Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: 2, 1 - 13, 31.12.2023

Öz

Kaynakça

 • Akyıldız-Ercan, C. (2006). Elfriede Jelinek’in Romanlarında Meta Olarak Kadın. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt. 6, sa. 36, ss. 69-76.
 • Akyıldız-Ercan, C. (2007). Grimm Kardeşlerin Masallarında Kadın İzlekleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt. 7, sa. 39, ss. 31-40.
 • Akyıldız-Ercan, C. (2014). Cinsiyetin Toplumdaki Yeri (Elfriede Jelinek’in Seçilmiş Romanlarında Kadınlık). Çizgi Kitabevi, Konya.
 • Archivist. (2017, April 10). Interview with Jamaica Kincaid | The Missouri Review.
 • Bhattacharya, S., & Commerce, P. (2020). Beyond Postcoloniality: Female Subjectivity and Travel in Jamaica Kincaid’s Among Flowers. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, 5.
 • Bratt, K. R. (n.d.). The Emergence of Voice and Identity in the Context of the Neocolonial Experience: The Writings of Jamaica Kincaid. The Repository at St. Cloud State.
 • Chicago Humanities Festival. (2014, October 29). Jamaica Kincaid on writing, her life, and The New Yorker
 • Clarke, E. (2021). My Mother Who Fathered Me. In Duke University Press eBooks (pp. 248–252). Coşan, L. (2009). Frauenliteratur der 70er Jahre in Deutschland und in der Türkei. Peter Lang.
 • Coşan, L., & Tekin, H. (2021). Multikulturelle Synthese am Bosphorus: Iclal Cankorel. In M. T. Öncü & E. Büyüknisan (Eds.), Übersetzerforschung in der Türkei II (S. 27-44). Logos Verlag Berlin.
 • Grady, C. (2018, July 20). The waves of feminism, and why people keep fighting over them, explained. Vox. 13 Gregg, V. M. (2005). Caribbean Women: An Anthology of Non-fiction Writing, 1890-1980.
 • Kincaid, J. (1978, June 19). “Girl,” by Jamaica Kincaid. The New Yorker.
 • Kincaid, J. (1985). Annie John. Farrar, Straus and Giroux.
 • Kincaid, J., & Bonetti, K. (1992). An Interview with Jamaica Kincaid. The Missouri Review, Lakshmi & Jayachandran, (2017). Mother the Agent of Patriarchy: With Reference to Jamaica Kincaid’s Short Story ‘Girl’
 • Munro, E. (2013). Feminism: A Fourth Wave? Political Insight, 4(2), 22–25.
 • Ondeková, E. (2006). Feminism in the Works of Jamaica Kincaid.
 • Ouaali, I. (2015). Finding Selfness in Postcolonial Caribbean Short Fiction: Intersectional Feminism and Diasporic Displacement in the Work of Jamaica Kincaid and Nalo Hopkinson.
 • Öztürk Dağabakan, F. (2011). Dillerde Cinsiyet: Almanca ve Türkçede Cinsiyet Kavramları. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss. 281-300.
 • Öztürk Dağabakan, F. (2012). Toplumdilbilimsel Bir Kavram Olarak «Kadın Erkek Dil Ayrımına» Türkçe ve Almanca Açısından Bir Yaklaşım. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss. 87-106.
 • Öztürk Dağabakan, F., & Nacak, N. (2016). Die Frauensprache als eine soziale Sprachvariation im Werk «Die Klavierspielerin» von Elfriede Jelinek. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt. 57, ss. 1-16.
 • Plate, L. (2016). Gynocriticism. The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, 1–2.
 • Runyan, A. (2019). What Is Intersectionality and Why Is It Important? AAUP.

Jamaica Kincaid'in Annie John Romanında Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Ataerkil Egemenliği

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: 2, 1 - 13, 31.12.2023

Öz

Annie John, Antiguan ve Karayip toplumunda kadınlara uygulanan baskıyı ve cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadeleyi anlatan feminist bir romandır. Romanın kahramanı Annie, her iki ebeveyni, öğretmenleri, doktorları ve nihayet tüm toplum tarafından sürekli yönlendirilen bir kadın kahraman portresi çiziyor. Tüm bu insanlar, beklendiği gibi, onun kadın kimliği üzerinde bir etkiye sahip. Ancak büyüdükçe herkes gibi olmak zorunda olmadığını fark ediyor. Zira Annie farklı olabilir ve annesinin ve adadaki diğer kadınların izinden gitmek zorunda değildir. Ataerkillik için bir 'araç' olan annesinin aksine, tüm yasaların ve yapılması gerekenlerin kadınları ayrımcılığa uğratmak ve toplumdaki ataerkil ilkeleri yüceltmek için tasarlandığını fark eder. Romanın yazarı Jamaica Kincaid, gizliden gizliye özgürlüğünün tadını çıkarırken ailesinin kısıtlamalarına saygı duymak zorunda kalan bir kadın karakteri tasvir etmeye çalışıyor. Roman boyunca Jamaica Kincaid, kadınlar üzerindeki ataerkil tahakkümü, geleneksel cinsiyet kalıplarını ve standartlarını ve eski cinsiyet normlarını yıkmayı, romanın kahramanı Annie ve diğer kadın karakterlerin deneyimleri aracılığıyla tasvir eder.

