankacılık Türü Olarak Türkiye’de Katılım Bankacılık Sisteminin Dünü, Bugünü ve Yarını”. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6(24), 346-361.
 • US, V. “TFRS 9 Uygulamasının Banka Grupları Bazında Kredi Sınıflandırması ve Karşılıkları Üzerindeki Etkisi”. BANKACILAR, 67-83.
 • YATBAZ, A. 2020. Faizsiz Finansal Kuruluşlarda Muhasebe ve Finansal Raporlama İlkeleri, TKBB yayınları, İstanbul.
 • YAVUZ, A. E., HAZAR, A., & BABUŞCU, Ş. (2022). "TFRS 9 ve BDDK Düzenlemelerinin Bankaların Kredi Karşılılığı Ayırmadaki Etkilerinin Analizi." Muhasebe ve Denetime Bakış, 22(67), 99-114.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nevzat GÜNGÖR> (Sorumlu Yazar)
ISTANBUL UNIVERSITY, FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
0000-0001-9883-1985
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Güngör, N. (2022). KATILIM BANKALARINDA KREDİLERDEN AYRILAN KARŞILIKLARIN TFRS 9’A GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 3 (2) , 31-54 . DOI: 10.51969/klusbmyo.1197491