Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 55 - 63 2019-12-31

Sistem Tanılama Algoritmaları Kullanılarak Yapı Dinamik Karakteristiğinin Tahmini

Ahmet SERT [1] , Kemal BEYEN [2]


Yapılar dinamik yüklemeler altında farklı davranış gösterdiği bilinmektedir. Aktif bir deprem kuşağında olan ülkemizde deprem yapısal tasarımda büyük bir rol almaktadır. 17 Ağustos Kocaeli Depreminden sonra bölgede yürütülen çalışmalarda yapıların proje bürolarında tasarlandığı gibi davranmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada yapılar tasarlanırken kullanılan bazı varsayımların her durumda geçerli olmayacağı ve sistem ile ilgili karakteristik parametrelerin sistemden alınan tepkiler ile elde edilebileceği matematiksel ortamda kurulan 4 katlı betonarme bir binada gösterilmeye çalışılmıştır. Kocaeli depremi kaydı sonlu elemanlar analiz programında modellenen tipik bir bina yapısında uygulanarak ve yapıda oluşturulan gözleme istasyonundan alınan tepkiler, Matlab makro yazılım ortamında sistem tanılama algoritmaları yardımıyla yapısal dinamik özellikler tahmin edilmiştir. Yapı sağlığı durum değerlendirmesi pratik uygulanabilirlik açısından hasar tespiti için gösterilmiş ve tartışılmıştır.

Frekans Tanım Alanında Analiz, Sistem Tanılama, Sönüm Oranı, Yapı Tanılama, Zaman Tanım Alanında Analiz
 • Beyen K., 2013. Mevcud yapılar, nümerik modellerinin güvenirliği ve analiz sonuçlarına etkileri. 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, 25-27 Eylül, 1-12.
 • Celep Z., 2018. Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanaklı Yapı Tasarımı. 1. Baskı, Beta Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Beyen K., 2015. Hasar tanılama çalışmalarında sinyal analizi. 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (DEÜ), İzmir, 10-12 Haziran.
 • Beyen K., 2017. Titreşim verisiyle güncellenmiş sonlu elemanlar modeli ile hasar simülasyonu. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 32(2), 403-415.
 • Şafak E., 1989. Adaptive modeling identification, and control of dynamic structrural system 1: theory. Journal of Engineering Mechanic, 11(115), 2386-2405.
 • Çelebi M., 1993. Seismic response of two adjacent building 1 data and analysis. Journal of Structural Engineering, 119(8), 2461-2476.
 • Beyen K., 2008. Structural identification for post eartquake safety analysis of the Fatih Mosque after the 17 August 1999 Kocaeli earthquake. Eartquake Engineering Structural Dynamic, 30(8), 2165-2184.
 • Darılmaz K., 2015. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. 1. Baskı, Yapı Yazılımları Yayınları, İstanbul.
 • Ljung L., 2015. System identification toolbox user’s guide Matlab and Simulink. 31. ed., MatchWorks, USA.
 • Fu Z., 2001. Modal Analysis Butterworth- Heinemann. 4. ed., Jordan Hill, Oxford.
 • Beyen K., 2007. 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi’nde hasar alan Fatih Cami’nin dinamik karekteristiğinin tanımlanması. Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, 16 Ekim, 49-60.
 • Sak Ö.F., 2013. 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi’nde hasar almış bir binanın yapı tanılama sonuçlarıyla güncellenmiş modelinin analizi. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • Beyen K., 2012. Sayısal yapı modeli güvenirliği bir yapı klonlama uygulaması. İ.M.O İstanbul Şubesi Seminerleri, İstanbul.
 • Çelebi M., 1999. Seismic responses of two adjancent building 1 data and analyses. J. Struct. Eng., 119(8), 2461-2476.
 • Şafak E., 1989. Adaptive model, identification, and control of dynamic structural system 1. ASCE Theory J. Struct. Eng. Mech., 115(11), 2386-2405.
 • Şafak E., 1989. Adaptive model, identification, and control of dynamic structural system 2. ASCE Theory J. Struct. Eng. Mech., 115(11), 2406-2426.
 • Şafak E., 1991. Identification of linear structures using discrete-time filters. ASCE Theory J. Struct. Eng. Mech., 117(10), 3064-3085.
 • Sap2000 Nonlinear V20.2, Comp. & Struct. Inc., Berkeley, California, USA, 2018.
 • Etabs Nonlinear V16.2, 2018. Comp.& Struct. Inc., Berkeley, California, USA.
 • Mathworks, 2015. System Identification Toolbox for Matlab (Release 2015b). The MathWorks Ins., Natic, MA.
 • Ikeda Y., 2015. Verification of system identification utilizing shaking test of a full scale 4-story steel building. Eartquake Engng. Struct. Dyn., 45, 543-562.
Birincil Dil tr
Konular İnşaat Mühendisliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1607-7569
Yazar: Ahmet SERT (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Kemal BEYEN
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { koufbd515325, journal = {Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-4858}, address = {}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {55 - 63}, doi = {}, title = {Sistem Tanılama Algoritmaları Kullanılarak Yapı Dinamik Karakteristiğinin Tahmini}, key = {cite}, author = {SERT, Ahmet and BEYEN, Kemal} }
APA SERT, A , BEYEN, K . (2019). Sistem Tanılama Algoritmaları Kullanılarak Yapı Dinamik Karakteristiğinin Tahmini. Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 2 (2) , 55-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/koufbd/issue/49434/515325
MLA SERT, A , BEYEN, K . "Sistem Tanılama Algoritmaları Kullanılarak Yapı Dinamik Karakteristiğinin Tahmini". Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2019 ): 55-63 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/koufbd/issue/49434/515325>
Chicago SERT, A , BEYEN, K . "Sistem Tanılama Algoritmaları Kullanılarak Yapı Dinamik Karakteristiğinin Tahmini". Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2019 ): 55-63
RIS TY - JOUR T1 - Sistem Tanılama Algoritmaları Kullanılarak Yapı Dinamik Karakteristiğinin Tahmini AU - Ahmet SERT , Kemal BEYEN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 63 VL - 2 IS - 2 SN - -2667-4858 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Sistem Tanılama Algoritmaları Kullanılarak Yapı Dinamik Karakteristiğinin Tahmini %A Ahmet SERT , Kemal BEYEN %T Sistem Tanılama Algoritmaları Kullanılarak Yapı Dinamik Karakteristiğinin Tahmini %D 2019 %J Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P -2667-4858 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD SERT, Ahmet , BEYEN, Kemal . "Sistem Tanılama Algoritmaları Kullanılarak Yapı Dinamik Karakteristiğinin Tahmini". Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 / 2 (Aralık 2020): 55-63 .
AMA SERT A , BEYEN K . Sistem Tanılama Algoritmaları Kullanılarak Yapı Dinamik Karakteristiğinin Tahmini. koufbd. 2019; 2(2): 55-63.
Vancouver SERT A , BEYEN K . Sistem Tanılama Algoritmaları Kullanılarak Yapı Dinamik Karakteristiğinin Tahmini. Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 2(2): 63-55.