e-ISSN: 2822-4582
Başlangıç: 2021
Yayıncı: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Kapak Resmi
       

Klinik ve Ruh Sağlığı Psikolojik Danışmanlığı Dergisi yılda iki kez yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe veya İngilizcedir.

Yayın kurulunun ön değerlendirmeye tabi tuttuğu yazılar incelenmek üzere kör hakemlik süreci garanti edilerek en az iki hakeme gönderilir. Çalışma ile ilgili son karar hakem çoğunluğunun görüşü de göz önünde bulundurularak Yayın Kurulu tarafından alınır. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar gerekli değişiklikler için yazar(lar)ına geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerekli olduğu hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce 1 ay içinde tekrar incelenir.
Yazar(lar) hakemlerin görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz Yayın Kurulu‟nca incelenir ve gerekli hallerde farklı hakemlerin görüşüne başvurulur.

Yayınlanması için dergiye gönderilen yazıların, kabul edildikten sonraki yayın hakkı, yayınlandıktan sonraki her türlü telif hakkı Klinik ve Ruh Sağlığı Psikolojik Danışmanlığı Dergisi'ne aittir. Dergide yayınlanan yazılardan ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez. Dergiye gönderilen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın geri gönderilmez. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu, intihal ve çarpıtmalarda dahil yazar(lar)a aittir.
Yayınlanan her araştırmanın verilerinin 5 yıl süre ile araştırmacı tarafından saklanması zorunludur. Yazıların verileri ve analiz raporları gerek duyulduğunda yazar(lar)ından istenebilecektir. Klinik ve Ruh Sağlığı Psikolojik Danışmanlığı Dergisi insan haklarına saygılı bir dergidir.

Yazarlar metinleri, Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan “APA‟s Publication Manual of The American Psychological Association'da belirtilen APA 7 kriterlerine uygun yazmalıdırlar. Dergiye gönderilen yazıların incelenmeye alınması için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız Dergi Hakkında bağlantısı aracılığıyla dergi yayın politikası ve Yazar Rehberi'ne ulaşabilirsiniz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt ol/register kısmından üye olmalıdır. Gönderi işlemi Üye Giriş/Signup bağlantısı aracılığıyla 5 basamakta yapılır. Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Dergi ana sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısı aracılığı ile bu işlem gerçekleştirilebilir. Bu kayıtla her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile okuyucuya iletilir. Derginin güvenlik kurallarına bakınız yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Kütüphanelere, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project bağlantısından elde edilebilir. Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler. Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır. Yayınlanması için dergiye gönderilen yazıların, kabul edildikten sonraki yayın hakkı, yayınlandıktan sonraki her türlü telif hakkı Klinik ve Ruh Sağlığı Psikolojik Danışmanlığı Dergisi'ne aittir. Dergide yayınlanan yazılardan ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçimindedir. Yazar ve hakem anonimliğini sağlamak amacıyla dosya özelliklerinden isimlerin kaldırıldığından emin olunmalıdır.