Editör Kurulu

Prof. Aygül GÜNALTAY, İstanbul Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, İstanbul, Türkiye

aygulgunaltay@gmail.com

Prof. Şebnem ÜNAL, İstanbul Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, İstanbul, Türkiye

sebnemunal@gmail.com

Prof. Dr. Hülya NUTKU, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir, Türkiye

nutkuhulya@gmail.com

Prof. Dr. Ali Özkan MANAV, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Devlet Konservatuvarı, İstanbul, Türkiye

ozkan@ozkanmanav.com

Prof. Begüm ÇELEBİOĞLU, İstanbul Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, İstanbul, Türkiye

bgmcel@gmail.com

Prof. Dr. Sema GÖKTAŞ, Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kocaeli, Türkiye

semagoktas1@yahoo.com

Prof. Dr. Armağan ELÇİ, İstanbul Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, İstanbul, Türkiye 

armaganelci@hotmail.com

Prof. Beste TIKNAZ MODİRİ, İstanbul Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, İstanbul, Türkiye

bestetiknaz@gmail.com

Doç. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ankara, Türkiye

okanmurat@gmail.com

Doç. Dr. Mehtap DEMİR, İstanbul Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, İstanbul, Türkiye

mehtapdem@gmail.com


Dergi Yazı Kurulu

Baş Editör 

Doç. Tufan KARABULUT, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Mina FENERCİOĞLU, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Araş. Gör. İrem ERDOĞAN TÜREN, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dil Editörleri

Alan James NEWSON, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Elizabeth Mary EARL, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 


Creative Commons

88x31.png