Cilt: 1 Sayı: 1, 13.08.2022

Yıl: 2022

KORPUSGERMANISTIK Dergisi, Türkiye ve Almanya ile ilgili siyasi, sosyal ve kültürel yapı ile Türk ve Alman kültürünün dil, edebiyat, tarih, sanat, çeviri, tarihi, müziği gibi unsurlarını araştırıp inceleyen bilimsel çalışmaları bilim dünyası ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

KORPUSGERMANISTIK dergisi, Alman dili, kültürü ve edebiyatı alanında özgün araştırma makalesi ve kitap kritiği (review) yayımlamaktadır. Alt alanlar aşağıdaki gibidir:
Alman Dili ve Edebiyatı:
• Alman Edebiyatı
• Alman Kültürü
• Alman Dilbilimi
• Alman Efsaneleri
• Alman Masalları
• Alman Sineması
• Alman Müziği
• Alman Felsefesi,
• Alman Reklam Dili
• Alman Bilmece-Bulmacaları
• Alman Ninnileri
• Alman Çevirileri 

• Sayfada üstten ve alttan 3’er cm, sağ ve soldan 2’şer cm boşluk bırakılmalıdır.
• Metin, Times New Roman yazı fontunda ve 11 punto olarak yazılmalı ve 1,5 satır aralığında olmalıdır.
• Ana başlıklar ve alt başlıklar 13 punto ve kalın olarak yazılmalıdır.
• Metin iki yana hizalanmış olmalıdır.
• Paragraf girintisi yapılmalıdır.
• Makalede kullanılacak görsellerin bilgileri, metin kutusunda değil resmin hemen altında yer almalıdır.
• Yazar/yazarların isimleri makale başlığından hemen sonra eklenmeli, yıldızlı dipnot (*) olarak unvan, kurum bilgisi, ORCID numarası ve e-mail adresi eklenmelidir. İrtibat için bu bilgilerin peşine adres ve telefon
• bilgisi de yazılmalıdır. Makale kabul edilmesi halinde, adres ve telefon bilgileri yayımda kullanılmayacaktır.

