Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 151 - 168 2020-01-07

Mozart’ın Biyografisinin Becker’ın “Sanat Dünyaları” Kuramıyla İrdelenmesi
Analysis of Mozart’s Biography with Becker’s Theory of “Art Worlds”

Aslıhan IŞILTAN [1]


Müzik ve bilim ilişkisinin kurulduğu müzikoloji disiplininde bir yöntem olarak yer alan tarihsel müzikoloji, besteci biyografileri ve eserleri; analitik ve deneysel yöntemli sistematik müzikoloji ise eserlerin müziksel analizleri üzerinden oluşturulmuştur. Tarihsel ve analitik çerçevedeki bu çalışmalar 19. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar müzikbilim ilişkisini temsil etmiştir. 20. yüzyılla birlikte müziğin bilimine dair araştırmalar, tarihselliğin yanı sıra sosyal, kültürel, politik, sanatsal kapsamlarda çok yönlü, yeni ve eleştirel bir alana doğru taşınmıştır. Müziğin tarihsel bilgilerini oluşturan besteci biyografilerine ait değerlendirmeler de bu yeni yönelimle birlikte bütünsel ve çok yönlü bir çerçevede ele alınmıştır. Yeni müzikoloji çerçevesinde eleştirel ve çok disiplinli düşünme biçiminden yola çıkılarak hazırlanan bu makalede, Klasik Dönem’in belirleyici bestecisi W.A.Mozart, Becker’ın sosyolojik bir kuram ortaya koyduğu Sanat Dünyaları’na göre değerlendirilmiştir. W.A. Mozart’ın sanat yaşamını yönlendiren düşünce biçimi, hayatından kesitlerle ve kendi sözleri üzerinden, Becker’ın sanatçı davranış düzeni sınıflandırmasında yer alan Entegre Profesyoneller ve Uyumsuzlar kategorileriyle incelenmiştir. Bu makalenin, W.A. Mozart’ın sanat yaşamının oluşum süreçlerine, felsefi, estetik ve değer yargılarından uzaklaşan, işlevsel ve disiplinler arası bir anlam oluşturması hedeflenmiştir. Bu değerlendirmenin, genel geçer kabul edilen (kanonik) düşünce bağlamlarındaki biyografi çalışmalarına farklı bir bakış getireceği düşünülmüştür.
Historical musicology, which is a method within the discipline of musicology, is based on composer biographies and works, whereas systematic musicology, which includes analytical and empirical methods, is based on the musical analysis of works. These historical and analytical studies represented the relationship between music and science from the 19th century to the 20th century. After the 20th century, researches about the science of music moved to a new, critical and multi-faceted field in social, cultural, political and artistic contexts as well as historicity ones. The evaluations of composer biographies that constitute the historical knowledge of music have been handled in a holistic and multi-faceted framework with this new orientation. In this article, which is prepared based on a new, critical, multi-disciplinary way of thinking within the framework of New Musicology, the determinant composer of the Classical Period W. A. Mozart was evaluated according to Becker’s Art Worlds, which is sociological theory. W.A. Mozart’s way of thinking shapes his art life and this was examined through the slices of his life and through his own words using the categories of Integrated Professionals and Incompatibles in Becker’s classification of artist behavior. This article aims to create a functional and interdisciplinary meaning for the formation processes of W. A. Mozart’s art life far from philosophical, aesthetic and value judgments. It is considered that this evaluation will bring a different perspective to biography studies in the contexts of generally accepted (canonical) thought.
 • Attali, J. (2005). Gürültüden müziğe. (G. G. Türkmen, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Ayas, G. (2015). Müzik sosyolojisi: Sorunlar yaklaşımlar tartışmalar. İstanbul: Doğu Kitabevi.
 • Becker, H. S. (1976). Art worlds and social types. American Behavioral Scientist, 19(6), 703–718 (https://journals. sagepub.com/doi/10.1177/000276427601900603