Kaynakça

 • Akyıldız-Ercan, C. (2006). Elfriede Jelinek’in Romanlarında Meta Olarak Kadın. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt. 6, sa. 36, ss. 69-76.
 • Akyıldız-Ercan, C. (2007). Grimm Kardeşlerin Masallarında Kadın İzlekleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt. 7, sa. 39, ss. 31-40.
 • Akyıldız-Ercan, C. (2014). Cinsiyetin Toplumdaki Yeri (Elfriede Jelinek’in Seçilmiş Romanlarında Kadınlık). Çizgi Kitabevi, Konya.
 • Archivist. (2017, April 10). Interview with Jamaica Kincaid | The Missouri Review.
 • Bhattacharya, S., & Commerce, P. (2020). Beyond Postcoloniality: Female Subjectivity and Travel in Jamaica Kincaid’s Among Flowers. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, 5.
 • Bratt, K. R. (n.d.). The Emergence of Voice and Identity in the Context of the Neocolonial Experience: The Writings of Jamaica Kincaid. The Repository at St. Cloud State.
 • Chicago Humanities Festival. (2014, October 29). Jamaica Kincaid on writing, her life, and The New Yorker
 • Clarke, E. (2021). My Mother Who Fathered Me. In Duke University Press eBooks (pp. 248–252). Coşan, L. (2009). Frauenliteratur der 70er Jahre in Deutschland und in der Türkei. Peter Lang.
 • Coşan, L., & Tekin, H. (2021). Multikulturelle Synthese am Bosphorus: Iclal Cankorel. In M. T. Öncü & E. Büyüknisan (Eds.), Übersetzerforschung in der Türkei II (S. 27-44). Logos Verlag Berlin.
 • Grady, C. (2018, July 20). The waves of feminism, and why people keep fighting over them, explained. Vox. 13 Gregg, V. M. (2005). Caribbean Women: An Anthology of Non-fiction Writing, 1890-1980.
 • Kincaid, J. (1978, June 19). “Girl,” by Jamaica Kincaid. The New Yorker.
 • Kincaid, J. (1985). Annie John. Farrar, Straus and Giroux.
 • Kincaid, J., & Bonetti, K. (1992). An Interview with Jamaica Kincaid. The Missouri Review, Lakshmi & Jayachandran, (2017). Mother the Agent of Patriarchy: With Reference to Jamaica Kincaid’s Short Story ‘Girl’
 • Munro, E. (2013). Feminism: A Fourth Wave? Political Insight, 4(2), 22–25.
 • Ondeková, E. (2006). Feminism in the Works of Jamaica Kincaid.
 • Ouaali, I. (2015). Finding Selfness in Postcolonial Caribbean Short Fiction: Intersectional Feminism and Diasporic Displacement in the Work of Jamaica Kincaid and Nalo Hopkinson.
 • Öztürk Dağabakan, F. (2011). Dillerde Cinsiyet: Almanca ve Türkçede Cinsiyet Kavramları. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss. 281-300.
 • Öztürk Dağabakan, F. (2012). Toplumdilbilimsel Bir Kavram Olarak «Kadın Erkek Dil Ayrımına» Türkçe ve Almanca Açısından Bir Yaklaşım. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss. 87-106.
 • Öztürk Dağabakan, F., & Nacak, N. (2016). Die Frauensprache als eine soziale Sprachvariation im Werk «Die Klavierspielerin» von Elfriede Jelinek. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt. 57, ss. 1-16.
 • Plate, L. (2016). Gynocriticism. The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, 1–2.
 • Runyan, A. (2019). What Is Intersectionality and Why Is It Important? AAUP.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dünya Dilleri, Edebiyatı ve Kültürü (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kanan Aghasıyev 0009-0001-3969-1879

Habib Tekin 0000-0002-2650-8801

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Aghasıyev, K., & Tekin, H. (2023). Jamaica Kincaid’in Annie John Romanında Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Ataerkil Egemenliği. Korpusgermanistik, 2(2), 1-13.
AMA Aghasıyev K, Tekin H. Jamaica Kincaid’in Annie John Romanında Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Ataerkil Egemenliği. KG. Aralık 2023;2(2):1-13.
Chicago Aghasıyev, Kanan, ve Habib Tekin. “Jamaica Kincaid’in Annie John Romanında Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ve Ataerkil Egemenliği”. Korpusgermanistik 2, sy. 2 (Aralık 2023): 1-13.
EndNote Aghasıyev K, Tekin H (01 Aralık 2023) Jamaica Kincaid’in Annie John Romanında Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Ataerkil Egemenliği. Korpusgermanistik 2 2 1–13.
IEEE K. Aghasıyev ve H. Tekin, “Jamaica Kincaid’in Annie John Romanında Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Ataerkil Egemenliği”, KG, c. 2, sy. 2, ss. 1–13, 2023.
ISNAD Aghasıyev, Kanan - Tekin, Habib. “Jamaica Kincaid’in Annie John Romanında Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ve Ataerkil Egemenliği”. Korpusgermanistik 2/2 (Aralık 2023), 1-13.
JAMA Aghasıyev K, Tekin H. Jamaica Kincaid’in Annie John Romanında Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Ataerkil Egemenliği. KG. 2023;2:1–13.
MLA Aghasıyev, Kanan ve Habib Tekin. “Jamaica Kincaid’in Annie John Romanında Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ve Ataerkil Egemenliği”. Korpusgermanistik, c. 2, sy. 2, 2023, ss. 1-13.
Vancouver Aghasıyev K, Tekin H. Jamaica Kincaid’in Annie John Romanında Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Ataerkil Egemenliği. KG. 2023;2(2):1-13.