• Makale başlığı Türkçe veya Almanca, İngilizce olarak aralarında bir satır boşluk bırakılarak peş peşe yazılmalıdır.
• Makalenin Türkçe ve İngilizce özetleri bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet/abstract kısmı en az 150, en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. Özet/Abstract kısmı makalenin giriş, yöntem, bulgu, değerlendirme ve sonuç aşamalarının ana hatlarını kısaca ifade eden bir düzende olmalıdır. Söz konusu ilke, okuyucuların kendi alanlarına uygun bilgi ve belgelere ulaşmada kolaylık sağlamayı amaçladığından yazar/yazarlar için de faydalıdır.
• Özet/Abstract kısmından sonra, en az üç en fazla beş kelimelik Anahtar Kelimeler yazılmalıdır. Anahtar Kelimelerde, “Alman Edebiyatı/Şiir/Masal/” vb. şekilde genel ifadelerden kaçınılmalı, makalenin özünü ifade eden kelimeler seçilmelidir.
• Makalede kaynak kullanımı DİYALOG Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik
(APA) 6. versiyonuna göre düzenlenmelidir.
• Metin içerisinde gerekli görülen ek bilgiler mevcutsa, dipnotta bu bilgilere yer verilebilir.
APA 6. örnek kullanımı:
Metin içi göndermelerde iki ana esas bulunmaktadır.
• Salgın hastalıkların kökenini ilk yazılı metinlerden günümüze kadar geliştiği, kendine şekil bulduğu söylenebilir. (Sarı, 2021: 17).
• Ahmet Sarı'ya (2021: 17) göre algın hastalıkların kökenini ilk yazılı metinlerden günümüze kadar geliştiği, kendine şekil bulduğu söylenebilir.
İki yazarlı yayınlara atıf yapılırken;
• İnsanın kendi kendini boğup boğamayacağı sorusu bir felsefi sorun, bir
(adli) tıp sorunu, bir insanlık sorunu olarak tartışıladursun, yıllarca bu
meseleleri tartışanların çoğu insanın kendini çıplak ellerle, aracısız
öldürmeyeceğine inanmaktadır. (Sarı & Nalcıoğlu, 2007: 2).
• Ahmet Sarı ve Ahmet Uğur Nalcıoğlu'nun (2007: 2) belirttiğine göre İnsanın kendi kendini boğup boğamayacağı sorusu bir felsefi sorun, bir (adli) tıp sorunu, bir insanlık sorunu olarak tartışıladursun, yıllarca bu meseleleri tartışanların çoğu insanın kendini çıplak ellerle, aracısız öldürmeyeceğine inanmaktadır.Üç ve daha fazla yazarlı yayınlara atıf yapılırken;
• Her pandemik salgın gibi bu virüsün de dünya indinde milyonlarca ölüme neden olması; bizleri sosyal, toplumsal, ekonomik ve kültürel yıkımlara maruz bırakması kaçınılmazdı. (Öztürk Dağabakan vd., 2021: 7).
• Öztürk Dağabakan ve diğerleri., 2021: 7). Her pandemik salgın gibi bu virüsün de dünya indinde milyonlarca ölüme neden olması; bizleri sosyal, toplumsal, ekonomik ve kültürel yıkımlara maruz bırakması kaçınılmazdı.
Tüzel çalışmalara atıf yapılırken;
İlk gönderme;
(Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü [UNESCO], 2005).
İkinci gönderme;
(UNESCO, 2005).
Aynı parantez içinde birden fazla kaynak kullanımı;
Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermelerde, yazarların soy isimleri alfabetik sırada olmalı ve kaynaklar noktalı virgül ile birbirinden ayrılmalıdır.
(Sarı & Öztürk Dağabakan, 2021: 7; Sarı, 2007: 2; Nalcıoğlu vd., 2021: 7).
Kaynakça kullanımı:
Tek yazarlı kitap;
SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.
SARI, A. (2020) Edebiyat ve Utanç, İstanbul: Ketebe YayınlarıÇok yazarlı kitap;
SOYADI, A. & SOYADI, A. & SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.
SARI, A. & ÖZTÜRK DAĞABAKAN, Fatma. (2021). Edebiyatta ve Dilde Pandemi, İstanbul: Çizgi Kitabevi
Kitap bölümü;
SOYADI, A. (Yıl), Bölümün başlığı, (Editörün A. SOYADI), Kitabın Adı (İtalik) (s. sayfa aralığı) Şehir: Yayınevi.
NALCIOĞLU, A. & SARI, A. & ÖZTÜRK DAĞABAKAN, F.(2021).Edebiyatta ve Dilde Pandemi, İstanbul: Çizgi Kitabevi
Dergide makale;
SOYADI, A. (Yıl), “Makalenin başlığı”, Derginin adı (İtalik), Cilt, (Sayı), ss.
ÖZTÜRK DAĞABAKAN, F. (2006), "Türk ve Alman Toplumlarında Adlar ve Sahipleri", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.27-31.

