Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Gastrik kanserde tümör belirleyici düzeylerindeki değişiklikler ile lenf nodu disseksiyon seviyeleri arasında bir ilişki var mı?

Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 2, 146 - 149, 06.07.2017
https://doi.org/10.18521/ktd.305030

Öz

Amaç: Retrospektif olarak lenf nodu diseksiyon düzeylerinin tümör markerları üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.

Metod: Ocak 2014 ile Aralık 2016 tarihleri arasında rezektabl mide kanseri nedeniyle radikal gastrektomi uygulanan 52 hastayı çalışmaya aldık ve lenf nodu diseksiyon düzeylerine göre 3 gruba ayırdık (D1, n=18; D1+, n=10; ve D2, n=24). Toplam çıkarılan lenf nodu sayısı, metastatik lenf nodu sayısı, hastalığın evresi ile preoperatif ve postoperatif CEA ve CA 19-9 düzeyleri kaydedildi. Tüm evrelerde toplu olarak ve evrelerine göre ayrı ayrı, preoperatif tümör markerlerının postoperatif düzeylerine olan oranları gruplara arasında Kruskal Wallis testi kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Toplam çıkarılan lenf nodu sayısı D2 grubunda D1’e kıyasla daha fazlaydı ancak metastatik lenf nodları, tümör evreleri  ve preoperatif ve postoperatif tümör markerları açısından gruplar arasında fark yoktu. Tüm gruplarda CEA düzeylerindeki değişiklikler evrelerin hepsinde benzerdi. Öte yandan CA 19-9 düzelerinde D1 grubunda D1+ ve D2 grubuna kıyasla azalma oranları daha azdı (preoperatif düzeylerin postoperatif düzeylere oranlarının medyan değerleri sırasıyla; 1.09; 0.67; 0.51; D1 ile D1+ kıyaslandığında p=0.040; D1 ve D2 kıyaslandığında p<0,001). Tartışma: Tümör markerları lenf nodu diseksiyonunun genişliğinden etkilenebilmektedir. Bu araştırmada, lenf nodu diseksiyon düzeyi arttıkça, CA19-9 düzeylerindeki azalmanın daha fazla olduğu gözlendi. 

Kaynakça

 • 1- Edge SB, Compton CC. The American Joint Committee on Cancer: the 7th edition of the AJCC cancer staging manual and the future of TNM. Ann Surg Oncol. 2010;17:1471–4.
 • 2- Reiter W, Stieber P, Reuter C, et al. Prognostic value of preoperative serum levels of CEA, CA 19-9 and CA 72-4 in gastric carcinoma. Anticancer Res. 1997;17:2903–6.
 • 3- Takahashi Y, Takeuchi T, Sakamoto J, et al. The usefulness of CEA and/or CA19-9 in monitoring for recurrence in gastric cancer patients: a prospective clinical study. Gastric Cancer. 2003;6:142–5.
 • 4- Marrelli D, Roviello F, De Stefano A, et al. Prognostic significance of CEA, CA 19-9 and CA 72-4 preoperative serum levels in gastric carcinoma. Oncology. 1999;57:55–62.
 • 5- Nam DH, Lee YK, Park JC, et al. Prognostic Value of Early Postoperative Tumor Marker Response in Gastric Cancer. Ann Surg Oncol. 2013;20:3905–11.
 • 6- Songun I, Putter H, Kranenbarg EM, et al Surgical treatment of gastric cancer: 15-year follow-up results of the randomised nationwide Dutch D1D2 trial.. Lancet Oncol. 2010;11(5):439-49.
 • 7- Fan B, Xiong B. Investigation of serum tumor markers in the diagnosis of gastric cancer. Hepatogastroenterology. 2011;58: 239–45.
 • 8- Dilege E, Mihmanli M, Demir U, et al. Prognostic value of preoperative CEA and CA 19-9 levels in resectable gastric cancer. Hepatogastroenterology. 2010;57:674–7.
 • 9- Song YX, Huang XZ, Gao P, et al. Clinicopathologic and Prognostic Value of Serum Carbohydrate Antigen 19-9 in Gastric Cancer: A Meta-Analysis. Dis Markers. 2015;2015:549843.
 • 10- Kim DH, Oh SJ, Oh CA, et al. The relationships between perioperative CEA, CA 19-9, and CA 72-4 and recurrence in gastric cancer patients after curative radical gastrectomy. J Surg Oncol. 2011;104:585–91.

