İnceleme Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

CANETTİ’NİN KÖRLEŞME ADLI ESERİNİ VERİRKEN BESLENDİĞİ KAYNAKLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: 2, 24 - 32, 31.12.2023

Öz

Edebiyatta kaynak terimi, yazarın işlediği konunun nereden geldiğine, yazarın eserini ele alırken hangi unsurlardan
beslendiğine işaret eder. Kaynak araştırması ise ele alınan eserde ya da yazarda karşılaşılan konuların, düşüncelerin, izleklerin,
anlatım biçimlerinin ne şekilde yani nelerden ve kimlerden etkilenerek ortaya çıktığını belirlemeyi amaçlayan bir araştırma biçimidir.
Yirminci yüzyıl Avusturya edebiyatının önde gelen yazarlarından biri olan Elias Canetti ‘nin Körleşme adlı eserinin yayınlandığı
dönemden bu yana edebiyat camiasında üzerinde çok konuşulan eserlerden biri olması, Körleşme’yi tamamladığı sırada henüz yirmi
altı yaşında olan Canetti’nin yazar olma yolunda attığı adımların izinin sürülmesini gerekli kılmıştır. Bu çalışmada, Elias Canetti’nin
aile hayatı, eğitimi, sosyal çevresi ve ilgi alanları, yazarın otobiyografisi temel alınarak değerlendirilmiş ve okuyucuya farklı bir
bakış açısı kazandırılması hedeflenmiştir.

Kaynakça

  • Aytaç, G. (2003). Genel Edebiyat Bilimi. İstanbul: Say Yayınları.
  • Canetti, E. (1997). Kulaktaki Meşale. (Çev.: Ş. Yeğin. İstanbul: Payel Yayınevi.
  • Canetti, E. (2000). Gözlerin Oyunu. (Çev.: Ş. Yeğin). İstanbul: Payel Yayınevi.
  • Canetti, E. (2001). Sözlüklerin Bilinci. (Çev.: Ş. Yeğin). İstanbul: Payel Yayınevi.
  • Canetti, E. (2004). Kurtarılmış Dil. (Çev.: Ş. Yeğin). İstanbul: Payel Yayınevi.
  • Canetti, E. (1975). Das Gewissen der Worte. Essays. München: Carl Hanser Verlag.
  • Canetti, E. (1985b). Das Augenspiel. Lebensgeschichte1931-1937. München: Carl Hanser Verlag.
  • Canetti, E. (1993). Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte1921-1931. München: Carl Hanser Verlag.
  • Canetti, E. (1994). Die gerettete Zunge. Geschihte einer Jugend. Frankfurt am Main: Fischer Verlag.
  • Yücel, T. (2012). Eleştiri Kuramları. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dünya Dilleri, Edebiyatı ve Kültürü (Diğer)
Bölüm İnceleme Makalesi
Yazarlar

Şahbender Çorakli 0000-0002-4416-2437

Burcu Gürer 0000-0003-0279-7490

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 7 Kasım 2023
Kabul Tarihi 30 Kasım 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çorakli, Ş., & Gürer, B. (2023). CANETTİ’NİN KÖRLEŞME ADLI ESERİNİ VERİRKEN BESLENDİĞİ KAYNAKLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. Korpusgermanistik, 2(2), 24-32.
AMA Çorakli Ş, Gürer B. CANETTİ’NİN KÖRLEŞME ADLI ESERİNİ VERİRKEN BESLENDİĞİ KAYNAKLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. KG. Aralık 2023;2(2):24-32.
Chicago Çorakli, Şahbender, ve Burcu Gürer. “CANETTİ’NİN KÖRLEŞME ADLI ESERİNİ VERİRKEN BESLENDİĞİ KAYNAKLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME”. Korpusgermanistik 2, sy. 2 (Aralık 2023): 24-32.
EndNote Çorakli Ş, Gürer B (01 Aralık 2023) CANETTİ’NİN KÖRLEŞME ADLI ESERİNİ VERİRKEN BESLENDİĞİ KAYNAKLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. Korpusgermanistik 2 2 24–32.
IEEE Ş. Çorakli ve B. Gürer, “CANETTİ’NİN KÖRLEŞME ADLI ESERİNİ VERİRKEN BESLENDİĞİ KAYNAKLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME”, KG, c. 2, sy. 2, ss. 24–32, 2023.
ISNAD Çorakli, Şahbender - Gürer, Burcu. “CANETTİ’NİN KÖRLEŞME ADLI ESERİNİ VERİRKEN BESLENDİĞİ KAYNAKLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME”. Korpusgermanistik 2/2 (Aralık 2023), 24-32.
JAMA Çorakli Ş, Gürer B. CANETTİ’NİN KÖRLEŞME ADLI ESERİNİ VERİRKEN BESLENDİĞİ KAYNAKLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. KG. 2023;2:24–32.
MLA Çorakli, Şahbender ve Burcu Gürer. “CANETTİ’NİN KÖRLEŞME ADLI ESERİNİ VERİRKEN BESLENDİĞİ KAYNAKLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME”. Korpusgermanistik, c. 2, sy. 2, 2023, ss. 24-32.
Vancouver Çorakli Ş, Gürer B. CANETTİ’NİN KÖRLEŞME ADLI ESERİNİ VERİRKEN BESLENDİĞİ KAYNAKLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. KG. 2023;2(2):24-32.