 • Becker, H. S. (2013). Sanat dünyaları. (E. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Chrysander, F. (1863). Jahrbücher für musikalische Wissenschaft. Leipzig: Breitkopf & Härtel. Elias, N. (2000). Mozart bir dahinin sosyolojisi üzerine. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Fubini, E. (2006). Müzikte estetik. (F. Genç, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Gilmore, S. (1988). Schools of activity and innovation. Sociological Quarterly, 29, 203–219. https://doi. org/10.1111/j.1533-8525.1988.tb01251.x
 • Hodeir, A. (2011). Müzikte türler ve biçimler. (İ. Usmanbaş, Çev.). İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Kerman, J. (1985). Contemplating music. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
 • Kerst, F. (2005). Bir insan ve sanat adamı olarak kendi sözleriyle Mozart. (M. Savaş, Çev.). İstanbul: Bileşim Yayınevi.
 • Logier, J. B. (1827). System der Musik-wissenschaft. Berlin: Heinrich Adolph Wilhelm Logier.
 • Mugglestone, E., & Adler, G. (1981). Guido Adler’s ‘The scope, method, and aim of musicology,’ (1885): An English translation with an historico-analytical commentary. Yearbook for Traditional Music, 13, 1–21. http:// www.jstor.org/stable/768355
 • Publig, M. (2004). Deha‘nın gölgesinde. (İ. Özdemir, Çev.). İstanbul: Can Yayınları.
 • Yöre, S. (2016). Müzikolojiye giriş. Yayımlanmamış ders notu, Müzikoloji Bölümü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3731-2967
Yazar: Aslıhan IŞILTAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, İstanbul, Türkiye
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { konservatoryum671616, journal = {Konservatoryum}, issn = {2146-264X}, eissn = {2618-5695}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {151 - 168}, doi = {10.26650/CONS2019-0016}, title = {Mozart’ın Biyografisinin Becker’ın “Sanat Dünyaları” Kuramıyla İrdelenmesi}, key = {cite}, author = {IŞILTAN, Aslıhan} }
APA IŞILTAN, A . (2020). Mozart’ın Biyografisinin Becker’ın “Sanat Dünyaları” Kuramıyla İrdelenmesi. Konservatoryum , 6 (2) , 151-168 . DOI: 10.26650/CONS2019-0016
MLA IŞILTAN, A . "Mozart’ın Biyografisinin Becker’ın “Sanat Dünyaları” Kuramıyla İrdelenmesi". Konservatoryum 6 (2020 ): 151-168 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/konservatoryum/issue/50206/671616>
Chicago IŞILTAN, A . "Mozart’ın Biyografisinin Becker’ın “Sanat Dünyaları” Kuramıyla İrdelenmesi". Konservatoryum 6 (2020 ): 151-168
RIS TY - JOUR T1 - Mozart’ın Biyografisinin Becker’ın “Sanat Dünyaları” Kuramıyla İrdelenmesi AU - Aslıhan IŞILTAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.26650/CONS2019-0016 DO - 10.26650/CONS2019-0016 T2 - Konservatoryum JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 168 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-264X-2618-5695 M3 - doi: 10.26650/CONS2019-0016 UR - https://doi.org/10.26650/CONS2019-0016 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Konservatoryum Mozart’ın Biyografisinin Becker’ın “Sanat Dünyaları” Kuramıyla İrdelenmesi %A Aslıhan IŞILTAN %T Mozart’ın Biyografisinin Becker’ın “Sanat Dünyaları” Kuramıyla İrdelenmesi %D 2020 %J Konservatoryum %P 2146-264X-2618-5695 %V 6 %N 2 %R doi: 10.26650/CONS2019-0016 %U 10.26650/CONS2019-0016
ISNAD IŞILTAN, Aslıhan . "Mozart’ın Biyografisinin Becker’ın “Sanat Dünyaları” Kuramıyla İrdelenmesi". Konservatoryum 6 / 2 (Ocak 2020): 151-168 . https://doi.org/10.26650/CONS2019-0016
AMA IŞILTAN A . Mozart’ın Biyografisinin Becker’ın “Sanat Dünyaları” Kuramıyla İrdelenmesi. Konservatoryum. 2020; 6(2): 151-168.
Vancouver IŞILTAN A . Mozart’ın Biyografisinin Becker’ın “Sanat Dünyaları” Kuramıyla İrdelenmesi. Konservatoryum. 2020; 6(2): 168-151.