Is there a relation between the changes in tumor marker levels and lymph node dissection levels in gastric cancer?

Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 2, 146 - 149, 06.07.2017
https://doi.org/10.18521/ktd.305030

Öz

Objective: We aimed to investigate the effects of the levels of lymph node dissection on the changes in the tumor markers including CEA and CA19-9, retrospectively. Methods: Between January 2014 and December 2016, we enrolled 52 patients who had received radical gastrectomy as an initial treatment due to resectable gastric cancer and divided into 3 groups according to the levels of lymph node dissections (D1, n=18; D1+, n=10; and D2, n=24). The total number of the harvested lymph nodes and metastatic lymph nodes, the stages of the disease and preoperative and postoperative CEA and CA19-9 levels were recorded. Results: The number of the harvested lymph nodes were greater in group D2 compared to D1, however no difference was found in the number of the metastatic lymph nodes, the tumor stages  nor in the preoperative and postoperative tumor marker levels between groups. The changes in CEA levels were similar in all groups in all stages, either. On the other hand, the reduction rates in CA19-9 levels in group D1 were less than in group D1+ and D2 (median values of ratios of preoperative levels to postoperative levels respectively; 1,09; 0,67; 0,51; p=0,040 for D1 vs D1+; p<0,001 for D1 vs D2) whereas there were no difference between groups D1+ and D2 (p>0,05). Discussion: The tumor markers may be affected by the extent of the lymph node dissection. The greater the level of dissection, the greater the reduction in CA19-9 levels was observed in the present study. 

Kaynakça

 • 1- Edge SB, Compton CC. The American Joint Committee on Cancer: the 7th edition of the AJCC cancer staging manual and the future of TNM. Ann Surg Oncol. 2010;17:1471–4.
 • 2- Reiter W, Stieber P, Reuter C, et al. Prognostic value of preoperative serum levels of CEA, CA 19-9 and CA 72-4 in gastric carcinoma. Anticancer Res. 1997;17:2903–6.
 • 3- Takahashi Y, Takeuchi T, Sakamoto J, et al. The usefulness of CEA and/or CA19-9 in monitoring for recurrence in gastric cancer patients: a prospective clinical study. Gastric Cancer. 2003;6:142–5.
 • 4- Marrelli D, Roviello F, De Stefano A, et al. Prognostic significance of CEA, CA 19-9 and CA 72-4 preoperative serum levels in gastric carcinoma. Oncology. 1999;57:55–62.
 • 5- Nam DH, Lee YK, Park JC, et al. Prognostic Value of Early Postoperative Tumor Marker Response in Gastric Cancer. Ann Surg Oncol. 2013;20:3905–11.
 • 6- Songun I, Putter H, Kranenbarg EM, et al Surgical treatment of gastric cancer: 15-year follow-up results of the randomised nationwide Dutch D1D2 trial.. Lancet Oncol. 2010;11(5):439-49.
 • 7- Fan B, Xiong B. Investigation of serum tumor markers in the diagnosis of gastric cancer. Hepatogastroenterology. 2011;58: 239–45.
 • 8- Dilege E, Mihmanli M, Demir U, et al. Prognostic value of preoperative CEA and CA 19-9 levels in resectable gastric cancer. Hepatogastroenterology. 2010;57:674–7.
 • 9- Song YX, Huang XZ, Gao P, et al. Clinicopathologic and Prognostic Value of Serum Carbohydrate Antigen 19-9 in Gastric Cancer: A Meta-Analysis. Dis Markers. 2015;2015:549843.
 • 10- Kim DH, Oh SJ, Oh CA, et al. The relationships between perioperative CEA, CA 19-9, and CA 72-4 and recurrence in gastric cancer patients after curative radical gastrectomy. J Surg Oncol. 2011;104:585–91.

Ayrıntılar

Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatih YAŞAR>
Department of General Surgery, Eskisehir Osmangazi University, Medical Faculty, Eskisehir, Turkey
Türkiye


Bartu BADAK>
Department of General Surgery, Eskisehir Osmangazi University, Medical Faculty, Eskisehir, Turkey
Türkiye


Setenay Öner>
Department of Biostatistics, Eskisehir Osmangazi University, Medical Faculty, Eskisehir, Turkey
Türkiye


Ersin Ateş>
Department of General Surgery, Eskisehir Osmangazi University, Medical Faculty, Eskisehir, Turkey
Türkiye