Korpusgermanistik Dergisi, bilimsel, akademik/hakemli bir dergi olmak üzere; Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kere yayımlanmaktadır.
Korpusgermanistik’in “amaç” ve “kapsamı” içerisinde;
• Dergiye gönderilen çalışmalar özgün olmalıdır.
• Türkçe, Almanca ve İngilizce yayın diline sahip olan dergiye gönderilecek makalelerin başka yerde yayımlanmamış olduğu ve eş zamanlı olarak başka bir dergi/kitap/kitapta bölüme gönderilmediği yazar/yazarlar tarafından taahhüt edilmiş sayılır.
• Makalenin sadece içerdiği bilgilerle değil, resim, fotoğraf, çizim, grafik vb. görseller açısından da intihal ve telif hususlarında bilimsel etiğe uygun olduğu yazar/yazarlar tarafından taahhüt edilmiş sayılır.
• Korpusgermanistik Dergisi ticari bir dergi olmadığından yazar/yazarlar herhangi bir ücret talebinde bulunamazlar.
• Online bir dergi olan Korpusgermanistik’te yayımlanan tüm çalışmaların açık erişim modelinde yayımlanacağı, indexler üzerinden kullanıcılara açık hale getirileceği, yayın haklarının Korpusgermanistik Dergisi’nde olduğu yazar/yazarlar tarafından kabul edilmiş sayılır.
• Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışmalarından çıkarılan makalelerde, danışman adı yazılmadığı takdirde, danışmandan izin alındığını gösterir belge sunulmalıdır.
• Yayımlanan makalelerin temel hukuki hakları yazar/yazarlara aittir. Yazar/yazarların talebi doğrultusunda, sonraki süreçlerde makaleler kısmi ya da tamamen değiştirilmek, geliştirilmek, farklı biçimlerde yayımlanmak istenirse Korpusgermanistik Dergisi hukuki bir engel koymaz. Ancak bu durumdaki çalışmalarda tüm etik sorumluluklar yazar/yazarlara aittir.
İntihal Politikası:
Korpusgermanistik Dergisi’ne gönderilen makalelerde, derginin belirlediği yazım kurallarına, yazıldığı dilin imla ve genel kurallarına uygunluğu beklenir. Bunun yanı sıra Turnitin, iThenticate vb. programlarla çalışma intihal sürecinden geçirilerek gönderilmelidir. Bu işlemde makalede yer alan referanslar ve bibliyografya çıkarılarak makalenin ana metni üzerinden intihal taraması yapılır. Tarama sonucunda, makalede kaynakgösterilmeyen alanların başka çalışmalarla en fazla %15’lik bir benzerlik göstermesi beklenir. Kaynak gösterilmeyen alanlarda yer alan benzerlikler %10 ile %30 arasındaysa yazar/yazarlarla iletişime geçilerek düzeltilmesi istenir. %30’u aşan benzerliklerde ise makale ret edilir. Kaynak gösterilen alanlarda ise benzerlik %35’i geçtiği takdirde, makalenin özgün olmadığı kabul edilir ve ret edilir. Dergiye gönderilecek makalelerin, YÖK'ün "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” ve COPE ilkelerine uygun olması beklenir.

Makale Süreci:
Gönderilen makalelerin, editör ve yayın kurulu tarafından gerçekleştirilen ön değerlendirmesi olumlu sonuçlandığı takdirde, çalışmalar kör hakem ilkesiyle azami iki hakeme gönderilir. Makale içeriğine uygun alanlardan belirlenen hakemlerden birinin tezat oluşturan bir geri dönüş yapması halinde ise üçüncü bir hakem tarafından makale incelenir. Spesifik konuların işlendiği makalelerde, danışma kurulu ve hakem heyeti içerisinde söz konusu alanla ilgili bir uzman olmaması halinde, sayı hakemliği sistemiyle, makale, konuda uzman olan hakemlere gönderilir. Yazar/yazarların hakem önerileri ancak elzem durumlarda; örneğin spesifik alanlarda yaşanan çıkar çatışmaları, öncesinde meydana gelmiş çeşitli sorunlar vb. durumlarda dikkate alınır. Bu durumda da yine çift taraflı kör hakem ilkesi geçerlidir. Makalelerin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin onayı gerekmektedir. Hakem geri bildirimlerinde, olumlu ve olumsuz görüşlerin eşit sayıda olması halinde, editör ve yayın kurulunun uygun gördüğü makaleler, hakemlerin de değişiklik talepleriyle yazar/yazarlara iletilerek yayımlanabilir.

Korpusgermanistik'te yayımlanan yazılara https://bilimseldergiler.atauni.edu.tr/system/korpus/index adresinden ücretsiz olarak ulaşılmaktadır.