Olgu Sunumu
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

HİSTEROSALPİNGOGRAFİ (HSG) SONRASI GELİŞEN VAJİNİSMUS: OLGU SUNUMU

Yıl 2019, Cilt 27, Sayı 1, 55 - 62, 30.04.2019

Öz

Klinik pratikte yaşam boyu vajinismus ile sık karşılaşılması nedeniyle edinsel vajinismusun prevalansı ve etiyolojisi ile ilgili bilimsel çalışmalar sınırlıdır. Bu olgu bildiriminde histerosalpingografi (HSG) sonrası cinsel birleşmeden kaçınma yakınması ile başvuran hastanın değerlendirme ve izlem süreci sunulacaktır. Tedavi sürecinde cinsel birleşme girişimlerinden kaçınmayla ilgili psikoterapinin yanı sıra anksiyöz duygudurumuna yönelik antidepresan tedavisi düzenlenmiştir. İki aylık izlem sonrası hasta tekrar cinsel birleşme yaşayabilmiş, cinsel birleşme ve jinekolojik muayene olmayla ilgili kaygıları azalmıştır. Bu olgu ağrılı jinekolojik girişimin cinsel işlev üzerine olumsuz etkisinin multidisipliner yaklaşımla kısa sürede tedavisine bir örnek oluşturmaktadır.

Kaynakça

 • Amerikan Psikiyatri Birliği (2013) Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı: Beşinci Baskı (DSM5), Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı (İng. çev. E Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara, s.210
 • Bertolasi, L., Frasson, E., Cappelletti, J. Y., Vicentini, S., Bordignon, M., & Graziottin, A. (2009). Botulinum neurotoxin type A injections for vaginismus secondary to vulvar vestibulitis syndrome. Obstetrics & Gynecology, 114(5), 1008-1016.
 • Binik, Y. M. (2010). The DSM diagnostic criteria for vaginismus. Archives of sexual behavior, 39(2), 278-291.
 • Binik, Y. M. (2014). Will vaginismus remain a “lifelong” baby? Response to Reissing et al.(2014). Archives of sexual behavior, 43(7), 1215-1217.
 • Chalazonitis, A., Tzovara, I., Laspas, F., Porfyridis, P., Ptohis, N., & Tsimitselis, G. (2009). Hysterosalpingography: technique and applications. Current problems in diagnostic radiology, 38(5), 199-205.
 • Dogan, S. (2009). Vaginismus and accompanying sexual dysfunctions in a Turkish clinical sample. The journal of sexual medicine, 6(1), 184-192.
 • İncesu, C. (2004). Cinsel işlevler ve cinsel işlev bozuklukları. Klinik Psikiyatri Dergisi, 7(Suppl 3), 3-13.
 • Okan, E.R., Özdel, K., & Ayşe, G. Y. Ö. (2010). Vajinismus. Kriz Dergisi, 18(3), 37-46.
 • Reissing, E. D. (2012). Consultation and treatment history and causal attributions in an online sample of women with lifelong and acquired vaginismus. The journal of sexual medicine, 9(1), 251-258.
 • Seo, J. T.,Choe, J. H., Lee, W. S., & Kim, K. H. (2005). Efficacy of functional electrical stimulation-biofeedback with sexual cognitive-behavioral therapy as treatment of vaginismus. Urology, 66(1), 77-81.
 • Shalev, J., Krissi, H., Blankstein, J., Meizner, I., Ben-Rafael, Z., & Dicker, D. (2000). Modified hysterosalpingography during infertility work-up: use of contrast medium and saline to investigate mechanical factors. Fertility and sterility, 74(2), 372-375.
 • Simpson WL Jr, Beitia LG, Mester J. (2006). Hysterosalpingography: a reemerging study. Radiographics; 26(2):419-431.
 • Sungur, M. (1994). Evaluation of couples referred to a sexual dysfunction unit and prognostic factors in sexual and marital therapy. Sexual and Marital Therapy, 9(3), 251-265.
 • Ter Kuile, M. M.,Bulté, I., Weijenborg, P., Beekman, A., Melles, R., & Onghena, P. (2009). Therapist-aided exposure for women with lifelong vaginismus: A replicated single-case design. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(1), 149.
 • Torun F. (2010) Vajinismusun EMDR Yöntemi ile Tedavisi: İki Olgu Sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi,21(suppl. 3):243-248
 • Tuğrul C, Kabakçı E (1997) Vaginismus and itscorrelates. Sex Marital Ther, 12: 23-34.
 • Varkal MD, Ozmen M, Ozkara C, Acıkgoz S. (2012). Vaginismus after epilepsy surgery. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 24(2):E35.
 • Ward E, Ogden J. (1994). Experiencing Vaginismus sufferers’ beliefs about causes and effects. Sex Marital Ther. 9, 33–45.
 • Watts, G., & Nettle, D. (2010). The role of anxiety in vaginismus: A case-control study. The journal of sexual medicine, 7(1), 143-148.
 • Yargıç, İ., & Kayır, A. (1996) Vajinismus: Bir Grup Psikoterapisi Sunumu. Düşünen Adam, 9 (1), 31-34.
 • Yılmaz, E., Zeytinci, I. E., Sarı, S., Karababa, I. F., Çilli, A. S., & Kuçur, R. (2010). Konya İl Merkezi'nde yaşayan evli nüfusta cinsel sorunların araştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(2), 126-134.
 • Yıldırım, E. A., Akyüz, F., Hacıoğlu, M., Eşsizoğlu, A., Çakmak, A. C., Çakmak, E., & Erdiman, S. (2011). Cinsel İşlev Bozuklukları Kliniğine Başvuran Olgularda Başvuru Yakınması ile Klinik Tanı Arasındaki İlişki Noro-PsikyatriArsivi, 48, 24.
 • Yıldırım, E. A., Yıldırım, M. H., &Karaş, H. (2018). Yaşam Boyu Vajinismus Tanısı Konulan Kadınlarda Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarının Yaygınlığı ve Cinsel İşlevlerle İlişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi. (Baskıda).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Genel ve Dahili Tıp
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sinan TETİK
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-0535-4313
Türkiye


Eylem ÜNLÜBİLGİN
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-1529-2523
Türkiye


İhsan AKSOY
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0001-8426-2072
Türkiye


Özlem MORALOĞLU TEKİN
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0001-8167-3837
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 27, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Tetik, S. , Ünlübilgin, E. , Aksoy, İ. & Moraloğlu Tekin, Ö. (2019). HİSTEROSALPİNGOGRAFİ (HSG) SONRASI GELİŞEN VAJİNİSMUS: OLGU SUNUMU . Kriz Dergisi , 27 (1) , 55-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kriz/issue/44920/505201