Adnan Şahin>
Department of General Surgery, Eskisehir Osmangazi University, Medical Faculty, Eskisehir, Turkey
Türkiye


Uğur Bilge>
Department of Family Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Medical Faculty, Eskisehir, Turkey
Türkiye


Tarık Çağa Bu kişi benim
Department of General Surgery, Eskisehir Osmangazi University, Medical Faculty, Eskisehir, Turkey
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ktd305030, journal = {Konuralp Medical Journal}, issn = {1309-3878}, eissn = {1309-3878}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {9}, number = {2}, pages = {146 - 149}, doi = {10.18521/ktd.305030}, title = {Is there a relation between the changes in tumor marker levels and lymph node dissection levels in gastric cancer?}, key = {cite}, author = {Yaşar, Fatih and Badak, Bartu and Öner, Setenay and Ateş, Ersin and Şahin, Adnan and Bilge, Uğur and Çağa, Tarık} }
APA Yaşar, F. , Badak, B. , Öner, S. , Ateş, E. , Şahin, A. , Bilge, U. & Çağa, T. (2017). Is there a relation between the changes in tumor marker levels and lymph node dissection levels in gastric cancer? . Konuralp Medical Journal , 9 (2) , 146-149 . DOI: 10.18521/ktd.305030
MLA Yaşar, F. , Badak, B. , Öner, S. , Ateş, E. , Şahin, A. , Bilge, U. , Çağa, T. "Is there a relation between the changes in tumor marker levels and lymph node dissection levels in gastric cancer?" . Konuralp Medical Journal 9 (2017 ): 146-149 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ktd/issue/30718/305030>
Chicago Yaşar, F. , Badak, B. , Öner, S. , Ateş, E. , Şahin, A. , Bilge, U. , Çağa, T. "Is there a relation between the changes in tumor marker levels and lymph node dissection levels in gastric cancer?". Konuralp Medical Journal 9 (2017 ): 146-149
RIS TY - JOUR T1 - Gastrik kanserde tümör belirleyici düzeylerindeki değişiklikler ile lenf nodu disseksiyon seviyeleri arasında bir ilişki var mı? AU - FatihYaşar, BartuBadak, SetenayÖner, ErsinAteş, AdnanŞahin, UğurBilge, TarıkÇağa Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18521/ktd.305030 DO - 10.18521/ktd.305030 T2 - Konuralp Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 146 EP - 149 VL - 9 IS - 2 SN - 1309-3878-1309-3878 M3 - doi: 10.18521/ktd.305030 UR - https://doi.org/10.18521/ktd.305030 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Konuralp Tıp Dergisi Is there a relation between the changes in tumor marker levels and lymph node dissection levels in gastric cancer? %A Fatih Yaşar , Bartu Badak , Setenay Öner , Ersin Ateş , Adnan Şahin , Uğur Bilge , Tarık Çağa %T Is there a relation between the changes in tumor marker levels and lymph node dissection levels in gastric cancer? %D 2017 %J Konuralp Medical Journal %P 1309-3878-1309-3878 %V 9 %N 2 %R doi: 10.18521/ktd.305030 %U 10.18521/ktd.305030
ISNAD Yaşar, Fatih , Badak, Bartu , Öner, Setenay , Ateş, Ersin , Şahin, Adnan , Bilge, Uğur , Çağa, Tarık . "Is there a relation between the changes in tumor marker levels and lymph node dissection levels in gastric cancer?". Konuralp Medical Journal 9 / 2 (Temmuz 2017): 146-149 . https://doi.org/10.18521/ktd.305030
AMA Yaşar F. , Badak B. , Öner S. , Ateş E. , Şahin A. , Bilge U. , Çağa T. Is there a relation between the changes in tumor marker levels and lymph node dissection levels in gastric cancer?. Konuralp Medical Journal. 2017; 9(2): 146-149.
Vancouver Yaşar F. , Badak B. , Öner S. , Ateş E. , Şahin A. , Bilge U. , Çağa T. Is there a relation between the changes in tumor marker levels and lymph node dissection levels in gastric cancer?. Konuralp Medical Journal. 2017; 9(2): 146-149.
IEEE F. Yaşar , B. Badak , S. Öner , E. Ateş , A. Şahin , U. Bilge ve T. Çağa , "Is there a relation between the changes in tumor marker levels and lymph node dissection levels in gastric cancer?", Konuralp Medical Journal, c. 9, sayı. 2, ss. 146-149, Tem. 2017, doi:10.18521/ktd.305030